PARADIS FISCAL LA PRIMĂRIA POIENARI / Fraierii plătesc impozite, alţii – nu!

primar emil dascalu

Primarul Emil Vasile Dascălu de la Poienari poate patenta o nouă metodă pentru ca primarii în funcţie să-şi păstreze mandatul: paradis fiscal pentru răi-platnicii (persoane fizice sau juridice) la bugetul local.

Controlul Curţii de Conturi (Camera de Conturi Neamţ) realizat în anul 2014 pentru exerciţiul financiar 2014 a scos la iveală o situaţie halucinantă: peste 37 la sută din titularii de rol persoane juridice (adică 477 din 1.283) aveau restanţe.

Procentul exprimat la sume (neîncasate faţă de prevăzute) e şi mai grăitor:  74.5% (adică restanţe în valoare de 385.908 lei dintr-un volum de 517.844 lei).

Politica de “indulgenţă fiscală” a fost aplicată de primarul Dascălu şi de funcţionarii din subordine şi faţă de contribuabilii persoane juridice (“În ce priveşte lista de rămăşiţe persoane juridice, la 31.12.2013, aceasta conţine un număr de 14 poziţii, dintr-un total de 29 (48,3%) şi o valoare de 33.201 lei (62,9%), din valoarea debitelor prevăzute a se încasa de 52.740 lei”) dar şi faţă de o asociaţie de vânătoare care gestiona fondul cinegetic din comună (Asociaţia Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Roman, depistată şi ea cu o restanţă de peste 2.700 de lei).

Drept e că atitudinea mai mult decât delăsătoare a primarului şi funcţionarilor de a încasa banii datoraţi de contribuabili nu trebuie să mire pe nimeni: înainte de alegerile din 2012 care i-au adus un nou mandat, Emil Vasile Dascălu a fost condamnat (la 6 luni închisoare cu suspendare) pentru… DARE DE MITĂ. Aşa cum remarca atunci şi presa centrală, Dascălu era singurul primar din România condamnat nu pentru luare ci pentru dare de mită! (încercase să mituiască cu 1.500 lei poliştii care interceptaseră un transport ilegal de masă lemnoasă).

Pe logica cifrelor şi procentelor de mai sus la care se adaugă actualele prevederi legislative care permit alegerea primarilor din primul tur (indiferent dacă au obţinut sau nu 50% plus unu), cei care ştiu diverse strategii electorale vor conveni că asigurarea, prin indulgenţă fiscală, a simpatiei a 37 la sută din bazinul electoral poate fi o metodă de succes.

Cert este că aceste procente de “paradis fiscal” i-au uimit şi pe inspectorii Curţii de Conturi. Asta nu înseamnă că specialiştii instituţiei de control nu au găsit şi alte minunăţii financiar-administrative.

VOM REVENI.
Mai jos, fragmente din “Sinteza rezultatelor acţiunii de audit financiar desfăşurată la UATC POIENARI” pe situaţia prezentată mai sus.

D. VINCA

„Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege 

Neaplicarea măsurilor de executare silită în totalitate, gradual, la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală. 

Nu au fost încasate integral şi la termen impozitele şi taxele locale, centralizatorul listei de rămăşiţe persoane fizice, la 31.12.2013, având un număr de 477 poziții de rol neîncasate (37,17%), din numărul total de 1.283 poziții de rol existente), şi o valoare de 385.908 lei (74,5%), din volumul veniturilor prevăzute a se realiza (517.844 lei).

În ce priveşte lista de rămăşiţe persoane juridice, la 31.12.2013, aceasta conţine un număr de 14 poziţii, dintr-un total de 29 (48,3%) şi o valoare de 33.201 lei (62,9%), din valoarea debitelor prevăzute a se încasa de 52.740 lei.

Nu au fost utilizate toate formele de executare silită, persoanele cu atribuţii de urmărire şi încasare a veniturilor, limitându-se la transmiterea doar a unui număr nesemnificativ de somații însoțite de titlu executoriu, ori înființarea unui număr relativ mic de popriri, comparativ cu numărul total al contribuabililor restanțieri. 

Neîncasarea veniturilor din tariful de gestionare pentru fondul cinegetic situat pe teritoriul UAT.

Din verificarea modului în care U.A.T. Comuna Poienari a încasat veniturile din tariful de gestionare pentru fondul cinegetic situat pe raza sa teritorială şi administrat de către Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Suceava, s-a constatat că veniturile din această sursă, aferente anului 2013, nu au fost stabilite, urmărite şi încasate în cuantumul legal cuvenit.

Pentru suprafața aflată în evidența Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Roman, U.A.T. Comuna Poienari, avea obligația să înregistreze, să urmărească și să încaseze suma de 2.742,96 lei

Totodată, primarul comunei avea obligația identificării întregii suprafețe de teren extravilan – pe categorii (arabil, pășuni și fânețe, pădure), care face parte din cele două fonduri cinegetice și depunerii documentelor care fac dovada proprietăţii terenurilor, în condiţiile legii”

(Din sinteza Curţii de Conturi – Camera de Conturi Neamţ)

 

 

 

 

Comentarii Facebook

One thought on “PARADIS FISCAL LA PRIMĂRIA POIENARI / Fraierii plătesc impozite, alţii – nu!

Lasă un răspuns