Vosganian: Demiterea lui Alui Gheorghe de la conducerea Bibliotecii Județene – agresiune scandaloasă, conspirație!


Într-o postare publicată aseară pe comtul personal de Facebook, politicianul și scriitorul Varujan Vosganian sare în apărarea lui Adrian Alui Gheorghe, demis din funcția de director al Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu” Neamț. Decizia a fost luată după ce comisia de evaluare a notat activitatea pe 2016 a managerului Bibliotecii cu nota 6,89, cu 11 sutimi sub minimul necesar pentru ca Alui Gheorghe să fie declarat admis. Vosganian califică raportul comisiei ca fiind o agresiune scandaloasă, premeditată și susținută de Consiliul Județean Neamț. În același timp, politicianul vorbește despre faptul că membrii comisiei sunt lipsiți de calificarea necesară, dar că au acționat cu scopuri precise.
Iată ce a scris Vosganian pe rețeaua de socializare:
O nedreptate care nu poate fi tolerată – destituirea poetului, prozatorului și managerului cultural Adrian Alui Gheorghe (cetățean de onoare al orașului Piatra Neamț datorită meritelor sale pe tărâmul culturii!) din funcția de director al Bibliotecii Județene „G.T.Kirileanu” Neamț.
Festivitatea prilejuită, la Piatra Neamț și Humulești, de acordarea Premiului Național pentru proză „Ion Creangă” a fost umbrită de aflarea unei vești neverosimile: printr-o acțiune premeditată, susținută, din păcate, de Consiliul Județean Neamț, scriitorul Adrian Alui Gheorghe a fost dat afară din funcția de director al Bibliotecii Județene „G.T. Kirileanu”! O comisie de evaluare lipsită de calificarea necesară, dar cu scopuri precise, i-a acordat lui Adrian Alui Gheorghe pentru management necorespunzător nota… 6,89 (câtă precizie!). Inutil să vă spun că respectiva comisie nu și-a motivat în niciun fel decizia. Cum menținerea în funcție presupunea cel puțin obținerea unei note de șapte, comisia de evaluare a recomandat destituirea directorului, lucru pe care Consiliul Județean l-a făcut cu satisfacție și neîntârziat”.
Aceeași lipsă de calificare este reclamată de altfel de însuși Alui Gheorghe, care în contestația formulată și înaintată Consiliului Județean precizează că profesorul Lucian Strochi nu ar fi trebuit să facă parte din comisia de evaluare, pentru că nu are cunoștințele necesare privind felul în care se conduce o bibliotecă publică.
În mod concret, potrivit normelor legale, din Comisia de evaluare nu ar fi trebuit să facă parte dl. Lucian Strochi, profesor pensionar, persoană care – dincolo de calităţile intelectual-creative – nu are niciun fel de experienţă şi nici cunoştinţele necesare privind managementul unei biblioteci publice. De altfel, şi în cazul evaluării precedente am contestat prezenţa în Comisia de evaluare a domnului Lucian Strochi, din aceleaşi considerente şi a fost înlocuit cu dl. Costache Munteanu, fost director al Bibliotecii Judeţene “G. T. Kirileanu”, precizează Adrian Alui Gheorghe în respectivul document, în care vorbește de o serie întreagă de încălcări ale legii. Nemulțumirea scriitorului este cu atât mai mare cu cât – spune el – structura Raportului de evaluare este aceeași din ultimii trei ani, iar în 2013 și 2014 a fost notat cu 10, în timp ce pentru anul 2015 a obținut nota 9,21.
Prezentăm în cele ce urmează conținutul integral al contestației formulată de Adrian Alui Gheorghe privind rezultatul evaluării.

Către Consiliul Judeţean Neamţ,
Domnului Ionel Arsene,
Preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ

Subsemnatul Adrian Alui – Gheorghe, director-manager al Bibliotecii Judeţene “G. T. Kirileanu” Neamţ, domiciliat în Piatra Neamţ, Str. Privighetorii, Bl. B 12, ap. 3, Jud. Neamţ, în temeiul art. 42 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/ 2008, formulez următoarea

