Măsurile speciale luate aseară de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE / INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                     

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 8 din 12.03.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ:

Luând act de:

– Hotărârea nr. 2 din 24.02.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea măsurilor necesare creșteriii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus

– Hotărârea nr. 3 din 28.02.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență referitoare la aprobarea procedurii operaționale privind gestionarea cazurilor de infecție cu noul Coronavirus

– Hotărârea nr. 5 din 09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus

– Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus

– Hotărârea nr. 7 din 11.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României

– Hotărârea nr. 10  din 14.03.2020 a CNSSU pentru propunerea instituirii stării de urgență pe teritoriul României și aprobarea unor măsuri suplimentare în vederea gestionării epidemiei de Coronavirus SARS-CoV-2

– Hotărârea nr. 6 din 06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României (procedura și criteriile de suspendare a cursurilor școlare și interzicerea/ suspendarea unor activități)

– Hotărârea nr. 7 din 06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României (privind suspendarea zborurilor efectuate spre și dinspre Italia, pe toate aeroporturile din țară)

– Hotărârea nr. 8 din 09.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României

– Hotărârea nr. 9 din 10.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României

– Dispoziția nr. 523 din 25.02.2020 a MAI – Departamentul pentru Situații de Urgență referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus pe teritoriul României;

Dispoziția nr. 531 din 14.03.2020 a șefului Departamentului pentru Situații de Urgență  privind stabilirea unor măsuri suplimentare în vederea prevenirii răspândirii infecției cu coronavirusul COVID – 19

– Ordinul nr. 313/26.02.2020 al Ministerului Sănătății pentru instituirea măsuriii de carantină a persoanelor în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infectarea cu COVID-19 si stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se stabilesc locațiile pentru carantinarea persoanelor, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, nefiind destinate publicității.

Art. 2.  Protecția locațiilor de carantinare se va asigura, în principal, de către structurile poliției locale și, în completare,  de către Inspectoratul Județean de Jandarmi  Neamț și de către Inspectoratul Județean de Poliție Neamț, prin misiuni de patrulare și intervenție. În cazul locațiilor aflate pe teritoriul unităților administrativ teritoriale care nu dispun de poliție locală, protecția / supravegherea se asigură de către structurile  Inspectoratului Județean de Jandarmi  Neamț, iar în sarcina Inspectoratului Județean de Poliție Neamț revin misiunile de patrulare și intervenție.

Art. 3. Comunicarea cu presa, cetățenii, medicii de familie, UPU/CPU va fi asigurată de către Direcția de Sănătate Publică Neamț, care va elabora zilnic un comunicat de presă, cu date actualizate privind numărul persoanelor aflate în carantină și autoizolate, ce va fi publicat și pe pagina de internet a instituției. Instituția Prefectului județul Neamț va asigura, de asemenea, comunicarea cu mass-media.

Art.4. Acțiunile specifice de prevenire și intervenție pentru situația potențial generatoare determinată de factorul de risc epidemiologic actual, în contextul cetățenilor care vin din zonele afectate de virusul Coronavirus Covid-19 se gestionează sub autoritatea Direcției de Sănătate Publică Neamț și se completează cu următoarele măsuri:

Direcția de Sănătate Publică a județului

  • Nominalizează unitățile sanitare responsabile cu asigurarea asistenței medicale a persoanelor carantinate;

  • Comunică administratorului centrului de carantină încheierea perioadei de carantinare și se deplasează pentru eliberarea avizelor epidemiologice;

  • Îndrumă administratorul centrului de carantină în operațiunea de dezinfecție a spațiilor de carantinare, după ce persoana / persoanele vor părăsi spațiul;

  • Asigură relația cu persoanele aflate în carantină sau izolare voluntară pentru consiliere, recoltarea de probe;

  • Încheie contractele pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina persoanelor care intră pe teritoriul României din zonele afectate sau a persoanelor care au avut contact apropiat cu un caz confirmat sau probabil, conform prevederilor art, 8 alin 7 din Ordonanța de Urgență nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei,  derulate de către autoritatile publice locale sau judetene;

  • Decontează contravaloarea bunurilor și serviciilor în limita valorii din contract, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative pentru serviciile de asigurarea a carantinei realizate, raportate și validate de către direcția de sănătate publică;

  • Eliberează adeverința pe baza căreia medicul de familie eliberează certificat de concediu medical în caz de carantină / izolare la domiciliu;

  • Eliberează avizul epidemiologic la ieșirea din carantină persoanei/persoanelor care s-au aflat în carantină.

