Subiectele de la BAC (2024) la Limba Română

Profil UMAN:

Subiectul I

În partea A a primului subiect, elevii au avut de rezolvat cinci exerciții pe baza fragmentului primit la prima vedere și anume „O vizită la Tudor Arghezi” (din volumul „Amintiri și portrete”), de Gabriel Dimisianu.

La primul exercițiu, elevii au avut de indicat sensul din text al secvenței „pe neașteptate” și al cuvântului „împrejurare”.

La al doilea exercițiu, au avut de numit revista la care lucrează un personaj din textul dat.

La al treilea exercițiu, elevii trebuiau să justifice, printr-o secvență din text, cum își propune să se comporte Dimisianu în vizită la Arghezi.

La al patrulea exercițiu, elevii au avut de explicat motivul pentru care Gabriel Dimisianu este surprins când Tudor Arghezi intră în cameră.

La ultimul exercițiu din partea A, candidații au prezentat o trăsătură morală a lui Gabriel Dimisianu, pe baza informațiilor din text.

La partea B, cerința a fost de a redacta un text argumentativ de minim 150 de cuvinte, în care să prezinte dacă emoțiile influențează sau nu sinceritatea exprimării.

Subiectul II

Elevii au avut de prezentat rolul notațiilor autorului, pe baza unui fragment din piesa de teatru „Omul cu mârțoaga”, de George Ciprian.

Subiectul III

La ultimul subiect, cel mai amplu al examenului de Bacalaureat, candidații de la profilul real au avut de scris un eseu de minim 400 de cuvinte, în care să prezinte particularitățile nuvelei „Moara cu noroc”, de Ioan Slavici.

Elevii de la profilul uman au avut de elaborat caracterizarea unui personaj din „Moara cu noroc”.

Profilul Real

T.R.