Proiectul Educațional Ștefan, la Neamț: 505 copii ținuți, cu grijă și drag, mai aproape de școală!

Ieri, 2 iunie 2021 a avut loc workshop-ul organizat în cadrul proiectului “STEFAN – Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni  în județul Neamț, eveniment ce a avut ca principal scop asigurarea diseminarii, transferului și valorificarii bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului, fiind astfel adusă o contributie substanțială atât la asigurarea sustenabilității măsurilor implementate în cadrul proiectului, cât și scalării și perpetuării rezultatelor pozitive obtinute.
Respectivul moment a fost completat și de evenimentul de închidere a proiectului “STEFAN – Susținerea Transversală a Educației prin Acțiuni  în județul Neamț, implementat de către Casa Corpului Didactic Neamț în calitate de Beneficiar, în perioada 17 Mai 2018 – 2 Iunie 2021, împreună cu Județul Neamț, în calitate de Partener 1, Școala Gimnazială Stănița și Școala Gimnazială Văleni , în calitate de Parteneri Asociați.

 

Gazde au fost Gabriela Livia Curpănaru (managerul de proiect) și Gabriela Banu (director CCD) care, în fața invitaților (profesori și directori din școlile din Neamț, reprezentanți ai CJ Neamț, specialiști implicați în realizarea diverselor activități din proiect) au punctat beneficiile bunelor practici.
Întru realizarea scopului propus (prevenirea și diminuarea abandonului școlar timpuriu pentru 505 de școlari și preșcolari), proiectul i-a avut ca principali beneficiari atât pe copii cât și pe părinții acestora.
Părinții au beneficiat de consiliere și mediere iar copiii au fost vizați atât de cursuri „școală după școală” (atât cu lecții suplimentare la unele obiecte dar și cu activități extracuriculare). De asemenea, toți acești copii au beneficiat și de o masă caldă zilnică pe perioada proiectului dar și de asigurarea unor pachete cu rechizite școlare, îmbrăcăminte și încălțăminte.

 

Mai jos, prezentarea acestui proiect în termeni tehnici:

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Scopul proiectului consta in prevenirea si diminuarea parasirii timpurii a scolii pentru un numar de 505 de copii din zona de circumscriptie a Scolii Gimnaziale Comuna Stanita si a Scolii Gimnaziale Comuna Valeni, din Comuna Stanita si Comuna Valeni, din judetul Neamt, prin

masuri educationale integrate, stimularea accesului egal si participarii active a copiilor la invatamântul prescolar, primar si gimnazial decalitate, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Ameliorarea si diversificarea serviciilor educationale prin structurarea procesului de predare si actualizarea infrastructurii educationale dupa principiile directoare ale unei metodologii de tip „Gradinita si Scoala prietenoase” de care sa beneficieze un numar de 505 copii si constientizarea importantei educatiei prin organizarea unei campanii cu implicarea unui numar de 505 parinti. Sustenabilitatea programelor educationale va fi asigurata prin dezvoltarea de parteneriate cu organizatii locale relevante si organizarea unui workshop pentru facilitarea diseminarii, transferului si valorificarii bunelor practici asimilate in cadrul proiectului la nivel local si regional cu implicarea unui numar de 30 de participanti.

  2. Stimularea accesului si participarii copiilor la invatamântul prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, printr-un set de masuri integrate destinate copiilor apartinând grupurilor vulnerabile si parintilor acestora ce vizeaza dialogul scoala-familie-copii-comunitate, activitati de consiliere si educatie parentala pentru un numar de 110 parinti ai prescolarilor, furnizarea de sprijin material pentru un numar de 110 copii prescolari, desfasurarea de activitati extra-curriculare pentru un numar de 110 copii prescolari.

