ITM Neamț: 10 amenzi de circa 40.000 lei aplicate angajatorilor cu firme pe metal sau lemn

 

                                COMUNICAT DE PRESĂ
           Activităţi de verificare ale ITM Neamţ  

În  perioada 18-22 martie 2024, s-a  desfăşurat Campania Naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea si executarea contractelor individuale de muncă, precum şi prevederile legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii care desfăşoară activități în domeniile „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice” – cod CAEN 23 şi „Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare” cod CAEN 4673”.

Obiectivele acţiunilor de control au fost :

  • identificarea şi verificarea agenţilor economici care activeazã în domeniile „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice” – cod CAEN 23 şi „Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie si echipamentelor sanitare” cod CAEN 4673”, privind respectarea prevederilor legale în vigoare;
  • eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii;
  • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă

În cadrul acestei acţiuni, inspectorii de muncă au verificat un număr de 20 agenţi economici.

Deficienţele constatate la angajatori au fost următoarele:

– nerespectarea  obligaţiei angajatorului de a ţine la locul de muncă, evidenţa reală a orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru;

-dosarele de personal erau incomplete;

-angajatorul nu respecta repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii care este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus;

– angajatorul nu respecta dispoziţiile legale referitoare la îndeplinirea obligaţiei de a elibera o adeverinţă de vechime şi a unui extras de Revisal salariatului care a încetat activitatea;

– angajatorul nu a asigurat o instruire corespunzătoare şi suficientă în domeniul securităţii şi  sănătăţii în muncă;

– angajatorul nu a stabilit şi asigurat delimitarea, îngrădirea şi semnalizarea tuturor zonelor periculoase;

– angajatorul nu a organizat activitatea de acordare a primului ajutor;

– angajatorul nu a facut dovada efectuării controlului medical periodic de către medicul de medicina muncii la termenul scadent;

– angajatorul nu a organizat activitatea de prevenire şi protecţie la nivelul  unitãţii;

-angajatorul nu a asigurat verificarea tehnicã periodicã a echipamentelor de ridicat, conform prescripţiilor ISCIR.

Pentru încălcarea legislaţiei  în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi  sănătăţii în muncă,  inspectorii de muncă au aplicat angajatorilor 23 sancţiuni contravenţionale din care 17 amenzi în cuantum de 39.500 lei şi 6 avertismente contravenţionale. Au fost dispuse 42 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate.

Inspector şef ITM Neamț