ISU Neamţ: Nu vrem să închidem Teatrul! Dar să fie respectată Legea!

teatrul tineretului

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ are grupate atribuţiile în două mari domenii, cel operativ, ce răspunde nevoii sociale de monitorizare şi intervenţie pentru gestioarea situaţiilor de urgenţă, şi cel preventiv, ce asigură diminuarea pierderilor prin reducerea riscului de producere a situaţiilor de urgenţă. Prevenirea situaţiilor de urgenţă este atributul principal al Inspecţiei de Prevenire din cadrul ISU.

Scopul activităţii de prevenire este acela de a asigura un climat de siguranţă pentru nemţeni, în domeniul situaţiilor de urgenţă. Printre obligaţiile Inspecţiei de Prevenire ce decurg din acest scop este şi aceea de a verifica instituţiile publice şi operatorii economici din punctul de vedere al securităţii la incendiu şi de a-i îndruma pe conducătorii acestora pentru remedierea eventualelor deficienţe. Pentru aceasta, legiuitorul a dat inspectorilor de prevenire dreptul de a aplica, acolo unde este cazul, sancţiuni, ca mijloc de constrângere pentru determinarea conformării la norme. Conform regimului juridic al contravenţiilor, prevăzut de O.G. nr. 2 din 2001, şi prevederilor O.M.A.I. nr. 89/2013, acestea se aplică gradual iar sancţiunea  trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului.

Acordarea autorizaţiei de securitate la incendiu unui obiectiv atestă faptul că acel obiectiv respectă normele de prevenire a incendiilor specifice profilului de activitate şi că poate fi exploatat în condiţii de siguranţă.

 

În cadrul procedurii de autorizare a unui obiectiv sunt identificate două etape: prima, de avizare a proiectului din punct de vedere al securităţii la incendiu, şi a doua, de verificare pe teren a realizării măsurilor cuprinse în documentaţie şi emitere a autorizaţiei de securitate la incendiu, în cazul în care sunt respectate toate măsurile impuse.

În luna iulie 2012, două cadre ale ISU Neamţ au făcut parte din Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor la Teatrul Tineretului şi au constatat că au fost făcute modernizări la instalaţiile de limitare şi stingere a incendiilor, motiv pentru care, prin procesul-verbal întocmit cu acea ocazie, s-a solicitat autorizarea din punctul de vedere al securităţii la incendiu a acestor instalaţii. Menţionăm că acest document a fost însuşit prin semnătură de către constructorul obiectivului.

Ulterior, în luna ianuarie 2014, reprezentanţii Teatrului Tineretului au solicitat autorizarea din punctul de vedere al securităţii la incendiu. În urma verificărilor executate pe teren s-au constatat o serie de nereguli, motiv pentru care nu a fost emisă autorizaţia de securitate la incendiu şi s-a solicitat remedierea aspectelor constatate. Trebuie menţionat că aproximativ 15% din totalul neregulilor constatate vizează realizarea unor măsuri de ordin constructiv, celelalte referindu-se la prezentarea unor documente justificative care să ateste anumite lucrări.

La finalul anului 2014, constatându-se că nu au fost îndeplinite măsurile solicitate, a fost aplicată o amendă în cuantum de 5000 de lei. Prin aplicarea acestei sancţiuni, instituţia noastră nu intenţionează să închidă activitatea Teatrului Tineretului ci doar să determine respectarea prevederilor legale pentru funcţionarea acestui obiectiv în condiţii de securitate la incendiu.

Conducerea Teatrului Tineretului a dovedit interes pentru rezolvarea acestor probleme, dovadă fiind faptul că, la această dată, instalaţiile de detectare, limitare şi stingere a incendiilor aferente obiectivului sunt în stare de funcţionare.

Pentru corecta şi oportuna informare a opiniei publice, vă asigurăm de disponibilitatea noastră de a vă pune la dispoziţie, cu transparenţă şi în deplină legalitate, informaţii despre misiunile/activităţile pe care le desfăşurăm, destinate asigurării climatului de securitate în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului Neamţ.

 

Sursa: comunicat ISU Neamt

 

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns