ISU angajează subofițer pentru apărarea împotriva dezastrelor!

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” Neamț a anunțat într-un comunicat de presă scoaterea la concurs a încă patru posturi, din sursă externă.
Astfel, instituția este în căutarea unui subofițer operativ principal apărare CBRN (intervenții la dezastre), precum și a doi subofițeri operativi principali pentru departamentul Comunicații. De asemenea, un al patrulea post scos la concurs este pentru Departamentul de protecție civilă, pentru care se caută încă un subofițer operativ principal.
Condiţii de înscriere pentru candidaţi:

Pentru a participa la concursuri, persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– să depună documentele prevăzute în anunţurile de concurs, în condiţiile şi la termenele stabilite în acestea;
– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
– să cunoască limba română scris şi vorbit;
– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
– să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
– să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează;
– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
– să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m. bărbaţii şi 1,60 m. femeile;
– să îndeplinească toate celelalte cerinţe specifice menţionate în anunţurile de concurs;
Persoanele care au calitatea de cadre militare în rezervă provenite din poliţişti şi cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne pentru a fi recrutate în vederea rechemării în activitate, trebuie să fie confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează examen;
– să nu fi fost trecuţi în rezervă în condiţiile art. 85 alin. (1) lit. a), d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
– să nu fi încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a), c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare ori din motive imputabile lor;
– să nu dobândească, prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, grade militare mai mici decât cele avute în rezervă;
Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.
Cei interesaţi se pot adresa Biroului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ, cu sediul în str. Cuejdi nr. 34, Piatra Neamţ, telefon 0233.216816, 0233.216815, int. 27128, 27007 sau  pot accesa pagina oficială de internet www.ijsunt.ro
Anunţurile au fost publicate pe pagina oficială de internet a instituţiei, la secţiunea Carieră / Anunţuri angajare (http://www.ijsunt.ro/angajari.php).

Alex SÎRBU

Lasă un răspuns