Verigile slabe ale gestionării situaţiilor de urgenţă: Comitetele Locale şi Primarii!

inundatii 

Încă mai sunt disfuncţionalităţi şi greutăţi în gestionarea, după manual, a situaţiilor de urgenţă – aşa rezultă dintr-o lectură atentă a Bilanţului Comitetului Judeţean pentru Urgenţă, prezentat miercuri, într-o întrunire prezidată de prefectul Vlad Angheluţă.

Iar din capitolul special dedicat “disfuncţionalităţilor” rezultă – nimic nou! – că o parte importantă a acestor puncte slabe se datorează Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi Primarilor. Chiar dacă primarii nu sunt nominalizaţi direct, trebuie menţionat că aceste Comitete Locale sunt conduse de ei şi, mai mult, şefii serviciile de voluntari pentru situaţii de urgenţă (din fiecare primărie) se subordonează direct primarului.

Din cele 5 puncte de la capitolul “disfuncţionalităţi”, majoritatea fac referire tocmai la aceste comitete locale:
“La nivel judeţean/local încă se manifestă unele greutăţi (care se constituie în puncte slabe), determinate de:

  • insuficienţa resurselor materiale şi financiare destinate acţiunilor preventive şi de răspuns în situaţii de urgenţă de la nivel local şi judeţean;
  • neimplicarea tuturor membrilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă în gestionarea situaţiilor de urgenţă produse;
  • neîntocmirea documentelor specifice de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă sau transmiterea cu întârziere a acestora către Centrul operaţional judeţean;
  • nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte asigurarea resurselor necesare gestionării situaţiilor de urgenţă (întocmirea defectuoasă de către factorii implicaţi a planurilor de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă);
  • neaplicarea în totalitate de către comitetele locale pentru situaţii de urgenţă a măsurilor dispuse de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă” (din Raportul de Evaluare CJSU Neamţ 2014, semnat de prefectul Vlad Angheluţă).

De asemenea, o altă formulare, referitoare strict la primarii nemţeni, pare că, dincolo de politeţea semantică a sintagmei “au răspuns, în general, pozitiv”, are în vizor, “în special”, şi câteva excepţii.

Deloc întâmplător în aceste condiţii, prima soluţie de reparare a disfuncţionalităţilor este văzută ca fiind “adoptarea de măsuri, inclusiv de natură coercitivă, pentru sensibilizarea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă în vederea îndeplinirii tuturor atribuţiilor specifice”.

 

Daniel VINCA

 

 

Comentarii Facebook

One thought on “Verigile slabe ale gestionării situaţiilor de urgenţă: Comitetele Locale şi Primarii!

Lasă un răspuns