ISU Neamț caută pompieri voluntari


Campania de recrutare de noi candidați în cadrul programului de voluntariat „Salvator din pasiune!”, derulată în anul 2016, continua în perioada 20 februarie – 20 martie, anunță un comunicat de presă al ISU Neamț. Demersul are la bază beneficiile activităţilor de voluntariat, ca expresie a implicării, solidarităţii şi responsabilităţii civice şi valorii profesionale a acestora, materializată în sprijinul acordat comunităților pe timpul situațiilor de urgență, dar și pentru prevenirea lor.
După parcurgerea unor programe de pregătire, activităţile derulate alături de efectivele pompierilor militari vor consta în participarea la misiunile de intervenție, utilizarea noţiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acţiunile de ajutor umanitar şi în cele de popularizare a mesajului preventiv. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care doresc să se alăture pompierilor salvatori sunt următoarele: vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani; apt din punct de vedere medical; să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor cu intenţie; să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntary în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă; să nu fie angajat sau să desfășoare activități în cadrul serviciilor voluntare sau private pentru situații de urgență.
Dosarul candidatului trebuie să conţină: cererea de înscriere, certificatul de cazier judiciar (pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani), copie a actului de identitate, avizul psihologic, actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare, adeverinţa medicală din care să reiasă, cumulativ, cel puțin două din următoarele criterii „nu se află în evidență cu boli cronice”, „apt pentru efort fizic de nivel mediu” și „clinic sănătos” şi acordul părinţilor/tutorelui legal, pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.
Dosarele complete ale candidaților se pot depune la sediul ISU Neamţ din Piatra Neamţ,strada Cuejdi nr. 34, de luni până joi, între orele 10.00-14.00. În urma analizei dosarelor și în funcție de numărul de solicitări, candidații vor fi contactați pentru semnarea contractelor de voluntariat și furnizarea informațiilor despre activitățile viitoare.
În urma desfãşurãrii perioadelor de voluntariat, participanții vor obţine un certificat de voluntariat şi un raport de activitate emis de cãtre Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã ş iInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţã ,,Petrodava” al judeţului Neamţ”, a declarat slt. Marcel Bucur, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț. Detalii suplimentare legate de activitatea de voluntariat pot fi obţinute de la sediul instituției, sau accesând site-ul www.ijsunt.ro.

 

Alex SÎRBU

 

Lasă un răspuns