Școala din comuna Păstrăveni, ÎNCHISĂ pentru 14 zile


Școala Gimnazială din comuna Păstrăveni, județul Neamț a fost astăzi închisă pentru 14 zile, prin Hotărâre CJSU. Incidența Covid în comună este de 3,79 la mie (în Neamț sunt și UAT-uri cu peste 6 la mie) dar, probabil, decizia radicală din acest caz a fost impusă de numărul celor bolnavi din școală (elevi, cadre didactice).

Mai jos, integral, Hotărârea CJSU:

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

 HOTĂRÂRE privind suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică la nivelul unei unităţi de învăţământ din judeţul Neamţ  

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ

Având în vedere:

– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; c

– dispozițiile Ordinului ministrului educației și ministrului sănătății nr. 5338/1082/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;

– avizul Inspectoratului Școlar Județean Neamţ nr. 12114/08.10.2021 privind suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică la nivelul  Şcolii Gimnaziale Păstrăveni, judeţul Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se suspendă şi trec în regim online, cursurile care presupun prezenţa „faţă în faţă” la nivelul Şcolii Gimnaziale Păstrăveni, judeţul Neamţ, începând cu data de 11 octombrie 2021, pentru o perioadă de 14 zile.

Art. 2. (1) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și unității administrativ-teritorială Păstrăveni.

            (2) Inspectoratul Școlar Județean Neamț va comunica prezenta hotărâre Şcolii Gimnaziale Păstrăveni. 

PREŞEDINTE,
PREFECT George LAZĂR 

Nr. 100
Piatra Neamț, 08 octombrie 2021

……………

V.N.

Lasă un răspuns