Lions Quest – Abilitӑṭi pentru Adolescenṭӑ la Piatra Neamṭ

Ȋn perioada 7-9 iunie a.c. a avut loc la Colegiul Naṭional „Calistrat Hogaş” din Piatra Neamṭ, seminarul Lions Quest Abilitӑṭi pentru Adolescenṭӑ. Claudia Rosin formator TOT acreditat LQ a condus seminarul.

Au participat 22 de profesori ai Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş” – o şcoalӑ cu renume a judeṭului Neamṭ. La deschiderea seminarului a fost present şi prof.dr. Marin Florin ILIEṢ – directorul programului Lions Quest din cadrul Districtului Lions 124 România.
Seminarul Lions Quest a fost organizat cu sprijinul Clubului Lions Piatra Neamț și Clubului Lions Iaşi-D.

Programul Lions Quest este construit pentru tineri. Tinerii din intreaga lume au nevoie de aptitudini pentru viaṭӑ. Ȋn cadrul acestui seminar Lions Quest – Abilitati pentru Adolescenṭӑ, profesorii care lucreazӑ cu elevii din gimnaziu ȋnvaṭӑ metode şi tehnici de lucru privind ȋnvӑṭarea socio-emotionalӑ. Emoṭiile nu sunt doar pe harta psihologiei şi psihoterapiei. Ȋn secolul 21, ȋnvӑṭarea socio-emotionalӑ este parte esenṭialӑ ȋn educaṭie.

Pentru a face faṭӑ provocӑrilor secolului 21, tinerii nu au nevoie doar de ceea ce le oferӑ educaṭia tradiṭionalӑ. Mediul de muncӑ va presupune, ȋn viitor, profesii pentru care abilitӑṭile sociale şi emoṭionale vor fi indispensabile. Conform unei estimӑri, 65% dintre copiii care intrӑ ȋn ȋnvӑṭӑmântul primar vor ajunge sӑ lucreze ȋn profesii care nu existӑ astӑzi, şi care vor pune accent pe creativitate, iniṭiativӑ şi adaptabilitate. Ȋnvӑṭarea socialӑ şi emoṭionalӑ ȋi va pregӑti pe tinerii de astӑzi pentru o piaṭӑ a muncii ȋn evoluṭie, cu beneficii la nivel individual, dar şi economic şi social.
Programul Lions Quest promoveazӑ ȋnvӑṭarea socio-emoṭionalӑ (SEL). Profesorii ȋnvaṭӑ ȋn cadrul seminarului, cum pot sӑ formeze elevilor, „alte” abilitӑṭi: munca în echipă și capacitatea de colaborare, gândirea critică, responsabilitatea etică și socială, profesionalismul și comunicarea eficientă. Astfel de abilitӑṭi intră sub umbrela unui set mai larg de abilitӑṭi care fac parte din învățarea socială și emoțională. Aceste abilități „non-cognitive” sau „moi”, ne permit să ne gestionăm sentimentele, să manifestăm compasiune și empatie, să creăm relații pozitive și să ne angajăm în comportamente constructive și pozitive.

CASEL – una dintre organizațiile cele mai importante, axate pe SEL, a identificat cinci componenṭe de bază ale SEL: conștiința de sine, auto-management, responsabilitatea de a lua decizii, abilități de relaționare, și conștientizarea socială . Toate cele cinci competenṭe sunt esențiale pentru succesul atât în școală, cât și la locul de muncă. În timp ce SEL poate fi abordată acasa, la şcoalӑ sau în comunitate, lumina reflectoarelor s-a orientat ȋnspre rolul școlilor în promovarea SEL.

Din pacate, astăzi, instruirea explicită socială și emoțională este uneori oferită în programe independente. Multe dintre aceste programe se concentrează pe subiecte individuale din umbrela mai mare a SEL, cum ar fi intimidarea, soluționarea conflictelor, prevenirea violenței, etc. Puține programe oferă soluții continue și cuprinzătoare care abordează toate competențele/abilitӑṭile SEL , iar foarte puṭine programe integreazӑ SEL cu instruirea academică. Programele Lions Quest rӑspund tuturor acestor provocӑri.
Cercetarea implementării SEL în școli a scos în evidență o serie de bariere semnificative. Deoarece este încă un domeniu în curs de dezvoltare, mulți directori/inspectori și profesori se străduiesc să înțeleagă pe deplin întreaga gamă de competențe SEL, cu atât mai puțin cum să le promoveze. Lions Quest le ofera metodele, mijloacele, de fapt toate resursele ȋncât SEL sӑ depӑşeascӑ toate barierele semnificative pe care le ȋntâlnim ȋn şcoala româneascӑ.

Cornel AGĂLEANU
Clubul Lions Piatra Neamṭ

Lasă un răspuns