Gata! La mall, doar cu certificat verde!


În mall-uri vor intra doar persoane cu certificat verde (vaccinate sau trecute prin boală în ultimele 6 luni), prevede o Hotărâre CNSU (94) adoptată azi și care vine în completarea HG 1130. Evident și HGSU 94 urmează a fi transformat în HG.
Există și excepții, deci se va putea intra și cu test (rapid sau PCR) dar numai în cazul celor care merg la centrele de vaccinare din malluri sau la serviciile publice comunitare (buletine, pașapoarta, permise) aflate în malluri.

Mai jos, integral, HCNSU 94/2021:

R O M Â N I A
GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
H O T Ă R Â R E
nr. 94 din 25.10.2021
privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 20.10.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, precum și propunerile formulate în cadrul ședinței de lucru organizate în data de 20.10.2021 la nivelul Președinției României,
luând în considerare creșterea exponențială a numărului de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 care a determinat supraaglomerarea unităților sanitare și în special a unităților de primiri urgențe și secțiilor de terapie intensivă cu pacienți ce au dezvoltat forme severe sau grave și care necesită suport respirator invaziv sau neinvaziv,
ținând cont de observațiile Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la accesul în instituțiile publice al persoanelor nevaccinate sau netrecute prin boală, precum și de alte situații similare care pot afecta funcționarea instituțiilor statului,
raportat la necesitatea menținerii condițiilor socio – economice necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5, art. 8, art. 9 alin. (1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – (1) Se propune ca accesul în incintele operatoriilor economici care au ca obiect principal de activitate comercializarea produselor nealimentare să fie permis doar persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică unităților farmaceutice dispuse în afara centrelor și parcurilor comerciale precum și benzinăriilor.
Art.2 – Se propune exceptarea de la măsura de interzicere a accesului în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public, aplicabilă persoanelor care nu fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau nu prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore și a următoarelor categorii:
a) participanții în cadrul procedurilor administrative derulate pentru motive de ordine și siguranță publică;
b) participanții în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenționale sau administrativ-jurisdicționale;
c) persoanele care necesită acces la servicii medicale și prestații sociale;
d) persoanele care se deplasează la centrele de vaccinare în vederea administrării vaccinului.
Art.3 – Se propune exceptarea de la măsura de interzicere a accesului în centrele și parcurile comerciale aplicabilă persoanelor care nu fac dovada vaccinării sau trecerii prin boală în ultimele 180 de zile a:
a) persoanelor care se deplasează la serviciile publice comunitare ce funcționează în cadrul acestora dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore și fac dovada deplasării în acest scop prin prezentarea unui document justificativ în format letric sau electronic;
b) persoanelor care se deplasează la centrele de vaccinare în vederea administrării vaccinului și pentru care sunt stabilite culoare dedicate și controlate de intrare, deplasare și ieșire.
Art.4 – Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale.
Art.5 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

V.N.

Lasă un răspuns