LOCKDOWN în satul Tupilați! Circulația cetățenilor, INTERZISĂ noaptea! Restricții pentru alte 11 comune din Neamț


Măsuri excepționale, inclusiv circulația cetățenilor pe timpul nopții (cu excepțiile de rigoare) au fost luate astăzi pentru satul Tupilați din comuna Tupilați de către CJSU Neamț după ce incidența COVID din localitate a trecut și de 8 la mie.

„Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20,00 – 5,00, în satul Tupilaţi, comuna Tupilaţi (8,02), unde se constată că incidenţa cumulată a cazurilor la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori”, a decis CJSU.

Excepțiile de la regulă sunt următoarele:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.

De asemenea, este sunt interzise organizarea de spectacole sau manifestări sportive, funcționarea restaurantelor, barurilor, cafenelor la interior, iar magazinele sau firmele de prestări servicii pot primi clienți la interior doar până la ora 18.

De asemenea, aceeași Hotărâre CJSU instituie seturi de interdicții pentru alte 4 comune unde incidența este de peste 3 la mie și pentru alte 7 comune cu incidența de 2-2,99 la mie.

Întreaga Hotărâre CJSU Neamț, mai jos:

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
HOTĂRÂRE
privind constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate la 14 zile, în
vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite prin
Hotărârea de Guvern nr. 932/2021
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ
Având în vedere:
– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;
– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID 19, cu modificările şi completările ulterioare;
– informarea Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ privind situaţia epidemiologică la
nivelul judeţului Neamţ;
În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările
şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se interzice organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul
cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, în satul Tupilaţi, comuna
Tupilaţi (8,02), unde se constată că incidenţa cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare
de 6/1.000 locuitori.
(2) Se interzice organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in în satul
Tupilaţi, comuna Tupilaţi (8,02), unde se constată că incidenţa cumulată a cazurilor la 14
zile este mai mare de 6/1.000 locuitori.
(3) Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber în satul
Tupilaţi, comuna Tupilaţi (8,02), unde se constată că incidenţa cumulată a cazurilor la 14
zile este mai mare de 6/1.000 locuitori.
(4) Se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) în satul Tupilaţi,
comuna Tupilaţi (8,02), unde se constată că incidenţa cumulată a cazurilor la 14 zile este
mai mare de 6/1.000 locuitori.
(5) Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar
20,00 – 5,00, în satul Tupilaţi, comuna Tupilaţi (8,02), unde se constată că incidenţa
cumulată a cazurilor la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori, cu următoarele excepţii:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi
locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de
la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează
călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate
cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi
dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.
(6) Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum
şi la terase din satul Tupilaţi, comuna Tupilaţi (8,02), unde se constată că incidenţa
cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 locuitori.
(7) Este permisă activitatea restaurantelor şi cafenelelor din interiorul hotelurilor,
pensiunilor sau altor unităţi de cazare, din această localitate, doar pentru persoanele cazate în
cadrul unităţilor respective.
(8) Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor
alcoolice şi nealcoolice sunt permise, în satul Tupilaţi, comuna Tupilaţi, judeţul Neamţ, în
spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu respectarea măsurilor
de protecţie sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii, al ministrului
economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
(9) Se interzice activitatea în baruri, cluburi şi discoteci în satul Tupilaţi, comuna
Tupilaţi (8,02), unde se constată că incidenţa cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare
de 6/1.000 locuitori.
(10) Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de
comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi
organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00 – 18,00, în satul Tupilaţi,
comuna Tupilaţi (8,02), unde se constată că incidenţa cumulată a cazurilor la 14 zile
depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori.
(11) Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în
domeniul sălilor de sport şi/sau fitness în satul Tupilaţi, comuna Tupilaţi (8,02), unde se
constată că incidenţa cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
(12) Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în
domeniul jocurilor de noroc în satul Tupilaţi, comuna Tupilaţi (8,02), unde se constată că
incidenţa cumulată a cazurilor la 14 zile depăşeşte 6/1.000 locuitori.
(13) Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de administrare a piscinelor interioare în satul Tupilaţi, comuna Tupilaţi (8,02),
unde se constată că incidenţa cumulată a cazurilor la 14 zile depăşeşte 6/1.000 de locuitori.
(14) În situaţia în care operatorii economici de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în
interiorul clădirilor, se află într-una din situaţiile menţionate anterior, se permite prepararea
hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu
se consumă în spaţiile respective (de tip take away).
Art. 2. (1) Este permisă desfăşurarea competiţiilor sportive în spaţiile închise sau
deschise cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, cu
asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între persoane şi cu purtarea măştii de protecţie
în comunele Dragomireşti (4,29), Făurei (3,88), Gârcina (3,69) şi Girov (3,15), unde se
constată că incidenţa cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitori şi mai
mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a
180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.
(2) Sunt permise organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor,
instituţiilor de spectacole şi/sau concerte cu participarea publicului până la 50% din
capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie, în comunele Dragomireşti
(4,29), Făurei (3,88), Gârcina (3,69) şi Girov (3,15), unde se constată că incidenţa cumulată
a cazurilor la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000
de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
culturii şi al ministrului sănătăţii.
(3) Sunt permise organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in numai
dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până
la 4 persoane, în comunele Dragomireşti (4,29), Făurei (3,88), Gârcina (3,69) şi Girov
(3,15), unde se constată că incidenţa cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală
cu 6/1.000 locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul
comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii.
(4) Sunt permise organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor,
festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale cu participarea a cel mult
1.000 de spectatori şi cu purtarea măştii de protecţie, în comunele Dragomireşti (4,29),
Făurei (3,88), Gârcina (3,69) şi Girov (3,15), unde se constată că incidenţa cumulată a
cazurilor la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de
locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
culturii şi al ministrului sănătăţii.
(5) Sunt permise activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, în comunele
Dragomireşti (4,29), Făurei (3,88), Gârcina (3,69) şi Girov (3,15), unde se constată că
incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu
6/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult 10 de persoane care nu locuiesc împreună.
(6) Este permisă organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) cu un număr de
participanţi de maximum 200 de persoane în interior şi cu asigurarea unei suprafeţe de
minimum 2 mp pentru fiecare persoană, în comunele Dragomireşti (4,29), Făurei (3,88),
Gârcina (3,69) şi Girov (3,15), unde se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai
mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu
mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află
în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2.
(7) Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi,
inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu
un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior şi de maximum 200 de
persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană,
cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin
ordinul ministrului sănătăţii, în comunele Dragomireşti (4,29), Făurei (3,88), Gârcina
(3,69) şi Girov (3,15), unde se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de
3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
(8) Se permite organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi de maximum 150
de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare
persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică
stabilite în ordinul ministrului sănătăţii, în comunele Dragomireşti (4,29), Făurei (3,88),
Gârcina (3,69) şi Girov (3,15), unde se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai
mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu
mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află
în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2.
(9) Se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991, republicată, organizarea de mitinguri şi
demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane, în comunele
Dragomireşti (4,29), Făurei (3,88), Gârcina (3,69) şi Girov (3,15), unde se constată că
incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu
6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, şi cu respectarea următoarelor
măsuri:
a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi
participanţii;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în
spaţiul în care se desfăşoară mitingul sau demonstraţia;
c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi asigurarea
unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe
perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei;
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea
contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
(10) Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de
vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00 – 5,00, în comuna Dragomireşti (4,29),
unde se constată că incidenţa cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de
locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, cu următoarele excepţii:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi
locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de
la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează
călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate
cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi
dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie.
(11) Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum
şi la terase până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 – 2,00, în
comunele Dragomireşti (4,29), Făurei (3,88), Gârcina (3,69) şi Girov (3,15), unde se
constată că incidenţa cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitori şi mai
mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a
180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
(12) Este permisă activitatea restaurantelor şi cafenelelor din interiorul hotelurilor,
pensiunilor sau altor unităţi de cazare, din aceste localităţi, doar pentru persoanele cazate în
cadrul unităţilor respective.
(13) Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor
alcoolice şi nealcoolice sunt permise, în comunele Dragomireşti, Făurei, Gârcina şi Girov,
judeţul Neamţ, în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu
respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin Ordinul comun al ministrului
sănătăţii, al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
(14) Este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci fără a depăşi 30% din
capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 – 2,00, în comunele Dragomireşti
(4,29), Făurei (3,88), Gârcina (3,69) şi Girov (3,15), unde se constată că incidenţa cumulată
la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori,
dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
(15) Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de
comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi
organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul
orar 5,00 – 18,00, în comuna Dragomireşti (4,29), unde se constată că incidenţa cumulată a
cazurilor la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000
de locuitori.
(16) Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară
activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness fără a depăşi 50% din
capacitatea maximă a spaţiului, în comuna Dragomireşti (4,29), unde se constată că
incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu
6/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării
cu virusul SARS-CoV-2.
(17) Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară
activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness fără a depăşi 50% din
capacitatea maximă a spaţiului, în comunele Făurei (3,88), Gârcina (3,69) şi Girov (3,15),