Art.5.  Se stabilește în sarcina unităților administrativ teritoriale, prin intermediul primarilor și al consiliilor locale,  care au pe raza teritorială centrele de carantinare, să asigure din fonduri proprii contravaloarea cheltuielilor cu masa, apa de consum  și produsele consumabile de igienă personală (săpun, prosoape de hârtie, hârtie igienică etc.) persoanelor aflate în carantină, urmând să prezinte cererile fundamentate, însoțite de documente justificative, pentru decontarea bunurilor și serviciile acordate pe perioada carantinei, conform Contractului cadru (în aplicarea prevederilor art. 8 alin 7 din OUG 11/2020)

Art. 6. Se stabilește în sarcina unităților de cazare private sau de stat, să încheie Contractul cadru cu Direcția  de Sănătate Publică Neamț pentru decontarea contravalorii cheltuielilor de cazare / masă / apă de consum / articole de igienă personală în baza prevederilor OUG 11/2020.

Art. 7. Se stabilește în grija Direcției de Sănătate Publică Neamț să instruiască persoanele desemnate de către autoritățile administrației publice locale sau administratorii centrelor de carantină pentru ca aceștia să poată intra în relația cu persoanele aflate în carantină, în vederea asigurării alimentației necesare și a altor necesități de trai, pe perioada carantinei.

Art. 8. Se stabilește în sarcina unităților administrativ teritoriale, prin intermediul primarilor și al consiliilor locale,  care au pe raza teritorială persoane cu domicilii de rezidență sau flotante, aflate în izolare voluntară, să asigure din fonduri proprii contravaloarea cheltuielilor cu masa, apa de consum, produse de igienă personală,  la solicitare.

Art. 9 Se stabilește în grija Direcției de Sănătate Publică Neamț să asigure instruirea persoanelor desemnate care asigură relația cu persoanele aflate în izolare voluntară, în vederea alocării normei de hrană și apă potabilă pentru perioada de supraveghere. În continuare responsabilii centrelor unde se execută carantina cât și reprezentanții autorităților publice locale pe raza cărora există persoane autoizolate la domiciliu vor stabili și vor prezenta persoanele care efectuează serviciile de asigurare a hranei și apei potabile către Direcția de Sănătate Publică, în vederea instruirii.

Art. 10. Se stabilește în sarcina Direcției de Sănătate Publică Neamț să constate și să  aplice sancțiunile contravenționale pentru faptele prevăzute la art. 34 și art. 59 din HG nr. 857 din 2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, iar structurile Inspectoratului Județean de Poliție vor acționa în condițiile în care există o latură infracțională penală a acestor abateri.

Art. 11. Se va aplica măsura suspendării procesului de învățământ în toate unitățile școlare din învățământul preuniversitar de pe raza teritorială a județului Neamț în perioada 11martie – 22 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național.

Art. 12. Pe perioada suspendării procesului de învățământ, în unitățile din învățământul preuniversitar de pe raza județului Neamț se vor executa lucrări de dezinfecție, până la momentul reluării cursurilor în mod oficial. Această măsură este în sarcina unităților de învățământ prin sprijinul nemijlocit al consiliior locale și a primarilor,  lucrările   de dezinfecție urmând a fi realizate cu firme autorizate.

Art. 13. Se va aplica decizia suspendării desfășurării tuturor olimpiadelor școlare, județene și regionale, precum și a competițiilor sportive, până la o dată ce va fi comunicată ulterior.

Art. 14. Se sistează, până la 31.03.2020, stagiile de practică în spitale, pentru cursanții școlilor postliceale sanitare din județ.

Art. 15. Se va asigura limita maximă a numărului de copii prezenți / oră, în locurile de joacă special amenajate, din spațiile comerciale, sau din cadrul altor entități private, conform celui maxim stabilit în autorizația de funcționare. Monitorizarea aplicării și respectării acestei măsuri cât și regimul sancționator în caz de nerespectare se va constata de către  Direcția de Sănătate Publică Neamț și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Neamț.

