Spitalul Groazei de la Neamț! Control DSP: stafilococi, cade varul de pe pereți, deșeuri medicale depozitate aiurea…

Spitalul județean Neamț este departe de tot ce înseamnă reguli și condiții pentru o unitate sanitară în 2022 – asta relevă un control al DSP Neamț care a vizat unitățile medicale din județ.
Cade varul de pe pereți, tâmplărie improprie, bântuie microbii (stafilococi), deșeurile medicale sunt depozitate de aiurea – acestea sunt doar câteva din constatările DSP despre unitatea medicală din subordinea CJ Neamț.
Tabloul sec al constatărilor DSP (publicat mai jos integral în ce privește SJU Neamț) contrastează evident cu declarațiile roz ale politicienilor.
Intertitlurile aparțin redacției:

Săli vechi, neigienizate

1. Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț
Deficiențe constatate
Nu au fost îndeplinite o parte din obiectivele Programului de conformare al spitalului, cu termenul propus trim. 4,
2021, respectiv trim. 1, 2022, dintre care: renovare, igienizare și modernizare Pavilion Boli Infecțioase, renovare
Pavilion Medicină Internă, extindere și reabilitare Pavilion Oncologie, igienizare sală de așteptare și montare
tarchet UPU, înlocuire ascensoare Pavilion Chirurgical, amplasarea corespunzătoare a vestiarelor, înlocuire
mobilier uzat.
Nu au fost remediate o parte din neconformitățile constatate la controlul igienico-sanitar efectuat de SCSP Neamț
în anul 2021, cu termenul propus trim. 1 2022, respectiv: nu este asigurată structura de spitalizare de zi, conform
prevederilor Ordinului M.S. nr. 914/2006, montarea liftului la Pavilionul Boli Infecțioase, efectuarea lucrărilor de
reparații, curățenie și igienizare a spațiilor și a instalației sanitare din Secția Boli Infecțioase, amenajare cameră
atraumatică la Secția Psihiatrie.
Accesul vizitatorilor și pacienților în curtea spitalului este neorganizat – accesul se face atât pe scări cât și auto, nu
există un sistem de monitorizare și informare a vizitatorilor și pacienților care se adresează spitalului. Nu există un
sistem de informare a aparținătorilor pacienților internați cu privire la starea acestora.
Nu este asigurată rezerva de apă a spitalului conform prevederilor Ordinului M.S. nr. 914/2006. Rezervorul cu o
capacitate de 500 mc și este utilizat ca rezervă pentru incendiu.
Vestiarele pentru personal sunt amplasate în locuri necorespunzătoare şi în spaţii neigienizate, nedotate
corespunzător, insuficiente, vechi și deteriorate, circuitul personalului intersectând alte circuite.
Unele din magaziile de materiale sanitare și lenjerie sunt subdimensionate, aglomerate, neigienizate. În unele
secții nu există spații separate pentru păstrarea materialelor și ustensilelor de curățenie și spații conforme pentru
depozitarea temporară a deșeurilor infecțioase și menajere.
Grupurile sanitare sunt insuficiente, conform prevederilor Ordinului M.S. nr. 914/2006.
Nu sunt lifturi și rampe de acces în toate pavilioanele.
Tâmplăria interioară și mobilierul din unele secții este degradat.
În unele saloane faianța este desprinsă de pe pereți, pereții sunt neigienizați, cu infiltrații, degradați sau cu zone
nefinisate.
În unele dintre saloane și holuri comune sunt necesare lucrări de reparații și igienizare.
Paturile din cadrul saloanelor și rezervelor sunt dispuse necorespunzător, nerespectându-se normele de
amplasare a paturilor precum şi suprafaţa alocată fiecărui pat, prevăzute de normele sanitare în vigoare.
Unele săli de tratament și consultații nu respectă prevederile Ordinului M.S. nr. 914/2006 – sunt subdimensionate
și necesită lucrări de reparații și igienizare.
Nu sunt respectate prevederile Ordinului M.S. nr. 1718/2004 privind existența spațiilor necesare funcționării
stației de hemodializă.

Infiltrații, instalații electrice fără izolații

În întreg Pavilionul Chirurgical sunt necesare lucrări de reparații și igienizare a tavanelor și pereților afectați de
infiltrații, refacere instalație sanitară, înlocuirea tâmplăriei uzate, dotarea cu mobilier specific corespunzător.
Holurile laterale cu scările de acces între secțiile Pavilionului Chirurgical sunt neigienizate, cu pereți și pavimente
degradate, la etajele superioare sunt infiltrații, instalațiile electrice nu au izolații. Spațiul de stocare a deșeurilor
din Pavilionului Chirurgical este nereparat și neigienizat.

Deșeuri medicale depozitate vraiște

În Secția Ortopedie deșeurile medicale periculoase sunt stocate necorespunzător, nu se respectă destinația
stocării pubelelor pentru deșeuri și a recipientelor din carton, nu se respectă gradul de umplere a recipientului.
În blocurile operatorii Chirurgie generală, Urologie și Chirurgie Infantilă nu sunt asigurate circuite funcționale și
spațiile prevăzute de prevederile Ordinului M.S. nr. 914/2006.
Secția Urologie este dispusă în continuarea Secției Chirurgie infantilă, accesul realizându-se doar prin spațiile
acestei secții.
Spațiul în care este amenajată Unitatea de Transfuzie Sangvină este subdimensionat, suprafața totală este
insuficientă volumului activității de transfuzie sanguină din spital. Spațiile nu sunt amenajate conform
prevederilor Ordinului M.S. nr. 329/2018, pentru a permite desfășurarea fluxului de activități, astfel încât să
reducă la minimum riscul unor erori și să permită curățenia, dezinfecția și întreținerea eficientă.
În Secția Pediatrie, care își desfășoară activitatea doar în Tronsonul A al Pavilionului Pediatric, nu se respectă
normele în vigoare cu privire la zonarea pe grupe de vârstă și sex, asigurarea cu obiecte sanitare specifice grupei
de vârstă (un singur duș pentru toată secția), amplasarea paturilor în saloane, asigurarea cubajului și a distanțelor
minime, dotarea cu lavoare în saloane, asigurarea dotării saloanelor, asigurarea cu surse de apă în boxele de
curățenie.
Secția Medicină Internă nu are sală de tratament, caruțurile mobile de tratament fiind păstrate pe holul secției,
tratamentele fiind asigurate la patul bolnavului.

Condiții improprii și pentru morți

La Prosectură nu este sală pentru pregătirea cadavrelor, aceste operațiuni realizându-se în sala de necropsie.
Aceasta este nezugrăvită, cu faianța parțial căzută, ventilată insuficient, cu spații frigorifice insuficiente. Nu există
rampe predare decedați și spații pentru staționarea mașinilor mortuare și nici hol de așteptare și grup sanitar
aparținători.
Spălătoria centrală este subdimensionată și nu corespunde normelor Ordinului M.S. nr. 1025/2000. Ustensilele
sunt păstrate și decontaminate în grupul sanitar al personalului. Pentru călcarea lenjeriei din toate secțiile
spitalului funcționează doar un singur calandru. Până la predare, lenjeria curată este păstrată pe rafturi deschise.
În blocul alimentar nu au fost înlocuite plitele și sistemul de ventilație artificială. Blaturile pentru procesarea
cărnii, zarzavaturilor sunt deteriorate.

