Râul Bicaz, poluat cu amoniac de către Moldocim! Au murit peștii din râu și din păstrăvării

Un grav episod de poluare chimică a avut loc în data de 3 mai, în râul Bicaz ajung o concentrație letală de amoniac. Au murit peștii din râu după cum spun riveranii dar și peștii aflați în păstrăvăriile din zonă care se alimentau cu apă din același curs, în aval de Combinatul Moldocim de la Tașca.

Informațiile sunt confirmate de prefectul de Neamț George Lazăr, acum se fac mai multe anchete dar ipoteza preliminară este că poluarea a avut loc ca urmare a deversării în canalizarea Fabricii de Ciment a unei cantități mari de apă amoniacală.

Primele detalii furnizate de Prefectul de Neamț, via Garda de Mediu: <<Informare prealabila de poluare : ieri, 3 mai în jurul orei 21,30, am fost informat ca la doua păstrăvărie de lingă orașul Bicaz, au murit peștii din cele 5 bazine care se alimenta din piriul Bicaz. Am trimis echipa de permanenta, care a constatat ca este vorba de o poluare cu amoniac. Apa era albicioasa, cu miros puternic de amoniac. În cele doua păstrăvărie, mortalitatea era totala. Erau și pe piriul Bicaz pești morți. Am notificat SGA pentru prelevare de probe, și dimineața am aflat ca la evacuarea de la Combinatul de ciment, depășirea la amoniac era de 1900 ori mai mare decit normele admise. În amonte de gura de evacuare, indicatorii erau normali. Dimineata, in urma măsurilor luate de CJSU, prin mărirea debitului pe piriul Bicaz, în aval de orașul Bicaz, indicatorii erau normali, fără riscuri pentru populație. Acum se întocmesc documentele de control, împreună cu APM. SGA, Politia națională, urmind a se stabili masurile și sancțiunile aplicate poluatorului. Vom reveni cu precizări în zilele următoare>>.

Un prim document din ancheta celor de la Mediu stabilește că poluarea pleacă de la Fabrica Tașca și că ar fi vorba de o diferență de 6 tone de apă amoniacală (între cantitatea aflată într-o mașină condusă de un șofer bulgar și cea descărcată în rezervorul fabricii).

CJSU Neamț s-a întrunit aseară în ședință de urgență și a stabilit un prim set de măsuri care urmează a fi luate:

HOTĂRÂRE

privind instituireaunor măsuri pentru gestionarea situației de urgență determinate de poluarea râului Bicaz pe raza comunei Tașca 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de UrgenţăNeamţ,

Potrivit prevederilor:

– H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– PS-23-CON, procedura de sistem privind gestionarea situațiilor de urgență determinate de poluări pe cursurile de apă interioare;

– Informarea primită de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț cu privire la poluarea râului Bicaz pe raza comunei Tașca;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1(1)Se aprobă planul de măsuri, pentru gestionarea situației de urgență determinate de poluarea râului Bicaz, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2.(1) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţuluiNeamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și unităților administrativ-teritoriale din județ. 

PREŞEDINTE,
PREFECT George LAZĂR 

Nr. 51 Piatra Neamţ, 04mai 2021

Anexă la HCJSU nr. 51 din 04.05.2021 

PLAN DE MĂSURI

pentru gestionarea situației de urgență determinate de poluarea râului Bicaz 

 1. Prelevarea periodică de probe și analizarea acestora în laborator pentru a determina ampolarea poluării și limitele până la care poate genera efecte. Se vor preciza efectele asupra oamenilor și animalelor.

Răspund:    APM Neamț, SGA Neamț, GNM Comisariatul Județean Neamț, DSP Neamț

                                      Termen:      Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU

 1. Identificarea sursei de poluare și dimensiunile acesteia.

Răspund:    APM Neamț, SGA Neamț, GNM Comisariatul Județean Neamț, DSP Neamț. IPJ Neamț

                                      Termen:      Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU

 1. Instituirea permanenței la nivelul unităților administrativ teritoriale.

                                      Răspund:     primarii următoarelor UAT: Tașca, Bicaz, Tarcău,

Pângărați, Alexandru cel Bun, Piatra Neamț

                                      Termen:      Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU

 1. Pentru a limita efectele poluării asupra oamenilor și animalelor la nivelul unităților administrativ teritoriale vor fi dispuse următoarele măsuri:

  1. Restricționarea consumului de pește provenit din râul Bicaz și râul Bistrița de pe raza UAT nominalizate;

  2. Restricționarea accesului animalelor domestice în zona râului Bicaz și a râului Bistrițape raza UAT nominalizate;

  3. Avertizarea populației asupra faptului că a avut loc o poluare a râului Bicaz și asupra măsurilor menționate anterior;

  4. Organizarea unor misiuni de monitorizare a măsurilor dispuse anterior prin SVSU și Poliția Locală.

                                      Răspund:     primarii următoarelor UAT: Tașca, Bicaz, Tarcău,

Pângărați, Alexandru cel Bun, Piatra Neamț

                                      Termen:      Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU

 1. Transmiterea unor mesaje vocale de alarmare a populației prin intermediul sirenelor electronice.

Răspund:    SGA Neamț și S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.

Termen:      la ordinul expres al președintelui CJSU

 1. Realizarea unor manevre de debite din acumulările de pe râul Bicaz și râul Bistrița care să permită diluția substanței poluante.

Răspund:    SGA Neamț și S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.

                                      Termen:      Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU

 1. Prelevarea periodică de probe și analizarea acestora în laborator pentru a determina potabilitatea apei livrate populației. În cazul înregistrării unor parametri necorespunzători va fi informată de urgență populație și CJSU Neamț.

                                      Răspund:     Compania Județeană APASERV

                                      Termen:      Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU

 1. Operatorii economici care au înregistrat mortalitate piscicolă în bazinele de creștere a păstrăvului sau a altor pești, vor asigura preluarea integrală a acestora în vederea distrugerii de către societăți de profil.

Răspund:    APM Neamț, GNMComisariatul Județean Neamț, SC Eurofish SRL, SC Clip și Clip SRL și alți operatori economici aflați în aceeași situație

                                      Termen:      Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU

 1. Asigurarea măsurilor de menținere a ordinii și liniștii publice în UAT-urile vizate de prezenta hotărâre.

                                      Răspund:     IPJ Neamț, IJJ Neamț

                                      Termen:      Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU

HOTĂRÂRE

privind instituireaunor măsuri pentru gestionarea situației de urgență determinate de poluarea râului Bicaz pe raza comunei Tașca 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de UrgenţăNeamţ,

Potrivit prevederilor:

– H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– PS-23-CON, procedura de sistem privind gestionarea situațiilor de urgență determinate de poluări pe cursurile de apă interioare;

– Informarea primită de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț cu privire la poluarea râului Bicaz pe raza comunei Tașca;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1(1)Se aprobă planul de măsuri, pentru gestionarea situației de urgență determinate de poluarea râului Bicaz, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2.(1) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţuluiNeamţ va asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și unităților administrativ-teritoriale din județ. 

PREŞEDINTE,

PREFECT

George LAZĂR

Nr. 51

Piatra Neamţ, 04mai 2021 

Anexă la HCJSU nr. 51 din 04.05.2021 

PLAN DE MĂSURI

pentru gestionarea situației de urgență determinate de poluarea râului Bicaz 

 1. Prelevarea periodică de probe și analizarea acestora în laborator pentru a determina ampolarea poluării și limitele până la care poate genera efecte. Se vor preciza efectele asupra oamenilor și animalelor.

Răspund:    APM Neamț, SGA Neamț, GNM Comisariatul Județean Neamț, DSP Neamț

                                      Termen:      Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU

 1. Identificarea sursei de poluare și dimensiunile acesteia.

Răspund:    APM Neamț, SGA Neamț, GNM Comisariatul Județean Neamț, DSP Neamț. IPJ Neamț

                                      Termen:      Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU

 1. Instituirea permanenței la nivelul unităților administrativ teritoriale.

                                      Răspund:     primarii următoarelor UAT: Tașca, Bicaz, Tarcău,

Pângărați, Alexandru cel Bun, Piatra Neamț

                                      Termen:      Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU

 1. Pentru a limita efectele poluării asupra oamenilor și animalelor la nivelul unităților administrativ teritoriale vor fi dispuse următoarele măsuri:

  1. Restricționarea consumului de pește provenit din râul Bicaz și râul Bistrița de pe raza UAT nominalizate;

  2. Restricționarea accesului animalelor domestice în zona râului Bicaz și a râului Bistrițape raza UAT nominalizate;

  3. Avertizarea populației asupra faptului că a avut loc o poluare a râului Bicaz și asupra măsurilor menționate anterior;

  4. Organizarea unor misiuni de monitorizare a măsurilor dispuse anterior prin SVSU și Poliția Locală.

                                      Răspund:     primarii următoarelor UAT: Tașca, Bicaz, Tarcău,

Pângărați, Alexandru cel Bun, Piatra Neamț

                                      Termen:      Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU

 1. Transmiterea unor mesaje vocale de alarmare a populației prin intermediul sirenelor electronice.

Răspund:    SGA Neamț și S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.

Termen:      la ordinul expres al președintelui CJSU

 1. Realizarea unor manevre de debite din acumulările de pe râul Bicaz și râul Bistrița care să permită diluția substanței poluante.

Răspund:    SGA Neamț și S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.

                                      Termen:      Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU

 1. Prelevarea periodică de probe și analizarea acestora în laborator pentru a determina potabilitatea apei livrate populației. În cazul înregistrării unor parametri necorespunzători va fi informată de urgență populație și CJSU Neamț.

                                      Răspund:     Compania Județeană APASERV

                                      Termen:      Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU

 1. Operatorii economici care au înregistrat mortalitate piscicolă în bazinele de creștere a păstrăvului sau a altor pești, vor asigura preluarea integrală a acestora în vederea distrugerii de către societăți de profil.

Răspund:    APM Neamț, GNMComisariatul Județean Neamț, SC Eurofish SRL, SC Clip și Clip SRL și alți operatori economici aflați în aceeași situație

                                      Termen:      Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU

 1. Asigurarea măsurilor de menținere a ordinii și liniștii publice în UAT-urile vizate de prezenta hotărâre.

                                      Răspund:     IPJ Neamț, IJJ Neamț

                                      Termen:      Începând cu ora comunicării prezentei HCJSU

Daniel Vinca

Lasă un răspuns