Noi discuții privind reducerea poluării în Neamț

Prefectul judeţului, Niculina Dobrilă, a participat astăzi la dezbaterea publică privind beneficiile proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, informează un comunicat de presă remis de Instituția Prefectului județului Neamț. Proiectul este finanţat de Guvernul României printr-un împrumut rambursabil de 50 milioane euro, acordat de Banca Mondială şi un ajutor financiar nerambursabil de 5,5 milioane dolari, acordat de Fondul Global de Mediu, consiliile judeţene şi cele locale implicate în proiect asigurând o cofinanţare în procent de până la 5% din valoarea investiţiilor.
Evenimentul a fost organizat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), cu sprijin din partea Instituţiei prefectului şi face parte din Campania de Conştientizare publică privind bunele practici în domeniul controlului poluării cu nitriţi şi măsurile imediate de finanţare nerambursabilă pentru reducerea poluării cu nitraţi pentru beneficiari din mediul public şi privat, active în anul 2016.
Proiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” este demarat de MMAP din anul 2008, în vederea conformării comunităţilor locale cu prevederile Directivei Nitraţi, având ca scop, în principal, reducerea pe termen mediu şi lung a poluării cu nutrienţi  a apelor şi solului. Proiectul a fost extins şi pentru perioada 2016-2022, prin semnarea, în luna martie, a unui nou acord între Guvernul României şi Banca Mondială. Până în prezent, la nivel naţional, prin acest proiect au fost realizate investiţii pentru aproximativ 86 de localităţi – platforme comunale şi individuale de depozitare a gunoiului de grajd, echipamente de lucru aferente platformelor, sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, instalaţie pilot pentru producerea biogazului, plantarea fâşiilor de  vegetaţie  forestieră cu rol de protecţie şi reabilitarea de păşuni, achiziţionarea de echipamente specifice de monitorizare a calităţii apei. În judeţul Neamţ, 3 comune au beneficiat de investiţii prin acest proiect: Bodeşti – platformă, Dumbrava Roşie – platformă şi plantări de vegetaţie forestieră şi Gherăieşti – platformă.
Prezenţa la această dezbatere a unui număr mare de beneficiari denotăinteresul pentru problematica de mediu, una dintre cele mai sensibile exigenţe la care România trebuie să răspundă  în calitate de stat membru al UE. Proiectul este cu adevărat ambiţios şi  şi-a demonstrat, până acum, pe deplin utilitatea, respectându-şi angajamentele făcute atât autorităţilor cât şi beneficiarilor direcţi, fiind un excelent  exemplu despre ceea  ce numim proiect integrat, pentru că se adresează  direct comunităţilor locale şi abordează  4 teme aflate in legătură directă : mediu, agricultură durabilă, salubritate şi educaţie ecologică. Prin oportunităţile oferite de această finanţare, comunităţile  locale au rezolvat  probleme stringente  de mediu şi au creat plus valoare în comunitate, prin realizarea de   investiţii şi creare de  locuri de muncă în diferite domenii. O componentă deosebit de importantă  a proiectului a constituit-o activitatea  de informare şi conştientizare a populaţiei pentru că ştim cu toţii că la capitolul educaţie, mai ales  ecologică, mai sunt multe de făcut” a spus în intervenţia sa prefectul Niculina Dobrilă.
La întâlnire au fost prezenţi directorul Unităţii de Management a Proiectului din cadrul MMAP, alături de echipa de asistenţă tehnică, iar de la nivelul judeţului Neamţ au fost prezenţi aproximativ 100 de participanţi – primari, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate interesate de domeniu, reprezentanţi ai societăţii civile și fermieri.

Alex SÎRBU

 

Lasă un răspuns