Temă provocatoare pentru profesorii de istorie – culisele Primului Război Mondial

Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț și Inspectoratul Școlar Județean Neamț au implementat proiectul „Memoria identitară în județul Neamț  – cercetare istorică asupra războiului de reîntregire” pentru a sprijini promovarea istoriei și spiritualității nemțene, prin valorizarea cercetărilor de istorie locală ale profesorilor și elevilor cu privire la războiul de întregire națională, printr-un volum colectiv, un simpozion și o conferință, cu participarea prestigioasă a invitaților: profesori universitari, profesori de istorie din județul Neamț,  profesori autori, elevi autori, reprezentanți ai autorităților județene, pregătind manifestările dedicate Centenarului 2018.
Conferința „România în primul război mondial – istorie şi geopolitică” va avea loc la sala de festivități Calistrat Hogaș a Consiliului Județean Neamț, pe 22 septembrie, de la ora 14.
Acest proiect a fost realizat prin implicarea profesorilor şi elevilor, pornind un demers real de implicare eficientă cultural-educativă, de cercetare şi documentare.
Proiecul este finanţat din fonduri publice, alocate  pentru activităţi nonprofit de interes general, acordate de Consiliul Judeţean Neamţ pe domeniul proiecte culturale/ creare de evenimente.
Obiectivele proiectului:
promovarea istoriei locale şi revigorarea interesului faţă de istoria propriei identităţi naţionale.
implicarea în activitatea de cercetare şi documentare a profesorilor şi elevilor de la şcolile participante în proiect;
participarea directă la activitatea de redactare şi editare a volumului colectiv „Neamţul în războiul de întregire națională – memorie şi istorie”;
educarea tinerilor în spirit civic şi respect pentru valorile culturale şi spirituale;
Încurajarea/îndrumarea profesorilor spre discipline opționale dedicate istoriei locale.
Program:
Conferinţa „România în primul război mondial – istorie şi geopolitică”, cu participarea invitaților:
Acad.prof.univ.dr Alexandru ZUB – Institutul de Istorie ”A.D. Xenopol”, Iași;
Prof. univ.dr. Gheorghe CLIVETI – Institutul de Istorie ”A.D. Xenopol”, Iași;
Prof. dr. Doru DUMITRESCU – Inspector general – Ministerul Educației Naționale;
Prof.drd. Mihai MANEA – Inspector școlar ISMB – București;
Conferentiar univ. dr ION GUMENÂI – director Centrul de Studii interdisciplinare Chișinău-Oradea;
Lector dr. Radu ALBU-COMĂNESCU – Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș- Bolyai din Cluj-Napoca.
Simpozionul județean„Neamţul în războiul de întregire naţională – memorie şi istorie”, cu participarea profesorilor autori ai volumului colectiv de istorie locală.
Lansarea volumului colectiv de istorie locală:„Neamţul în războiul de întregire națională – memorie şi istorie”.Ediție îngrijită de echipa de proiect, pe baza articolelor de cercetare a istoriei locale.
Lansarea”Jurnalului de război 1916-1919. Sergent Dumitru Platon”. Ediție îngrijită de prof.dr. Mihai Lostun, informează un comunicat remis de către prof. Elena PREDA – Inspector scolar disciplina Istorie și Management educational -Inspectoratul Scolar al Judetului Neamt

Elena CRISTEA

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns