Primăria Zănești a transformat informațiile publice în secret de stat. Instanța a spus  STOP!


Solicitarea unui zăneștean de a primi de la primărie unele informații de interes public a fost transformată de administrația comunei în secret de stat, cu scopul de a acoperi un posibil conflict de interese. Totul a început în luna martie a anului trecut, când Ion Dumitriu a cerut primarului Ioan Filip, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, copii după contractele de achiziții încheiate în perioada 2008- 2014 între primărie și o serie de firme aparținând familiei primarului. Contracte plătite din bani publici, luați din buzunarul localnicilor care varsă în buget taxe și impozite.
Răspunsul lui Filip a venit printr-o adresă în care i se comunica lui Dumitriu modul de realizare a achizițiilor și în care acesta era informat că înscrisurile privind aceste contracte îi vor fi puse la dispoziție numai după achitarea taxei de 92 de lei reprezentând „contravaloarea serviciilor de copiere”. Ridicolul situației constă în faptul că vorbim despre informații publice, deci nesecrete, pe care orice cetățean le poate solicita în scris și trebuie să i ofere răspuns GRATUIT în termen de 10 zile. Cum însă nu a primit niciun răspuns, Dumitriu s-a adresat instanței, dând în judecată Primăria și primarul. Încă de la prima consultare a dosarului, instanța a apreciat că prin răspunsul pe care l-a dat cererii zăneșteanului, Primăria a încălcat legea.
Prin cererea nr. 2465/18.03.2016 reclamantul a solicitat Primarului comunei Zănești copii după contractele de prestări servicii și furnizare produse precum și facturile aferente încheiate cu S.C. FILIPAL S.R.L. Zănești, S.C. IULIFLOR S.R.L. Zănești, S.C. TREI STEAGURI S.R.L. Zănești pentru perioada 2008-2012 și din anul 2014. (…) În raport cu dispozițiile art. 1 și 2 din Legea 554/2001, instanța consideră că răspunsul emis de unitatea administrativ teritorială în numele celui obligat la soluționarea cererii este nelegal”, se arată în motivarea instanței.

Astfel, furnizarea de date și informații de interes public nu este o chestiune facultativă, ci OBLIGATORIE în favoarea oamenilor care din banii lor contribuie la funcționarea autorității publice locale. „În aceste condiții, fiind văzută ca o obligație, autoritatea nu poate condiționa accesul la astfel de informații, de plata contravalorii serviciilor de copiere, în condițiile în care aceste servicii se suportă din bugetul local respectiv din bugetul constituit  cu contribuția contribuabililor (…) Legea 544/2001 este categorică în a asigura accesul neîngrădit și fără costuri al contribuabililor la informațiile care vizează gestionarea banului public cu excepția costurilor serviciilor de copiere. Ori suma de 92 lei cu acest titlu apare ca excesivă”, se mai arată în respectivul document.
Pe cale de consecință, instanța i-a dat câștig de cauză lui Dumitriu, sentința fiind dată în luna octombrie. Hotărârea a devenit definitivă în urmă cu câteva zile, pe 27 februarie, când zăneșteanul a primit hârtia care-l înștiința că soluția instanței nu a fost atacată prin recurs. Astfel, primarul Ioan Filip este obligat să-i pună la dispoziție zăneșteanului toate informațiile cerute și, de asemenea, să plătească și 350 de lei cheltuieli de judecată.

Alex SÎRBU

Lasă un răspuns