JOB la Primărie!

Primăria Municipiului Piatra-Neamţ, în calitate de beneficiar al proiectului cod SMIS 37815, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție vacantă Referent tr. Ighid de turism  din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Compartiment Informare și Promovare Turistică. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Piatra Neamț din strada Ștefan cel Mare nr. 6-8, in data de 09 februarie 2016 , ora 9:00 – proba PC , ora 11:00 – proba testare cunoștințe limbă străină, iar în data de 10 februarie 2016 proba scrisă.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr.1027/2014.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la registratura generală a Primăriei Municipiului Piatra Neamț, în perioada 19 ianuarie-01 februarie 2016.  

Probele stabilite pentru concurs:

  • Selecția dosarelor
  • Proba practică pentru dovedirea cunoștințelor de operare PC
  • Proba testare cunostințe privind utilizarea limbilor străine
  • Proba scrisă
  • Interviu               

Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul și pe site-ul Primăriei municipiului Piatra-Neamț www.primariapn.ro .

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Piatra-Neamț și la telefon 0233.218.991.

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns