DSP: Angajatorii pot organiza vaccinarea salariariaților. Chiar și la locul de muncă…


Direcția de Sănătate Publică Neamț în colaborare cu operatorii economici interesați organizează o acţiune de
vaccinare specifică. Se pot vaccina angajaţii proprii, angajaţii subcontractorilor, membrii de familie ai acestora.
Pentru planificarea la vaccinare, angajatorii întocmesc lista nominală a persoanelor eligibile care doresc să se
vaccineze.
Listele centralizate se transmit la Direcția de Sănătate Publică Neamț.
Direcția de Sănătate Publică Neamț îpreună cu operatorii economici, realizează planificarea efectivă, luând în
considerare numărul persoanelor ce doresc a fi vaccinate/operator economic şi intervalul de timp necesar pentru
finalizarea vaccinării.
Persoanele planificate la vaccinare vor fi anunţate de angajatori.
Vaccinarea se va realiza prin grija operatorului economic, într-un spaţiu adecvat, identificat de operatorul
economic în colaborare cu direcţiile de sănătate publică.
La identificarea spaţiului pentru vaccinare se iau în considerare următoarele criterii:
a) conformitatea cu normele igienico-sanitare;
b) respectarea unor circuite de funcţionalitate adecvate atât procesului de vaccinare cât şi asigurării
sănătăţii şi securităţii în muncă.
Operatorii economici care au angajat personal medico-sanitar propriu îşi organizează acţiunea de vaccinare în
sediile proprii.
În funcție de numărul de angajați doritori, Direcţia de sănătate publică va planifica persoanele într-un centru de
vaccinare fix şi va comunica operatorului economic datele de prezentare la vaccinare sau va organiza un număr
adecvat de echipe mobile, în luncţie de numărul de persoane care urmează a fi vaccinate.
Vaccinarea va fi cu vaccinul Pfizer, Moderna sau AstraZeneca, în funcție de solicitări.

Lasă un răspuns