Daniela Soroceanu va fi “judecată” de o Comisie de Disciplină de la Bucureşti!

soro

Cazul secretarului judeţului, Daniela Soroceanu care are de dat seamă pentru felul în care a închis ochii la absenţele engros ale fostului consilier judeţean Gabriel Farcaş de la şedinţele CJ Neamţ nu va fi judecat de Comisia de Disciplină pentru secretari de la nivelul Prefecturii Neamţ ci de un for superior.
Hotărârea de Guvern referitoare la “judecarea” administrativă a funcţionarilor publici stabileşte pentru aceste cazuri o altă comisie, la un nivel mai înalt. Adică Daniela Soroceanu va da seamă la Bucureşti, în faţa unei comisii care va funcţiona în cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP).
În derularea activităţii sale, Comisia de Disciplină realizează audieri, solicită înscrisuri şi alte probe dar poate desemna, de asemenea, şi o comisie de cercetare administrativă care să verifice cele sesizate şi chiar să facă cercetări suplimentare.

vestea.net

………………………………..

Art. 7. – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 şi 6, se constituie la nivel naţional o comisie de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor judeţelor şi ale secretarului municipiului Bucureşti.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se constituie prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi are următoarea componenţă:
a) un funcţionar public din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
b) un funcţionar public din cadrul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia;
c) un secretar al judeţului, desemnat de majoritatea secretarilor judeţelor şi de secretarul municipiului Bucureşti.
(3) Comisia de disciplină prevăzută la alin. (1) are un secretar titular şi un secretar supleant, numiţi prin actul administrativ prevăzut la alin. (2), la propunerea majorităţii funcţionarilor publici pentru care este constituită comisia de disciplină, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Secretarul titular al comisiei de disciplină şi secretarul supleant nu sunt membri ai comisiei de disciplină.
(4) Prevederile art. 4 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.
(5) Comisia prevăzută la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea la sediul Agenţiei.

(HOTĂRÂREA NR. 1344/2007 – Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 768 din 13/11/2007 – privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină)

 

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns