Consilier local pentru interesul lui! A votat concesionarea a 91 de ha de păşune pentru Asociaţia de unde lua leafă de director!

Motivaţia deciziei ANI de declarare a fostului consilier local Gheorghe Enache (CL Bozieni) în conflict de interese administrativ arată care e pretinsul „interes public” al unor aleşi locali: respectivul a votat, fără să-i tremure mâna, concesionarea unei suprafeţe de păşune către o Asociaţie de fermieri din care făcea parte ba, mai mult, era membru şi în Comitetul Director, funcţie pentru care era retribuit.

Altfel spus, fără nicio jenă, ex-consilierul Enache de la Bozieni a şi participat la dezbaterea proiectului respectiv şi a şi ridicat mâna ca suprafaţa de păşune să fie atribuită Asociaţiei pe care o conducea, decizie în urma căreia respectiva entitate a primit şi subvenţii APIA.

Mai jos – adevărat studiu de caz! – fragmentul din comunicatul de presă de azi al ANI în care se face referire la felul în care fostul ales local cu o mână vota şi cu alta încasa retribuţia de la acea Asociaţie de Crescători de Animale:

<<ENACHE GHEORGHE, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Bozieni, județul Neamț
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a votat în mod favorabil pentru adoptarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bozieni privind aprobarea concesionării suprafeței de 91,69 ha pășune ce se află în proprietatea publică a comunei, în vederea pășunatului, către Asociația Crescătorilor de Taurine Bozienii de Jos – Neamț, persoană juridică de drept privat în cadrul căreia persoana evaluată deținea la acea dată calitatea de membru al consiliului director, încasând venituri de la aceasta.

De asemenea, în temeiul acelei Hotărâri, s-a încheiat Contractul de concesiune între Primăria Comunei Bozieni și Asociația Crescătorilor de Taurine Bozienii de Jos, deși peroana evaluată avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local întrucât avea posibilitatea să anticipeze că asociația va beneficia de pe urma adoptării lor.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70,  art. 71  și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și cu dispozițiile art. 75, lit. b) și lit. f) și art. 77 din Legea nr. 393/2004>>.

D.VINCA

One thought on “Consilier local pentru interesul lui! A votat concesionarea a 91 de ha de păşune pentru Asociaţia de unde lua leafă de director!

Lasă un răspuns