Mai mulți bani pentru persoanele cu dizabilități

La sfârșitul lunii iunie 2017 Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență pentru modificarea Legii 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care aduce o serie de beneficii persoanelor cu dizabilități.

Potrivit acestui act normativ, valoarea sprijinului financiar pentru persoane cu dizabilități va fi majorată începând cu 1 ianuarie 2018 în raport cu ISR (indicatorul social de referință) și va avea loc în două etape: prima – începând de la 1 ianuarie 2018, iar cea de-a doua – de la 1 iulie 2018.

În aceeași măsură, ordonanța mai are și alte modificări ce vin în sprijinul acestor persoane. . Astfel, începând cu 1 iulie 2017 persoanele cu dizabilități vor primi din oficiu prestația socială și nu vor mai fi obligate să depună o cerere în acest sens.

Noile prevederi stabilesc faptul că prestația socială se acordă automat, după obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap, nemaifiind necesară depunerea unei cereri, așa cum prevedea varianta veche a legii. În schimb, obținerea celorlalte drepturi (bilete de călătorie, scutire de plata rovinietei, etc.) se realizează doar în baza unei cereri scrise.

Ilinca BRAD

 

Lasă un răspuns