Peste 450 agenți de pază atestați în 2016

agenti-paza
De la începutul anului și până la data de 10 noiembrie, 475 de persoane au fost atestate pentru a desfășura activitatea de agent de securitate, informează IPJ Neamț. Persoanele care doresc să devină agent de securitate trebuie să depună o cerere pentru atestare la Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Neamț, dacă acestea au domiciliul/reședința pe raza județului Neamț.
Astfel, dosarul pentru agent de securitate trebuie să conțină următoarele documente: cerere prin care se solicită avizarea, copia actului de identitate, fişa medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru serviciul de pază, certificatul de cazier judiciar – certificatul de absolvire a cursului de calificare profesională pentru agent de pază.
Pentru a profesa în acest domeniu, pe lângă atestatul profesional și avizul medical, persoanele interesate trebuie să aibă cel puţin 18 ani, să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie și să fie cetăţeni români sau ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European. Cursurile de formare profesională a personalului pentru executarea activităţilor de pază se realizează prin furnizorii de formare profesională autorizaţi. Persoanele atestate ca agent de securitate și angajate în acest scop poartă uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o altă ţinută”, precizează purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Neamț. Agenții de securitate au ca principale atribuții prevenirea producerii oricăror fapte ce pot aduce prejudicii unităţilor de care au grijă, precum și paza acestora, a bunurilor şi valorilor prevăzute în documentele de serviciu.

Alex SÎRBU

Lasă un răspuns