Consiliul Județean / ANUNȚ DE CONVOCARE ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

 CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ
Nr. 9.871 din 14.05.2019

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, se convoacă Consiliul Judeţean Neamţ în şedinţă extraordinară, pe data de 15 mai 2019, ora 15.00, în sala de şedinţe „Ion Creangă”, cu următoarele proiecte de hotărâre înscrise în ordinea de zi:
1.Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.185/2018 privind încheierea unor Acorduri de Parteneriat pentru realizarea proiectelor ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal- Piața Mihail Kogălniceanu- Bulevardul Traian- Strada Fermelor- zona Pietricica” și ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului- Strada 1 Decembrie 1918- Strada Mihai Viteazu- Strada Orhei- Piața Ștefan cel Mare- Bulevardul Republicii- Strada Mihai Eminescu- Cartier Văleni”;
2.
Aprobarea Planului actualizat de închidere a Centrului de Protecție a Copilului cu Dizabilități din cadrul Complexului de Servicii „Romanița” Roman;
3.
Completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.108/2019 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale DRUPO NEAMȚ S.A.;
4.
Completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț cu unele bunuri imobile, precum și luarea unor măsuri referitoare la aceste bunuri;
5.
Modificarea și completarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ;
6.
Încheierea unui acord de asociere cu Județul Iași, Județul Bacău și Asociația Prietenilor Camino de Santiago în vederea realizării în comun a unui proiect de interes public județean și regional;
7.Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.17/2019 privind aprobarea unor documentații tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț- Secții Medicale, Chirurgicale, Centru de Radioterapie și Oncologie Medicală;

8.Diverse.

p.PREŞEDINTE
                                                    VICEPREȘEDINTE
                                                        Ion ASAFTEI

Lasă un răspuns