Peste 400.000 euro, o nouă finanțare nerambursabilă pentru comuna Borlești

 

Comunicat de presă

UAT COMUNA BORLEȘTI a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului CAPACITATI DE PRODUCERE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE, PENTRU CONSUM PROPRIU IN COMUNA BORLESTI, JUDETUL NEAMT (cod SMIS 315043), finanțat în cadrul programului Fondul pentru Modernizare, cod apel PFM/169/PFM_P1/NA/P1_OS1/FM_1.1 – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice, gestionat de către Ministerul Energiei, apel de proiecte ce vizează promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European, țintele stabilite în cadrul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) privind utilizarea energiei din surse regenerabile, precum și cele stabilite în cadrul FM, prin creșterea ponderii de producţie a acesteia din energie eoliană, solară sau hidro.

Valoarea totală a proiectului este de 2.284.543,82 RON, valoarea nerambursabilă finanțată din FONDUL PENTRU MODERNIZARE este de 100% din cheltuielile eligibile, respectiv 1.330.481,55 RON, valoarea asigurată de beneficiar este de 954,062.27 RON.

Realizarea capacitatilor noi de producere a energiei electrice din surse solare în cuantum de 0.205 MW la nivelul comunei Borlești se va implementa pe un teren din intravilanul Comunei Borlești, aflat in proprietatea Primariei Comunei Borlești, conform Extrasului de carte funciara nr. 54762. Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin intermediul activitatilor specifice din cadrul proiectului, respectiv crearea unei unitati de productie a energiei din surse regenerabile pentru consum propriu si  atenuarea schimbarilor climatice produse de activitatea economica prin montarea de panouri fotovoltaice pana la finalul implementarii proiectului.

Durata proiectului este de 31 de luni, perioada de implementare a acestuia realizându-se în intervalul mai 2024 – decembrie 2026.

Observații/întrebări în legătura cu implementarea proiectului se pot trimite la sediul Primariei Comunei Borlești, județul Neamț, Str. Principala, nr. 58 sau e-mail: primaria@borlesti.ro .

………………………………………………………