Protecţia Consumatorului DEMONTEAZĂ ŞTIREA FALSĂ cu ouăle vopsite!

CJPC NEAMŢ / Nr. 2632/21.09.2017
COMUNICAT

Având în vedere prezentarea  în mijloacele massmedia a unui caz de comercializare a unor produse, respectiv ouă – “30 ouă proaspete”,  cu data durabilităţii minimale 02.10.2017, cu presupuse deficienţe constând în faptul că produsele au aplicată o vopsea care se îndepărtează prin răzuire şi modificare intenţionată de dată a valabilităţii.

CJPC Neamţ a declanşat în cursul zilei de 18.09.2017 acţiuni operative de control a acestei categorii de produs în unităţile de comercializare de pe raza judeţului Neamţ (Roman şi Piatra Neamţ), potrivit domeniului de competenţă a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru a verifica respectarea cadrului legal obligatoriu  de către operatorul economic implicat.

Prin acţiunile de control desfăşurate, au fost urmărite următoarele aspecte :

– comercializarea în locuri autorizate
– respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 589/2008 privind categoria de calitate a ouălor
– etichetarea produselor conform Regulamentului 1308/2013 “Ouăle din clasa A se marchează pe coajă cu codul producatorului”
– respectarea Regulamentului (CE) nr.589/2008 privind vânzarea ouălor în vrac şi preambalate
– respectarea elementelor obligatorii prevăzute de Regulamentul UE nr.1169/2011 referitor la informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare
– încadrarea produselor în data durabilităţii minimale
– respectarea condiţiilor de depozitare şi comercializare (amenajare unităţi de comercializare şi dotare cu vitrine frigorifice, modul de urmărire a temperaturilor, condiţii de expunere la comercializare cu respectarea temperaturilor impuse de producători)
– modul de indicare a preţurilor (concordanţa între preţurile afişate la raft şi preţurile din gestiunea stocurilor, care se marchează pe bonurile de casă
– legalitatea funcţionării operatorului economic

Cititi si: Producător avicol: „Trebuie să fii oaie să crezi că îşi permite cineva să vopsească ouă expirate!”

A fost controlată cantitatea de 5480 produse ambalate, din loturi diferite, după cum urmează :

2460 ouă – ambalaje de 30 buc – ddm 03.10.2017
2820 ouă – ambalaje de 30 buc – ddm 11.10.2017
200 ouă – ambalaje de 10 buc – ddm 11.10.2017

Menţionăm că, la data şi ora controlului, în spaţiile destinate vânzării, produsele erau expuse la comercializare  în cadrul datei durabilităţii minimale, depozitate conform condiţiilor de temperatură indicate de producător, însoţite de documente de provenienţă şi etichetate corespunzător.

Întrucât producătorul are sediul social declarat  în judeţul Vaslui, conform procedurilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, a fost notificat Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vaslui precum şi Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iasi). 

SFATURI PENTRU CONSUMATORI

–  achiziţionarea ouălor se va face numai din locuri special amenajate, autorizate; evitaţi cumpărarea de ouă din locuri neautorizate, chiar dacă preţul oferit este comparativ mai mic
–  ouăle de consum trebuie să prezinte coaja intactă, normală, fără fisuri, fără corpuri străine, fără mirosuri străine
–  la spargerea oului, albuşul trebuie să fie de consistenţă densă, transparent, iar galbenuşul semiglobulos, uşor aplatizat şi bine delimitat de albuş
–  în cazul ouălor vândute în vrac (conform prevederilor Regulament UE nr. 589/2008)  trebuie comunicate vizibil, cu uşurinţă şi perfect lizibil, informaţiile privind:
1.  categoria de calitate (A)
2.  categoria de greutate (Clasamentul ouălor din categoria A în funcţie de greutate)
XL – foarte mare (greutate mai mare sau egală cu 73 g)
L – mare (greutate mai mare sau egală cu 63 g şi mai mică de 73 g)
M – mediu (greutate mai mare sau egală cu 53 g şi mai mică de 63 g)
S – mic (greutate mai mică de 53 g)
3.  o indicaţie a metodei de creştere a găinilor
4.  o explicaţ a semnificaţiei codului producătorului
5.  data de valabilitate minimă
– se va acorda atentie preţului afişat
– se va verifica concordanţa dintre preţurile afişate şi cele marcate pe bonurile de casă

CJPC NEAMŢ

Cititi si: Producător avicol: „Trebuie să fii oaie să crezi că îşi permite cineva să vopsească ouă expirate!”

Lasă un răspuns