Demisia lui Gheorghe Ştefan a ajuns la Prefectură şi la Primărie / Iar alegeri în CL pentru PRIMAR INTERIMAR

prefect vlad angheluta

La data de 27.03.2015 s-a înregistrat la Instituţia Prefectului, demisia domnului Gheorghe Ştefan din funcţia de primar.

Din relaţiile obţinute de la conducerea Primăriei municipiului Piatra Neamţ rezultă că o cerere similară a fost înaintată şi consiliului local.

 În raport cu demisia formulată procedurile legale care vor fi efectuate sunt următoarele:

  1. a) La prima şedinţă a Consiliului local al municipiului Piatra Neamţ, respectiv în data de marţi, 31.03.2015, se va lua act de demisia domnului Gheorghe Ştefan din funcţia de primar (art. 17 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare);
  2. b) Secretarul municipiului, domnul Florin Fecic, va transmite la Instituţia Prefectului un referat semnat, extras din procesul-verbal al şedinţei de consiliu local, precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului (art. 16 alin. 2 din legea sus menţionată);
  3. c) Prefectul judeţului va lua act, prin ordin, de demisia primarului, constatând încetarea de drept a mandatului acestuia (art. 15 alin. 2 lit. ,,a”, art. 16 alin. 1 şi art. 17 alin. 2 din legea sus menţionată);
  4. d) După primirea ordinului emis de prefect, Consiliul local al municipiului Piatra Neamţ va desemna, cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie, viceprimarul care va exercita atribuţiile funcţiei de primar.

Totodată, consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care să îndeplinească atribuţiile viceprimarului desemnat să exercite funcţia de primar (art. 72 alin. 1 şi 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

Sursa: Comunicat Prefectura Neamţ

 

 

Lasă un răspuns