Stafilococi și enterobacterii

Probe recoltate
În cadrul controlului, la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț au fost recoltate prin sondaj, 121 teste de
sanitație, aeromicrofloră și sterilități din secțiile O.G., ATI, Chirurgie, Chirurgie Infantilă, Urologie, Ortopedie, ORL,
Oftalmologie, Cadiologie, UPU, Pediatrie, Medicină Internă, Neurologie, Contagioase, Nefrologie
O probă de aeromicrofloră din secția Neurologie este neconformă, fiind prezent Stafilococ coagulază pozitiv,
aspect despre care a fost anunțat, pentru luarea de măsuri, medicul epidemiolog CPIAAM. și medicul șef de
secție.
Restul probelor recoltate au fost conforme.
Probele recoltate din cele unități sanitare au fost analizate în Laboratorul Direcției de Sănătate Publică Neamț.
Infecții asociate asistenței medicale
În perioada septembrie 2021– martie 2022 Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț a înregistrat și declarat la
Direcția de Sănătate Publică Neamț un număr de 331 infecţii asociate asistenței medicale (IAAM) pe diferite secții.
În perioada ianuarie – martie 2022 au fost recoltate 353 probe autocontrol în spital – teste de sanitație,
aeromicrofloră, sterilități și apă sterilă. 12 probe au fost neconforme, germenii izolați peste limita admisă, fiind
stafilococ coagulazo-negativ și Enterobacterii. Aceste probe au fost prelucrate /analizate în Laboratorul de analize
medicale al spitalului.
Spitalul a întocmit Harta zonelor de risc și programe de curățenie și dezinfecție specifice zonelor cu risc.
Recomandări
Au fost făcute recomandări în vederea remedierii deficiențelor, din care:
• Urgentarea lucrărilor de igienizare, modernizare a spațiilor din toate pavilioanele, dotarea
corespunzătoare a saloanelor, revizuirea instalațiilor sanitare, electrice, fluide medicale în toate spațiile
spitalului.
• Luarea tuturor măsurilor tehnico-organizatorice în vederea conformării la prevederile Ordinului M.S.
nr. 914/2006 privind: asigurarea suprafeţei/pat, a normelor de amplasare a paturilor în saloane, a
numărului de grupuri sanitare pentru pacienţi şi personal pentru fiecare secţie, organizarea structurii de
spitalizare de zi.
• Respectarea circuitelor funcționale autorizate și avizate.
• Respectarea procedurilor, protocoalelor și a legislației sanitare în vigoare.
• Asigurarea rezervei de apă potabilă.
• Finalizarea lucrărilor de reabilitare a Pavilionului Pediatrie pe tronsonele neutilizate și a Pavilionului
Psihiatrie.
• Efectuarea lucrărilor de reparații, curățenie și igienizare a tuturor spațiilor și a instalației sanitare aferente
Secției Boli Infecțioase.
• Montarea liftului la Pavilionul Boli Infecțioase.
• Igienizarea și asigurarea de circuite funcționale în toate blocurile operatorii, punerea în funcțiune a
tuturor lavoarelor pentru apă sterilă.
• Deschiderii sălii de operație nefuncționale de la blocul operator OG etaj 4.
• Organizarea accesului în curtea spitalului în mod controlat și dirijat de persoane împuternicite să ofere
informații pacienților, aparținătorilor și vizitatorilor
• Reabilitarea tuturor tronsoanelor din Ambulatoriul integrat.
• Consolidarea, repararea și igienizarea Pavilioanelor Medicina Internă și Oncologie.
• Înlocuirea/recondiționarea mobilierului și echipamentelor uzate și deteriorate.
• Efectuarea lucrărilor de reparație și igienizare la holurile laterale cu scările de acces între secțiile
Pavilionului Chirurgical.
Sancțiuni
Pentru neconformitățile constatate inspectorii sanitari au aplicat 6 amenzi contravenționale în valoare de 35.000
lei:
• O amendă contravențională Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, reprezentat de manager,
conform HG nr. 857/2011, art. 4 lit. b, în valoare de 25.000 lei, pentru neîndeplinirea măsurilor, a
recomandărilor și a termenelor stabilite de către persoanele împuternicite din cadrul Direcției de sănătate
publică a județului Neamț, la controlul anterior, contraveniind dispozițiilor Ordinului M.S. nr. 914/2016 și
Ordinului M.S. nr. 1030/2009.
• O amendă contravențională asistentei șefe secția Chirurgie, conform HG nr. 857/2011, art. 32, lit. j, în
valoare de 2.000 lei, pentru neasigurarea de lenjerie curată, dezinfectată, călcată și schimbată de cel puțin
2 ori pe săptămână și ori de câte ori este nevoie și după fiecare pacient, precum și nerespectarea
circuitului acesteia în Secția Chirurgie generală, contraveniind dispozițiilor Ordinului M.S. nr. 1101/2016.
• O amendă contravențională asistentei șefe secția Chirurgie Infantilă, conform HG nr. 857/2011, art. 33, lit.
a, în valoare de 2.000 lei, pentru nerespectarea circuitelor funcționale și a structurii spațial funcționale a
secției Chirurgie Infantilă, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; nerespectarea destinației
spațiilor și a condițiilor de depozitare a materialelor sanitare, a lenjeriei curate, a echipamentelor, etc,
contraveniind dispozițiilor Ordinului M.S. nr. 1101/2016.
• Două amenzi contravenționale la 2 infirmiere de pe secția Ortopedie, conform HG nr.857/2011, art. 32,
lit. k, în valoare de 2.000 lei, pentru nerespectarea precauțiunilor universale și a protocoalelor de lucru de
către personalul medical și auxiliar. Neefectuarea corespunzătoare a curățeniei și dezinfecției conform
legislației -completarea greșită a graficelor de curățenie și dezinfecție în data de 28.03.2022.
• O amendă contravențională medicului specialist epidemiolog din cadrul CPIAAM, conform HG nr.
857/2011, art.32, lit. k, în valoare de 2.000 lei, pentru nerespectarea precauțiunilor universale și a
protocoalelor de lucru de către personalul medical și auxiliar.

Vom reveni.

D.V.

 

2 thoughts on “Spitalul Groazei de la Neamț! Control DSP: stafilococi, cade varul de pe pereți, deșeuri medicale depozitate aiurea…

 1. Nu cumva e spitalul in care a bagat Arsene milioane de euro in reabilitari, dotari, reamenajari etc? Pare o descriere a unui dispensar din mediul rural, cand citesti neregulile. Unde sunt banii trambițați de Arsene drept investitii?

 2. Face PSD-ul in frunte cu Arsene spital nou fraierilor care sunteti.Nu v-a facut drumuri in sate si comune parasite,fraierilor care sunteti?Nu v-a facut apa canal in comune parasite unde nu s-a racordat NIMENI,prostilor care sunteti?Nerecunoscatorilor!!
  Proiectu noului spital e pregatit fraierilor.
  S-a uitat si ”prefectul”Nita pe proiect.E foarte bun,Si femeia de serviciu de la CJ a zis ca e bun,si ea face parte din echipa de ”uitat”pe proiecte SF de la CJ/Prefectura.

  Acum insa,in aceste viitoare luni pana la puscarie,
  PSD/Arsene sunt ocupati cu sifonarea bugetului pana la ultimul leut cu PNDL,nu au timp sa se ocupe de lucruri ”insignifiante”cum e spitalul nou ca nu le iese nimic,prostilor care sunteti.
  Iar prefectul Nita se ocupa de”ucrainience”si activitati foarte ”’serioase ”cum ar fi autostrada A8 si depuneri de coroane de tot felul.In plus cateva ore pe zi le petrece la saloanele cosmetice.
  Pai ce,are timp de cautat investitii sau de spital in oras?Pai sunteti chiar nesimtiti,fraierilor!

Lasă un răspuns