unde se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai
mică de 4/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare
persoană.
(18) Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în
domeniul jocurilor de noroc până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, în comunele
Dragomireşti (4,29), Făurei (3,88), Gârcina (3,69) şi Girov (3,15), unde se constată că
incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu
6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
(19) Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de administrare a piscinelor interioare fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a
spaţiului în comunele Dragomireşti (4,29), Făurei (3,88), Gârcina (3,69) şi Girov (3,15),
unde se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai
mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a
180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
(20) Este permisă activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă
pentru copii în spaţii închise fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în
intervalul orar 5,00 – 24,00 în comunele Dragomireşti (4,29), Făurei (3,88), Gârcina
(3,69) şi Girov (3,15), unde se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de
3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
(21) Este permisă activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri
fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 – 2,00 în
comunele Dragomireşti (4,29), Făurei (3,88), Gârcina (3,69) şi Girov (3,15), unde se
constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică
sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR
pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
(22) În situaţia în care operatorii economici de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în
interiorul clădirilor, se află într-una din situaţiile menţionate anterior, se permite prepararea
hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu
se consumă în spaţiile respective (de tip take away).
Art. 3. (1) Este permisă desfăşurarea competiţiilor sportive în spaţiile închise sau
deschise, cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, cu
asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între persoane, în comunele Urecheni (2,97),
Doljeşti (2,87), Vânători-Neamţ (2,70), Tazlău (2,61), Valea Ursului (2,40), Agapia
(2,38) şi Stăniţa (2,36), unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de
locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de
ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARSCoV-
2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între
a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.
(2) Sunt permise organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor,
instituţiilor de spectacole şi/sau concerte cu participarea publicului până la 70% din
capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie, în comunele Urecheni
(2,97), Doljeşti (2,87), Vânători-Neamţ (2,70), Tazlău (2,61), Valea Ursului (2,40),
Agapia (2,38) şi Stăniţa (2,36), unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală
cu 3/1.000 de locuitori.
(3) Sunt permise organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in numai
dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până
la 4 persoane, în comunele Urecheni (2,97), Doljeşti (2,87), Vânători-Neamţ (2,70),
Tazlău (2,61), Valea Ursului (2,40), Agapia (2,38) şi Stăniţa (2,36), nde incidenţa
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2,
în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii,
(4) Sunt permise organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor,
festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale, numai cu participarea a cel
mult 2.500 de spectatori şi cu purtarea măştii de protecţie în comunele Urecheni (2,97),
Doljeşti (2,87), Vânători-Neamţ (2,70), Tazlău (2,61), Valea Ursului (2,40), Agapia
(2,38) şi Stăniţa (2,36), unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de
locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de
ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARSCoV-
2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între
a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii.
(5) Sunt permise activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, în comunele
Urecheni (2,97), Doljeşti (2,87), Vânători-Neamţ (2,70), Tazlău (2,61), Valea Ursului
(2,40), Agapia (2,38) şi Stăniţa (2,36), unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de
2/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult
30 de persoane care nu locuiesc împreună.
(6) Este permisă organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.)
cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în exterior sau de maximum 100
de persoane în interior în comunele Urecheni (2,97), Doljeşti (2,87), Vânători-Neamţ
(2,70), Tazlău (2,61), Valea Ursului (2,40), Agapia (2,38) şi Stăniţa (2,36), unde incidenţa
cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locuitori.
(7) Este permisă organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) cu un număr de
participanţi de maximum 300 de persoane în interior şi cu asigurarea unei suprafeţe de
minimum 2 mp pentru fiecare persoană în comunele Urecheni (2,97), Doljeşti (2,87),
Vânători-Neamţ (2,70), Tazlău (2,61), Valea Ursului (2,40), Agapia (2,38) şi Stăniţa
(2,36), unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori şi mai mică
sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR
pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
(8) Este permisă organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) până la
capacitatea maximă a spaţiului în exterior în comunele Urecheni (2,97), Doljeşti (2,87),
Vânători-Neamţ (2,70), Tazlău (2,61), Valea Ursului (2,40), Agapia (2,38) şi Stăniţa
(2,36), unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu
asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2.
(9) Este permisă organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri), cum ar fi, fără a
se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de
evenimente, până la capacitatea maximă a spaţiului în interior în comunele Urecheni (2,97),
Doljeşti (2,87), Vânători-Neamţ (2,70), Tazlău (2,61), Valea Ursului (2,40), Agapia
(2,38) şi Stăniţa (2,36), unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu
3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană,
dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
(10) Este permisă organizarea de evenimente private aferente meselor festive, cum ar
fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele,
săli/corturi de evenimente, până la capacitatea maximă a spaţiului în exterior sau în interior
în comunele Urecheni (2,97), Doljeşti (2,87), Vânători-Neamţ (2,70), Tazlău (2,61),
Valea Ursului (2,40), Agapia (2,38) şi Stăniţa (2,36), unde incidenţa cumulată la 14 zile
