Scrisoare deschisă a fostului primar de Agapia către prefect: „Înlăturarea mea din funcţie s-a făcut cu o grabă suspectă şi nejustificată!”

Fostul primar de Agapia cere Prefectului de Neamţ anularea ordinului prin care acestuia i-a fost revocat primarul înainte de termen. Neculai Nastasă punctează faptul că decizia de la Prefectură a fost emisă înainte ca instanţa să motiveze sentinţa care l-a vizat şi, de asemenea, face trimitere şi la Statutul Aleşilor locali care nu prevede „conflictul de interese” la cauzele care pot duce la ]ncetarea mandatului de primar.
Public[m mai jos, integral, scrisoarea deschis[ a lui Neculai Nastasă urmând ca ulterior să revenim şi cu un punct de vedere al Prefecturii (dacă va fi remis):

SCRISOARE DESCHISA

Catre Prefectura judetului Neamt

               D-le Prefect, 

Subsemnatul Nastasa Neculai  domiciliat in comuna Agapia, jud Neamt, fost primar al com Agapia, prin prezenta va solicit sa dispuneti REVOCAREA ORDINULUI Nr 70/01.03.2017 emis de prefectul judetului Neamt si semnat de dumneavoastra in locul titularului functiei , prin care s-a constatat incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului meu de primar pentru “CONFLICT DE INTERESE!”, ordin care a fost emis cu gresita aplicare a prevederilor art 15 alin2 din legea nr 393/2004 privind Statutul alesilor locali cu modificarile si completarile ulterioare.

Consider ca emiterea de catre prefectul judetului Neamt a ordinului nr 70/01.03.2017 a carui revocare o solicit s-a facut cu gresita interpretare si aplicare a art 15 alin 2 din leg 393/2004 in care sunt prevazute expres si limitativ CAZURILE in care poate avea loc incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului unui primar.Concret aceste cazuri  sunt prevazute in art 15 alin 2 literele “a-h” dupa cum urmeaza :
a-demisie
b-incompatibilitate
c-schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ teritoriala
d-abrogat
e-condamnarea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva la o pedeapsa privativa de libertate
f-punerea sub interdictie judecatoreasca
g-pierderea drepturilor electorale
g1-pierderea prin demisie a calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatii nationale pe a carei lista a fost ales.
h-deces

Dupa cum usor se poate observa, printre cazurile de incetare de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar,prevazute expres la literele a-h din art 15 alin 2 din leg 393/2004 NU FIGUREAZA si CONFLICTUL DE INTERESE asa cum s-a retinut la art 1 alin1 din ordinul nr70/01.03.2017 al prefectului judetului Neamt. In fapt, prin acest ordin s-a adaugat la lege un nou caz la cele 9 cazuri reglementate , fapt care atrage nelegalitatea acestui ordin . Or, ”acolo unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie sa distingem” conform adagiului latin”UBI LEX NON DISTINGUIT, NEC NOS DINSTINGUERE DEBEMUS”.

Se cuvine sa precizez faptul ca, prin sentinta penala nr 78/27.06.2014, pronuntata de Curtea de Apel  BC-sectia penala a fost schimbat temeiul de drept al solutiei de achitare a mea pentru infractiunea de Conflict de interese prevazuta de art 253`1  vechiul Cod penal, din art 10 lit b` din Cod procedura penala din 1969, in art 10lit d din acelasi Cod de procedura penala, instanta  constatand ca faptei pentru care am fost cercetat si fata de care s-a dispus achitarea mea ii lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii, respectiv VINOVATIA,ceea ce conduce la concluzia ca fapta pt care am fost cercetat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel BC nu constituie o infractiune ci doar o abatere disciplinara.

Conform art 25 alin 1 din leg 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, ”Fapta persoanei cu privire la care sa constatat ca a emis un act administrativ,a incheiat un act juridic,a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu incalcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie ‘’ABATERE DISCIPLINARA” si se sanctioneaza potrivit reglementarii aplicabile demnitatii ,functiei sau activitatii respective, in masura in care prevederile prezentei legii(176/2010) nu deroga de la aceasta si daca fapta nu intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni

Or in cazul meu, faptei  pentru care am fost cercetat de Parchetul de pe langa Curtea de apel BC ii lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii respectiv  vinovatia,asa cum sa constatat prin sentinta penala nr 78/27.06.2016 –definitiva si in aceste conditii fapta mea constiuie doar o abatere disciplinara.

Fiind vorba despre savarsirea  doar a unei abateri disciplinare , prefectul jud Neamt avea posibilitatea si putea dispune aplicarea  numai a unei sanctiuni disciplinare asa cum prevad disp. art25 alin3 teza a doua din leg 176/2010 si nu sa dispuna direct  inlaturarea mea din functia de primar al com Agapia.

      Apreciez ca inlaturarea mea din functia de primar prin ordinul 70/01.03.2017 s-a facut cu o graba suspecta  si  nejustificata refuzand sa se astepte motivarea de catre ICCJ a deciziei civile nr 398/08.02.2017 asa cum ar fi fost normal si legal. Totodata ordinul emis de prefect a incalcat si prev art  16 alin2 din leg 393/2004 deoarece nu a avut la baza referatul intocmit si semnat de secretarul comunei , acest lucru datorandu-se in principal faptului ca secretara nu se afla in posesia deciziei ICCJ.

In acest context adresez  public intrebarile ; cine a dorit neaparat eliminarea mea din functie? si cum justifica seful Serviciului Verificarea Legalitatii Actelor , Contecios Administrativ si Procese Electorale d-l Gheorghe Acatrinei afirmatia facuta intr-o discutie telefonica cu secretarul com Agapia in data de 28.02.2017 ”Intocmiti acel referat intrucat se vrea urgent demiterea primarului de Agapia”?

Consider ca mi s-a facut o mare nedreptate prin masura deosebit de severa luata impotriva mea ”stergandu-se cu buretele intrega mea activitate de aproape 5 ani” desfasurata  ca primar al comunei Agapia, activitate recunoscuta si apreciata atat de alegatorii din cadrul comunei cat si de institutiile superioare de la nivelul judetului.

Domnule Prefect, 

    In incheiere solicit sa reanalizati situatia mea si sa revocati ordinul nr 70/01.03.2017 emis cu incalcarea prevederilor legii 393/2004 privind Statutul alesilor locali cat si a legii 176/2010. 

   De asemenea  imi rezerv dreptul de a sesiza si organele de urmarire penala pentru infractiunea de abuz de putere.

20.04.2017                                                   NASTASA NECULAI

 

D.V.

Ciititi si: DOCUMENT! Prefectura a emis ORDINUL DE ÎNCETARE A MANDATULUI PRIMARULUI DE Agapia!
Revoltă anti-A.N.I. la Agapia! “Domnule primar Neculai Năstasă, nu ești singur!”
„Nu vrem nimic de la voi. Vrem primarul înapoi”! Protest la Agapia

 

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns