DREPTUL LA VOT al cetăţenilor din Neamţ CĂLCAT ÎN PICIOARE DE VICTOR PONTA

ponta-arsene-dragnea

Unul din drepturile fundamentale ale cetăţeanului – DREPTUL LA VOT! – a devenit bătaia de joc a Guvernului Victor Ponta. Situaţia aceasta îi vizează pe toţi nemţenii cu drept de vot dar, punctual, în plus, pe unii cetăţeni din unele comune.

Este vorba despre alegerile anticipate (“parţiale”, le numeşte legea) care trebuie organizate în termen de 90 de zile de la vacantarea unor posturi (preşedinte de Consiliu Judeţean, primar) în care respectivii demnitari au fost aleşi prin vot direct.

Evident că legiuitorul a prevăzut că până la organizarea alegerilor anticipate, pentru bunul mers al treburilor obştii, funcţiile vacantate sunt ocupate, în regim de INTERIMAT, de un vicepreşedinte CJ sau un primar.

Dar “interimatul” e una iar votul dat direct şi personal de un cetăţean care îşi exercită un drept fundamental şi constituţional e cu totul altceva. Şi nici nu trebuie să fii mare jurist ca să înţelegi acest lucru, mai ales că prevederile legale aplicabile sunt clare şi imperative, nelăsând loc la interpretări şi discuţii nici măcar pentru activiştii de partid din subordinea premierului Victor Ponta.

Legea administraţiei publice locale (2015/2001) şi Statutul aleşilor locali (393/2004) spun clar că, printre alte motive care duc la alegeri anticipate sunt decesul, sentinţa judecătorească definitivă, demisia etc şi că, de la comunicarea situaţiei de drept de către Prefect, Guvernul stabileşte “organizeaza in termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (4) sau de la data pronuntarii hotararii instantei, in conditiile alin. (5)” (Legea 215, art. 69, alin. 6).

În Neamţ avem următoarele situaţii:
– Preşedinte Consiliu judeţean – funcţie vacantată prin decesul lui Culiţă Tărâţă, care a avut loc în 22 noiembrie 2014 – termenul de 90 de zile a expirat de mult, trecând nu 3 luni ci 5 luni!

-Primar Girov – urmare a unei Hotărâri Judecătoreşti, Prefectul de Neamţ a declarat vacant postul de primar la începutul lunii iarnuarie. Au trecut mai bine de 3 luni şi jumătate şi Guvernul condus de Ponta nu a zis nici pâs! despre organizarea alegerilor PREVĂZUTE DE LEGE.

De asemenea, au mai apărut alte două situaţii (demisia primarului de Piatra Neamţ şi decesul primarului de Văleni) care însă nu sunt mai vechi de 90 de zile.

Apărarea lui Ponta şi a PSD-iştilor care îi susţin punctul de vedere se bazează pe următoarele argumente, extrem de puerile:

-Legea nu prevede sancţiune. (Primo – sunt multe aspecte legale sau de viaţă nesancţionate de lege, dar asta nu înseamnă că un cetăţean şi mai ales PREMIERUL unei ţări trebuie să se raporteze doar la sancţiuni legale. Secundo – ba da, legea prevede sancţiuni: ABUZUL ÎN FUNCŢIE ESTE FAPTĂ PREVĂZUTĂ ŞI SANCŢIONATĂ DE CODUL PENAL)

-Latura financiară. Este o falsă problemă. Democraţia costă, spune o vorbă. Şi tot pe acelaşi principiu strâmb invocat de “pontaci”, ar rezulta că nu mai trebuie organizate alegeri nici de acum încolo, nici măcar la termen, că doar se cheltuie o groază de bani, nu?

-“Lucrăm la noul Cod Electoral. Vedem după aceea” – asta chiar că e o scuză penibilă, şi câmd e vorba de un “dottore” în drept chiar jena e cât Pacificul. Păi, când se lucrează la un Cod Penal nou nu se mai aplică cel aflat în uz şi până la noua reglementare, e liber la crime, violuri, tâlhării?

Concluzia: în acest moment, premierul Victor Ponta şi Guvernul PSD îşi bat joc de dreptul nemţenilor de a alege direct un preşedinte de Consiliu Judeţean şi de cel al girovenilor de a-şi alege un nou primar.

Daniel VINCA

………………………

Prevederi legale

Art. 15
(1) Calitatea de primar inceteaza la data depunerii juramantului de catre noul primar.
(2) Calitatea de primar inceteaza, de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala;
d) imposibilitatea de a o fi exercitat pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
e) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;
f) punerea sub interdictie judecatoreasca;
g) pierderea drepturilor electorale;
h) deces.” (Legea nr. 393 din 2004 privind Statutul alesilor locali”

“Art. 69. – (1) Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi, calamitate naturala, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

(2) Mandatul primarului inceteaza de drept in conditiile legii statutului alesilor locali, precum si in urmatoarele situatii:

  1. a) daca acesta se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave, certificate, care nu permite desfasurarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;
  2. b) daca acesta nu isi exercita, in mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv.

(3) In cazurile prevazute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de incetarea mandatului primarului.

(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanta de contencios administrativ in termen de 10 zile de la comunicare.

(5) Instanta de contencios administrativ este obligata sa se pronunte in termen de 30 de zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.

citestigif2(6) Data organizarii alegerilor pentru functia de primar se stabileste de Guvern, la propunerea prefectului. Acestea se organizeaza in termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (4) sau de la data pronuntarii hotararii instantei, in conditiile alin. (5).

Art. 102     1 . – Presedintelui consiliului judetean i se aplica in mod corespunzator prevederile art. 69, 70…” (Legea 215/2001)

 

2 thoughts on “DREPTUL LA VOT al cetăţenilor din Neamţ CĂLCAT ÎN PICIOARE DE VICTOR PONTA

  1. Ponta face la fel cum a facut si cu sectiile de vot in diaspora. isi bate joc ca are impresia ca dreptul la vot al romanilor o fi ceva ce e din zestrea Dacianei primite de la penalul de socru-sau, Ilie Sarbu…

Lasă un răspuns