CONTESTAŢIE

În urma evaluării managementului Bibliotecii Judeţene “G. T. Kirileanu” Neamţ, raportul de activitate pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016 a fost notat de comisia de evaluare cu nota 6,89 (şase virgulă optzeci şi nouă). Consider că nu au fost respectate dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/ 2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului Ministrului Culturii 2799/ 2015, plus Ghidul … emis în baza şi pentru aplicarea prevederilor OUG 189 / 2008 astfel:
– Comisia de evaluare trebuia alcătuită, potrivit art. 16, din acelaşi act normativ, în funcţie de specificul instituţiei, “ (…) din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o treime, şi din specialişti în domeniul de activitate a instituţiei, în proporţie de două treimi”;
– Art. 5, alin. 2 din Ordinul Ministrului Culturii 2799/ 2015 precizează faptul că specialiştii din comisia de evaluare trebuie să fie din domeniul de activitate al instituţiei, cu alte cuvinte, în desemnarea specialiştilor autoritatea ar fi trebuit – în conformitate cu art. 5. alin (3) din acelaşi Ordin – să ţină cont de domeniul de activitate prevăzut în legea specială care reglementează activitatea Bibliotecii Judeţene “G. T. Kirileanu” Neamţ, respectiv Legea Bibliotecilor.
De asemenea, având în vedere structura Raportului de activitate, astfel cum acesta este prevăzută în anexa nr.4 la OMC nr. 2799 / 2015, specialiştii din comisie ar fi trebuit să aibă nu numai cunoştinţe ci şi experienţă – dovedite cu documente probante – în managementul Bibliotecilor publice întrucît ei trebuiau să evalueze atît sistemul organizaţional al instituţiei, cît şi situaţia economic – financiară, evoluţia indicatorilor de performanţă, ca şi gestiunea resurselor umane şi patrimoniale,
În mod concret, potrivit normelor legale, din Comisia de evaluare nu ar fi trebuit să facă parte dl. Lucian Strochi, profesor pensionar, persoană care – dincolo de calităţile intelectual-creative – nu are niciun fel de experienţă şi nici cunoştinţele necesare privind managementul unei biblioteci publice.
De altfel, şi în cazul evaluării precedente am contestat prezenţa în Comisia de evaluare a domnului Lucian Strochi, din aceleaşi considerente şi a fost înlocuit cu dl. Costache Munteanu, fost director al Bibliotecii Judeţene “G. T. Kirileanu”.
Comisia de evaluare nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute la art. 7. alin 1 şi 2 din OMC 2799/ 2015, care sună astfel la paragrafele c, e, h:
– (c) stabilesc ponderea fiecărui criteriu şi, după caz, a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare răspuns;
– (e) se deplasează, după caz, la sediul instituţiei, toţi sau o parte dintre membri, desemnaţi cu majoritate de voturi, în vederea evaluării activităţii managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia;
– (h) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obţinut de manager în urma evaluării şi face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv rezilierea contractului de management;
Totodată apreciez că membrii Comisiei de evaluare şi-au încălcat obligaţiile prevăzute la art. 8, alin. 1 şi 2 din acelaşi Ordin, mai ales paragrafele a, b, c, d:
– a) aplicarea corectă a legii;
– b) prioritatea interesului public;
– c) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
d) principiul imparţialităţii şi independenţei, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului;
Dincolo de aceste încălcări evidente ale normelor procedural stabilite prin actele normative mai sus invocate, consider că este revelator felul în care membrii Comisie de evaluare nu şi-au îndeplinit mandatul cu bună credinţă şi onestitate.
Consider, de asemenea, că notarea efectuată de către Comisia de evaluare nu reflectă calitatea Raportului de management, care a fost făcut după toate normele în vigoare; cîteva inadvertenţe formale din Raport nu pot să submineze activitatea managerială de pe parcursul unui an, în condiţiile în care activitatea Bibliotecii Judeţene “G. T. Kirileanu” Neamţ este de notorietate naţională, coeficientul de utilizatori ai serviciilor de bibliotecă, care dă, de fapt, nota întregii activităţi, este de 9,6 %, una dintre cele mai mari din ţară;
– programul minimal asumat de manager a fost realizat în proporţie de sută la sută, lucru verificabil în Raportul de evaluare;
– mai mult, structura Raportului de evaluare este aceeaşi din ultimii trei ani, în anul 2013 şi în anul 2014 nota a fost de 10, în anul 2015 nota a fost 9, 21;
– în condiţiile în care vizibilitatea şi datele statistice privind performanţa activităţii din Biblioteca Judeţeană “G. T. Kirileanu” Neamţ au crescut de la an la an, lucru care poate fi verificat pe site-ul instituţiei, în mass media locală şi naţională, e inexplicabil ca notarea managerului să scadă pînă la calificativul de “management defectuos”, total nerealist în raport cu activitatea din Bibliotecă.
În raport de considerentele mai sus arătate şi dispoziţiile legale invocate, vă rog să dispuneţi reanalizarea Raportului de evaluare şi pe cale de consecinţă admiterea contestaţiei.

Director – Manager,
Dr. Adrian Alui Gheorghe

Alex SÎRBU

2 thoughts on “Vosganian: Demiterea lui Alui Gheorghe de la conducerea Bibliotecii Județene – agresiune scandaloasă, conspirație!

  1. poate marele director-manager se raporteaza putin si la activitatea d-lui bostan.asa putem afla cat muncea acesta si ce eforturi depunea.cred ca marele merit ii apartine acestui om si nu actualului director care se ocupa mai mult de reprezentare si protocoale.nu ar fi normal sa traiasca din scris si sa o termine cu cersitul salariilor de la buget.la cat a facut el pentru cultura nemteana a fost rasplatit cu varf si indesat.

  2. asta e ala care planjea sa nu il bage la parnaie cu lacrimi de croncodil…. ejti jenant musiu telectualu

Lasă un răspuns