SEMNAL! Buletin Didactic Ortodox, ziar online dedicat dascalilor din învățământul preuniversitar din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

O nouă publicație apare, chiar de azi, în peisajul mass-media din Neamț și din zonă. Buletin Didactic Ortodox (https://buletinortodox.ro/) este singura revistă ortodoxă adresată cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei ce sprijină și încurajează demersurile publicistice ale preoţilor și profesorilor de religie.
Revista cuprinde teme înscrise în marile domenii teologice (teologie biblică, dogmatică, morală, liturgică, patrologie, artă creştină, filozofie religioasă, istoria bisericii etc.), dar mai ales studii și documente interdisciplinare adresate orei de religie.

REDACTIA BDO este formată din

Mihai Gabriel CAPȘA, redactor șef, preot paroh la Parohia „Sfinții Voievozi” – Arămoaia, comuna Tupilați, județul Neamț și profesor doctor de Limba și literatura română și religie ortodoxă, gradul I didactic;

Marius-Dorin ONU, redactor, profesor de religie ortodoxă la Colegiul Național „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț, gradul didactic I;

Cosmin-Constantin SAVA, redactor, profesor de religie ortodoxă cu gradul I la Școala Gimnazială „Episcop Melchisedec Ștefănescu” Comuna Gârcina și Școala Gimnazială „Dumitru Almaș” Comuna Negrești;

Daniel CHINDEA. Redactor și DTP, editor foto _SHMO și fotograf _SHMO STUDIO.

REDACTORI ONORIFICI

Prof. Univ. Dr. Alexander BAUMGARTEN ,Universitatea „Babeş-Bolyai”, CLUJ, Filosofia antică şi medievală, Filosofie Premodernă și românească;

Conf. Univ. Dr. Gelu CĂLINA, Universitatea din CRAIOVA, Teologie sistematică;

Lect. Univ. Dr. Florin SPANACHE, Universitatea „Ovidius”, CONSTANȚA, Teologie Dogmatică și Simbolică, Teologie fundamentală;

Lect. Univ. Dr. Cătălin VATAMANU ,Universitatea „A.I. Cuza”, IAŞI, Teologie fundamentală, Studiul Vechiului Testament.

 

<<Revista publică articole de teologie ortodoxă (biblică, istorică, practică, sistematică etc.), dar suntem deschişi la orice altă contribuţie care presupune o trimitere la teologie, precum predici, cateheze, studii sau articole cu caracter teologic, materialele biografice cât și materiale didactice, curriculare sau extracurriculare.

Structura revistei este articulată pe studii şi articole, prezentări de cărţi şi recenzii, grupate pe domenii. O parte semnificativă din articole sunt publicate în limba română, dar și în limbi de circulaţie internaţională. Revista cuprinde teme înscrise în marile domenii teologice (teologie biblică, dogmatică, morală, liturgică, patrologie, cateheză, artă creştină, filozofie religioasă, istoria Bisericii etc.), dar şi studii inter și transdisciplinare. Urmând exemplul unor prestigioase reviste de specialitate, găzduim în paginile revistei noastre deopotrivă prezentarea şi recenzarea unor publicaţii din domeniul teologiei.

Buletin Didactic Ortodox  este o publicaţie tipărită trimestrial, dar și o platformă  interactivă on-line apărută la data de 1 septembrie 2019, cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei ce sprijină demersurile publicistice ale preoţilor și profesorilor de religie din eparhie. Mai mult decât atât, revista îşi propune să promoveze talentul scriitoricesc al clericilor și cadrelor didactice, de asemenea, cele mai bune articole primite vor fi publicate și indexate în paginile site-ului.

Pentru selecţia tematică a materialelor, au fost stabilite următoarele rubrici: „Cuvânt din amvon” – pentru predici, cateheze, studii sau articole cu caracter teologic-ortodox; „Cuvânt de la catedră” – pentru planurile de lecție și materialele conexe de la clasă, prezentări de cărți; „Biografii” – pentru materialele biografice; „Mănăstiri şi biserici”  – pentru textele cu caracter istoric despre sfintele locaşuri ortodoxe din cuprinsul Mitropoliei Moldovei; “Tradiție și spiritualitate” – pentru texte cu caracter etnologic, antropologic și folclor;   “Lumină pentru viaţă” – pentru texte și materiale didactice adresate orei de religie; “Activități didactice-extracurriculare, ortodoxe” – pentru texte și materiale școlare dedicate educaţiei religioase a copiilor şi a tinerilor; “Pagini Patristice” – pentru traduceri româneşti din literatura patristică, însoțite de introducere, note şi comentarii; “Actualitatea bisericească și ecumenică” – pentru semnalarea unor evenimente bisericeşti importante, cronci academice, referate susținute la manifestări ştiințifice, cu caracter ortodox sau ecumenic>>, a precizat redactorul șef, preot Mihai gabriel Capșa.

Buletin Didactic Ortodox îşi propune să adune cele mai bune colaborări din învâțământul teologic preuniversitar româneasc şi să ofere vizibilitate națională activităților didactice, cercetării și misiunii profesorilor de religie din ţara noastră. Pe lângă autorii consacraţi, profesori şi teologi de renume, revista oferă încredere tinerilor cercetători capabili să elaboreze texte și materiale teologice de calitate.

 

V.N.

Lasă un răspuns