Premiu de excelenţă în educaţie obţinut de Casa Corpului Didactic Neamţ

Un proiect derulat de Casa Corpului Didactic Neamţ a fost premiat pe 22 noiembrie la o gală de excelenţă în Educaţie, numărându-se printre cele câteva evidenţiate dintr-un total de 130 de astfel de activităţi nominalizate la nivel naţional.

„De la lume adunate și iarăși la lume date” – acesta este numele proiectului implementat de instituţia condusă de Florentina Moise şi evidenţiat în cadrul Galei EduManager.ro care promovează şi premiază excelenţa în Educaţie. Derulat în anul şcolar 2016-2017, proiectul respectiv a avut şi o componentă internaţională (Albania) dar a vizat aplicarea în 15 şcoli din Neamţ. Iar premierea acestui proiect a avut loc în cadrul uneia dinc ele mai importante secţiuni a galei, „ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR – Dezvoltarea de proiecte de formare a cadrelor didactice”.

“ Suntem onorați și obligați, în aceeași măsură, de acest premiu. Ne onorează recunoașterea unei munci de echipă, continue, menite să evidențieze învățământul nemțean. Proiectul internațional De la lume adunate și iarăși la lume date a fost implementat de Casa Corpului Didactic Neamț în parteneriat cu Shkolla 9 Vjecare Gjonomadh Korҫë din Albania și 15 școli din județul Neamț. Proiectul și-a propus să promoveze arta modernă de inspirație folclorică, să atragă elevii către structurile infodocumentare, să le dezvolte gustul estetic, să stimuleze creativitatea și lucrul în echipă prin  activități cultural-metodice desfășurate în biblioteci școlare și muzee, să promoveze dialogul între generații, toleranța și buna înțelegere între popoarele Europei. 
Ne obligă să ținem ștacheta sus, să continuăm cu același avânt și dorință de mai bine. Vom continua promovând învățământul nemțean, lucrând alături de cadrele didactice, pentru a găsi cele mai adecvate căi prin care să oferim elevilor de astăzi o educație de calitate, pentru viitor”, a declarat Florentina Moise, director al Casei Corpului Didactic Neamț.

CCD Neamţ a participat la Gala din 22 noiembrie, după o competiţie în care au fost nominalizate şi analizate peste 130 de proiecte de top din învăţământul românesc, din care doar 56 au fost premiate.

La festivitatea la care şcoala nemţeană a fost premiată prin instituţia CCD au participat Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, alţi reprezentanţi ai ministerului, ai centrelor universitare puternice din România şi peste 160 de manageri din învăţământul actual.

Acest premiu abia obţinut este încă o confirmare că CCD Neamţ este una dintre cele mai performante instituţii similare din ţară.

D.V.

Comentarii Facebook