  3. Stimularea accesului si participarii elevilor la invatamântul primar si gimnazial, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, printr-un set de masuri integrate de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinând grupurilor vulnerabile, prin campanii continue de dialog scoala-familie-copii-comunitate, derularea unui program de tip „Scoala dupa scoala” pentru un numar de 60 de elevi, furnizarea de sprijin material pentru numar de 395 de elevi, desfasurarea de activitati de consiliere si educatie parentala pentru un numar de 395 de parinþi si desfasurarea de activitati extra-curriculare pentru un numar de 395 de elevi.

Riscuri – Proiectul a fost scris înainte de perioada de pandemie, dar pe parcursul celor trei ani de implementare, 17 Mai 2018 – 2 Iunie 2021, începând cu luna martie 2020, condițiile de desfășurare au fost diferite, dar cu efort colectiv, astăzi suntem la evenimentul de închidere a proiectului, cu indicatorii de proict atinși și cu rezultatele așa cum au fost preconizate.

Sustenabilitate

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Sustenabilitatea proiectului va fi asigurata printr-un set de masuri din timpul si ulterioare implementarii, menite sa asigure continuarea efectelor proiectului si valorificarea rezultatelor sale dupa încetarea sursei de finantare.

Valorificarea rezultatelor si sustenabilitatea financiara a proiectului Proiectul presupune activitati înca din faza de implementare a proiectului de natura sa contribuie la sustenabilitatea acestuia, dupa cum urmeaza:

  1. Activitatea 2.1: „Elaborarea unei metodologii de îmbunatatire a programelor educationale utilizând principiul gradinita/scoala prietenoasa si diseminarea acesteia la nivel regional” este o activitate ce contribuie la sustenabilitatea proiectului vizând ameliorarea programelor educationale prin cresterea gradului de atractivitate al activitatilor educationale si de constientizare al importantei mediului si programelor interactive pentru dezvoltarea personala a copiilor prin diseminarea principiilor gradinitei/scolii prietenoase la nivel regional.
    Efectele pozitive ale implementarii metodologiei vor continua si dupa finalizarea proiectului, aceasta fiind în continuare utilizata în cadrul unitatii de învatamânt si dupa încetarea sursei de finantare si totodata recomandata spre utilizare celorlalte unitati de învatamânt la nivel regional în vederea asigurarii sustenabilitatii îmbunatatirii serviciilor educationale.

  1. Activitatea 2.3: „Dezvoltarea de parteneriate cu actori locali pentru asigurarea unei dezvoltari sustenabile a programelor educationale” este o activitate ce contribuie la sustenabilitatea proiectului, reducerea si prevenirea abandonului scolar vizând dezvoltarea de parteneriate cu organizatii relevante pentru sprijinirea serviciilor educationale prin intermediul expertizei sau asigurarii finantarii (institutii publice, ONG-uri, agenti economici etc.). Aceasta activitate dezvoltata în cadrul proiectului pune bazele extinderii calitative a serviciilor educationale prin implicarea actorilor relevanti locali (inclusiv potentiali angajatori) care prin expertiza, asigurarea unor facilitati educationale pentru copii si parinti sau finantarea unor programe educationale complementare contribuie la dezvoltarea consolidata a sistemelor educationale în regiune, contribuind la sustenabilitatea proiectului dupa finalizarea proiectului.

  1. Activitatea 2.5: „Organizarea unui workshop pentru diseminarea, transferul si valorificarea bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local si regional” este o activitate ce contribuie la sustenabilitatea proiectului vizând scalarea rezultatelor obtinute în cadrul proiectului catre stakeholderii interesati de aplicarea metodologiilor si principiilor care au asigurat succesul proiectului. De asemenea, se urmareste replicarea efectelor pozitive si în cadrul altor unitati de învatamânt regionale, proiectul fiind orientat spre a reprezenta un etalon de bune practici în îmbunatatirea sistemului de învatamânt, prevenirea riscului de abandon scolar si incluziunea sociala a copiilor provenind din grupuri vulnerabile în vederea asigurarii echitabile a accesului la servicii educationale calitative.

 

D.V.

 

Lasă un răspuns