este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2
mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-
2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
(11) Este permisă organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi,
inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu
un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior şi de maximum 200 de
persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană,
cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în
ordinul ministrului sănătăţii, în comunele Urecheni (2,97), Doljeşti (2,87), Vânători-Neamţ
(2,70), Tazlău (2,61), Valea Ursului (2,40), Agapia (2,38) şi Stăniţa (2,36), unde incidenţa
cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locuitori.
(12) Este permisă organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi de maximum
150 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare
persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică
stabilite în ordinul ministrului sănătăţii, în comunele Urecheni (2,97), Doljeşti (2,87),
Vânători-Neamţ (2,70), Tazlău (2,61), Valea Ursului (2,40), Agapia (2,38) şi Stăniţa
(2,36), unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori şi mai mică
sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(13) Este permisă organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de maximum
100 de persoane, în comunele Urecheni (2,97), Doljeşti (2,87), Vânători-Neamţ (2,70),
Tazlău (2,61), Valea Ursului (2,40), Agapia (2,38) şi Stăniţa (2,36), unde incidenţa
cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locuitori şi cu respectarea următoarelor măsuri:
a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi
participanţii;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în
care se desfăşoară mitingul sau demonstraţia;
c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi asigurarea unei
suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada
desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei;
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi
limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
(14) Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum
şi la terase până la capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 – 2,00 în comunele
Urecheni (2,97), Doljeşti (2,87), Vânători-Neamţ (2,70), Tazlău (2,61), Valea Ursului
(2,40), Agapia (2,38) şi Stăniţa (2,36), unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau
egală cu 3/1.000 de locuitori.
(15) Este permisă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor,
pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora până la capacitatea
maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 – 2,00, în comunele Urecheni (2,97), Doljeşti
(2,87), Vânători-Neamţ (2,70), Tazlău (2,61), Valea Ursului (2,40), Agapia (2,38) şi
Stăniţa (2,36), unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locuitori.
(16) Sunt permise prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi
băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor,
în aer liber, în comunele Urecheni, Doljeşti, Vânători-Neamţ, Tazlău, Valea Ursului,
Agapia şi Stăniţa, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin Ordinul comun
al ministrului sănătăţii, al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(17) Este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci fără a depăşi 70% din
capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 – 2,00 în comunele Urecheni (2,97),
Doljeşti (2,87), Vânători-Neamţ (2,70), Tazlău (2,61), Valea Ursului (2,40), Agapia
(2,38) şi Stăniţa (2,36), unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de
locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare.
(18) Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară
activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness până la capacitatea
maximă a spaţiului în comunele Urecheni (2,97), Doljeşti (2,87), Vânători-Neamţ (2,70),
Tazlău (2,61), Valea Ursului (2,40), Agapia (2,38) şi Stăniţa (2,36), unde incidenţa
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei
suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană.
(19) Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară
activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness până la capacitatea
maximă a spaţiului în comunele Urecheni (2,97), Doljeşti (2,87), Vânători-Neamţ (2,70),
Tazlău (2,61), Valea Ursului (2,40), Agapia (2,38) şi Stăniţa (2,36), unde incidenţa
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei
suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare.
(20) Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în
domeniul jocurilor de noroc până la capacitatea maximă a spaţiului în comunele Urecheni
(2,97), Doljeşti (2,87), Vânători-Neamţ (2,70), Tazlău (2,61), Valea Ursului (2,40),
Agapia (2,38) şi Stăniţa (2,36), unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală
cu 3/1.000 de locuitori.
(21) Este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară
activităţi de administrare a piscinelor interioare fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a
spaţiului în comunele Urecheni (2,97), Doljeşti (2,87), Vânători-Neamţ (2,70), Tazlău
(2,61), Valea Ursului (2,40), Agapia (2,38) şi Stăniţa (2,36), unde incidenţa cumulată la 14
zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
(22) Este permisă activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri
fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 – 2,00 în
comunele Urecheni (2,97), Doljeşti (2,87), Vânători-Neamţ (2,70), Tazlău (2,61), Valea
Ursului (2,40), Agapia (2,38) şi Stăniţa (2,36), unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai
mare de 2/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate
persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare.
Art. 4. (1) Măsurile prevăzute la art. 1, art. 2 şi art. 3 intră în vigoare începând cu data
de 23 septembrie 2021, ora 08.00, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi analizate la
expirarea perioadei de 14 zile, în funcţie de incidenţa cumulată a cazurilor.
(2) Măsurile prevăzute la art. 1 pct.5 şi pct.10 nu se mai aplică dacă incidenţa
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori.
(3) Măsurile prevăzute la art. 2 pct.10 şi pct.15 nu se mai aplică dacă incidenţa
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.
Art. 3. (1) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ va
asigura comunicarea prezentei hotărâri membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă şi unităţilor administrativ-teritoriale nominalizate.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile menţionate, din judeţul
Neamţ vor aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri, prin afişarea acesteia pe
raza unităţilor administrativ teritoriale.
PREŞEDINTE,
PREFECT
George LAZĂR
Nr. 89
Piatra Neamţ, 22 septembrie 2021

D.V.

 

Lasă un răspuns