Art. 16. Se recomandă suspendarea activității didactice din învățământul superior până la data de 31.03.2020-  cu posibilitatea prelungirii- și utilizarea unor metode didactice alternative de învățământ.

Art. 17. Se va pune în aplicare măsura suspendării transportului rutier de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia și din Italia spre România, începând cu data de 10.03.2020 ora 12.00 până la data de 31.03.2020, ora 12.00.

Art. 18. Se va pune în aplicare măsura restricționării activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și de divertisment, care presupun participarea a peste 50 de persoane, realizate în spații închise, inclusiv cele realizate în săli de tratament balnear, săli de fitness, saloane de SPA-uri, de cosmetică, săli de joc de noroc, unități de food-court din incinta mall-urilor/ supermarket-urilor, săli de cinema și cazinouri, până la data de 31.03.2020.

Art. 19. Se va pune în aplicare măsura sistării activităților cu public pentru muzee, până în data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire.

Art. 20. Se interzic, până la data de 31.03.2020, vizitele aparținătorilor la persoanele internate în unitățile spitalicești din județ.

Art. 21. Toate instituțiile publice și private vor aplica măsura asigurării materialelor destinate igienei personale la toaletă (săpun, prosoape de hârtie, uscătoare de mâini) dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor precum și a altor suprafețe expuse (mese conferință, birouri, etc).

Art. 22. Instituțiile și autoritățile cu responsabilități de control vor intensifica acțiunile specifice în spațiile publice cu aflux mare de persoane (târguri, piețe, gări, autogări, locuri de joacă în spații comerciale etc). În vederea conștientizării populației cu privire la importanța respectării măsurilor de sănătate publică dispuse, în aceste spații vor fi afișate pliante cu măsurile de igienă necesare, prin grija autorităților administrației publice locale.

Art. 23. Autoritățile administrației publice locale vor pregăti documentația pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de acordarea hranei și apei de consum pentru cetățenii aflați în autoizolare la domiciliu, în cazul în care aceștia nu-și pot asigura condițiile de hrană.

Art. 24. Direcția de Sănătate Publică Neamț, împreună cu conducerile unităților spitalicești din județ,  vor reanaliza și vor stabili, în cadrul spitalelor, locațiile adecvate pentru primirea și evaluarea persoanelor care solicită asistență medicală cu privire la suspiciunea de infecție cu Covid 19 precum și spațiile pentru internarea și izolarea pacienților simptomatici, conform normelor legale în vigoare.

Art. 25. Persoanele care nu au condiții de auto-izolare la domiciliu, la cerere, prin grija autorităților adminsitrației publice locale, vor fi plasați într-un centru de carantinare în condiții de auto-izolare.

Art. 26. Se actualizează lista zonelor de carantină și de auto-izolare la domiciliu, conform documentului elaborat de Institutul Național de Sănătate Publică din România, (anexa nr. 2 la prezenta hotărâre).

Art. 27. Se recomandă decalarea, de către entitățile private, inclusiv operatorii economici cu un număr de peste 99 de angajați,  din municipiul Piatra Neamț, a programului personalului care utilizează transportul public în comun, fie pentru întregul personal, în afara perioadelor de aglomerație maximă, fie prin împărțirea personalului care utilizează transportul public în comun în 2-3 grupuri, care să fie programați pentru începerea și terminarea programului în intervale decalate cu o oră/ o oră și jumătate față de programul normal. Măsura se aplică începând cu data de 12.03.2020 până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire.

Art. 28. Se aplică măsura decalării programului personalului din instituțiile publice cu un număr de peste 99 de angajați care utilizează transportul public în comun, în variantele menționate mai sus. Măsura se aplică începând cu data de 12.03.2020 până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire.

Art. 29. La nevoie, structurile poliției și jandarmeriei asigură măsurile de ordine publică și însoțire necesare, inclusiv fluidizarea circulației rutiere pe traseele de deplasare, cu ocazia transporturilor realizate pentru gestionarea tuturor situațiilor ce vizează fenomenul Coronavirus.

