Dispar 15 clase de liceu în anul şcolar viitor! Vezi câte clase de a 9-a va avea fiecare liceu din Neamţ de la toamnă!

15 clase de 9-a de liceu dispar din viitorul plan de şcolarizare pe judeţul Neamţ, în conformitate cu proiectul aprobat în C.A. al ISJ Neamţ (Proiect pentru Planul de Şcolarizare 2016-2017, clasele a IX-a şi învăţământ profesional cu durata de 3 ani) care a avut loc vineri, 8 ianuarie.

Luând în calcul indicatorii demografici şi cei referitori la migraţia populaţiei şcolate, C.A.-ul ISJ a decis ca diminuarea să fie cu 7 clase pe Piatra Neamţ şi zona aferentă şi cu 6 clase pe zona Roman.

Practic, faţă de actualul an şcolar când au fost 183 de clase de boboci de liceu, în cel viitor vor fi doar 170. ” În analiză s-a plecat de la situația reală a efectivului de elevi, absolvenți de clasa a VIII-a, în anul școlar 2015-2016 și dinamica populației școlare pe județ cât și pe cele 4 zone utililizând în acest scop toate informațiile ce se găsesc în baza de date informatizată – SIIIR din ISJ Neamț.

În anul școlar 2015 – 2016 (actualul an școlar) numărul elevilor de clasa a VIII-a în județ este de 4745 (4745 : 28 elevi/clasă =169,46 aprox 170 clase). Astfel, în anul școlar 2016-2017 se vor putea constitui doar 170 de clase a IX-a, față de cele 183 de clase existente în prezent”, a declarat prof. Viorel Stan, ;eful Inspectoratului :colar Neamţ.

În redactarea respectivului proiect de plan de şcolarizare s-a ţinut cont şi de părerea agenţilor economici la care clasele cu profil tehnologic urmează a realiza stagiile de practică. ”

În organizarea proiectului planului de școlarizare s-a ținut cont și de cerința CNDIPT, de directivele UE (convenția Lisabona 2020) de a avea o pondere de aproximativ 40% învățământ teoretic și vocațional și aproximativ 60% învățământ tehnologic (liceal și profesional). De asemenea, s-a ținut cont de solicitările agenților economici. În colaborare cu CCI Neamț și cu agenții economici, cu care școlile cu profil tehnologic au convenții de practică, s-a stabilit numărul claselor de învățământ profesional ce se vor organiza în sistem dual și cele care vor funcționa după sistemul standard (în total 33 de clase).

S-a avut în vedere și faptul că o parte din absolvenții domiciliați în zona Bicaz și Valea Muntelui se orientează spre zona Piatra-Neamț și, în aceste condiții, s-a transferat 1 clasă de aici spre zona Piatra-Neamț”, a mai spus „generalul” Stan.

Distribuţia pe zone a viitoarelor clase a IX-a va fi următoarea:

isj4 zone

Vestea.net vă prezintă şi „zestrea” de clase de boboci de a IX-a pe care fiecare liceu din Neamţ o va avea din toamnă:

isj5licee-vert

Organizarea internă pe profiluri și specializări aparține CA din fiecare unitate scolară.

D.V.

cop licee

Lasă un răspuns