Art. 30. Se suspendă activitățile de tip oboare, târguri, bazare, târguri de mașini, începând cu data de 13.03.2020 până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire, acestea urmând a fi închise de către autoritățile administrației publice locale.

Art. 31. Toate structurile teritoriale ale autorităților și instituțiilor publice centrale precum și celelalte autorități locale vor acționa integrat, doar sub coordonarea prefectului, pentru prevenirea  și combaterea infecțiilor cu Coronavirus, la nivelul judeţului Neamţ. Prefectul județului va asigura aplicarea unitară a dispozițiilor autorităților publice centrale cu rol principal și de coordonare.

Art. 32.   Se operaționalizează Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI) cu reprezentanți ai tuturor instituțiilor cu atribuții în gestionarea epidemiilor conform prevederilor pct 20 din Anexa nr. 1 la  HG 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.

Art. 33. Se operaționalizează un post telefonic cu număr alocat, care va fi comunicat persoanelor aflate în izolare sau carantină,  pe raza județului, pentru o comunicare directa și continuă cu aceștia (linie telefon fixă 0233234510 și  mobil  0748041745).

Art. 34. Raportarea tuturor datelor și informațiilor referitoare la persoanele afectate și paturile disponibile în centrele de carantinare se va realiza prin implementarea  acestora de către personalul din CJCCI în modulul dedicat din aplicația SIMIEOP începând cu 15.03.2020 ora 9.00. Începând cu data de 16.03.2020 datele de identificare ale persoanelor aflate în izolare, carantină precum și ale celor infectate sau, după caz, decedate, se vor introduce de către personalul CJCCI în modulul SIMEOP conform precizărilor primite.

Art. 35. Direcția de Sănătate Publică Neamț va primi sprijinul în realizarea activităților de suport (colectare date, centralizare, raportare) cu personal din cadrul celorlalte structuri județene cu rol de sprijin. Se identifică ca structură de sprijin ISU Neamț. 

Art. 36. Serviciul de Ambulanță Județean Neamț va nominaliza personal medical (asistenți  medicali sau medici care asigură consultații de domiciliu) care va fi instruit la nivelul Direcției de Sănătate Publică Neamț și va asigura suplimentarea capacității de recoltare a probelor la domiciliu, pentru pacienții cu suspiciune de infecție cu coronavirus. Permanent va fi în serviciul operativ un echipaj cu competență de prelevare a probelor de la domiciliu, pentru persoanele suspecte de infectare cu coronavirus.

Art. 37. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Neamț va pune la dispoziția unităților de primiri urgențe (care nu dispun de spații corespunzătoare pentru asigurarea triajului pe fluxuri separate pentru pacienții cu simptomatologie asociată infecției cu coronavirus ) corturi care vor fi amplasate pentru a  asigura condițiile mai sus menționate.

Art. 38 Se pune în aplicare măsura izolării la domiciliu (în locația declarată la intrarea în țară), pentru o perioadă de 14 zile, pentru toate persoanele asimptomatice care sosesc în România din țările unde sunt confirmate cel puțin 500 de cazuri. Se extinde măsura carantinării pentru toți cei care sosesc în țară din zonele carantinate, actualizate și publicate pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică.

Art. 39. Se pune în aplicare măsura rămânerii la locul de izolare și apelarea SNUAU 112, pentru persoanele izolate la domiciliu, în situația în care, în timpul celor 14 zile, dezvoltă simptomatologie specifică infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2, urmând a fi alocat un echipaj al serviciului de ambulanță care se va deplasa la locație și va preleva probe în vederea testării.  În funcție de rezultatul testării, starea pacientului și necesarul de îngrijiri medicale, se vor lua măsuri pentru rămânerea în izolare la domiciliu, carantinarea sau internarea cazurilor confirmate și aplicarea tratamentului specific.

Art. 40. Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț va verifica modul de implementare a măsurii impuse în Hotărârea nr. 7 din 11.03.2020 a CNSSU, privind decalarea programului de lucru, în vederea reducerii riscului de contaminare pe timpul deplasării la și de la locul de muncă.

Art. 41. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va transmite prezenta hotărâre instituțiilor nominalizate.

 

PREŞEDINTE,

PREFECT

George LAZĂR

 

 

Nr. 9

 

Piatra Neamţ, 15 martie 2020

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns