COLHOZ! Vot ciudat în CL Piatra, „individual”, la persoane, dat… în bloc!

Codul Administrativ Art 139
Alin 6)
 Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege.

O ciudată COLECTIVIZARE contemporană este pusă în operă în administrația pietreană, datorată, probabil, neștiinței juridice atât a conducerii Primăriei, cât și a actualilor consilieri locali. Ca să nu mai spunem de secretarul și juriștii din primărie care ar trebui să-i tragă de mânecă pe aleși atunci când aceștia sunt în eroare.

Concret: retragerea a doi consilieri (Irimia și Sauciuc) din două AGA ale firmelor CL Piatra Neamț a condus la necesitatea ca azi să fie desemnați alți doi aleși locali pe funcțiile vacantate. Numai că în loc ca pentru fiecare loc vacant să fie un buletin de vot (pe care să fie trecute numele tuturor candidaților propuși de grupurile politice), consilierii au votat – nelegal după cum opinează juriști cu expertiză în Dreptul Administrativ – secret, ce-i drept dar… în bloc, înlocuirea vechei anexe de la un HCL cu noua anexă.

În primul rând, ar fi greu de pătruns logica votării modificării unei anexe din moment ce, clar și punctual, erau vacante doar două locuri și propunerea făcută de conducerea Primăriei (altă ciudățenie, propunerile trebuie să vină, în mod normal, de la consilieri) venea cu votarea la pachet a unei anexe care cuprinde 14 nume. Practic, pentru cei care erau deja în aceste AGA și au și rămas în continuare, astăzi a fost un fel de vot suplimentar.

Erorile nu se opresc aici. Tabăra PSD-PMP a propus (prin vocea lui Bogdan Gavrilescu) alte nume atât pentru cele două locuri vacante dar și alte schimbări. Propunerile nu au fost însumate, cum ar fi fost normal, cu cele ale taberei adverse, cu buletine de vot pentru fiecare AGA de firmă vizată de aceste propuneri ci… au fost considerate de secretara municipiului (iar PMP-istii și PSD-iștii nu au protestat) drept amendament.
Fiind vorba de persoane, amendamentul a fost votat secret dar tot în bloc, pe buletinul de vot fiind trecută întrebarea daca aleșii sunt de acord cu amendamentul (fără ca numele propuse de Gavrilescu să fie măcar menționate).

La proiectul propriu-zis, s-a votat, cum spuneam, în bloc, dar cu anexa nouă trecută pe buletinul de vot.
Practic, s-a încălcat dreptul fiecărui ales local (și ne vom referi la anexa din proiect nu la propunerea opoziției, dar principiul este același) de a fi, de exemplu, de acord cu o propunere și de a vota contra altei propuneri. De asta am scris în titlu COLECTIVIZARE pentru că această strategie/manevră de la CL de a fi un vot secret (sanchi, un fel de mimare a respectării legii) dar fără posibilitatea de a individualiza votul ci doar cu DA sau NU pentru un lot întreg duce cu gândul la abordarea COLECTIVĂ în detrimentul celei PERSONALE, INDIVIDUALE, așa cum spune legea.

Ce-i drept, aceeași lege face referire și la respectarea algoritmului politic (tocmai pentru un just raport de echilibru Putere-Opoziție)…

Codul Administrativ Articolul 131
Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unității administrativ-teritoriale
Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.

Acolo unde există maturitate politică și dialog, respectarea configurației politice se face prin negocieri anterioare ședinței, discuții între liderii de grup care stabilesc de comun acord ce și câte funcții de reprezentare ia fiecare partid. Și da, apoi propunerile și votul (secret și pe fiecare entitate în parte) sunt, în fapt, o formalitate. Dar o formalitate care respectă legea și care oferă totuși posibilitatea (fie și teoretică) ca orice ales local să poată vota propriei conștiințe, adică să fie rebel în cazul unei înțelegeri politice pe care el nu o consideră etică.

Și, apropos de erori… Tot azi am mai aflat o noutate interesantă. Cică și anexa modificată azi (la HCL 288/21.12.2020) a fost votată în urmă cu 3 luni, tot așa pe varianta COLHOZ, tot la grămadă, fără individualizare pe firme și propuneri nominale, adică fără posibilitatea alesului local de a vota DA pentru un consilier proprus în AGA și NU pentru altul…

În aceste condiții, sugestiile VESTEA sunt următoarele.
1.Primăria să întocmească cât mai repede un HCL prin care să corecteze, din temelie, toate aceste aberații. Bunele practici spun că proiectul inițiat de conducerea Primăriei nu trebuie să conțină nume de consilieri ci doar funcțiile din AGA. Apoi, propunerile ambelor tabere sunt făcute în plen, trecute pe buletinele de vot (buletine!, câte unul pentru fiecare firmă în care CL este acționar) și votate. Dacă forțele politice se înțeleg, cu atât mai bine, dacă nu, va avea câștig de cauza „împărțeala” făcută de cei din majoritate. Sau…
2.Declanșarea procedurii prealabile de către Prefectura Neamț, fiind evident că și votul din decembrie și cel de azi a fost dat cu încălcarea normelor legale. Sau…
3.Orice cetățean poate ataca în Contencios toate aceste numiri, mai ales că azi au fost votate nu doar cele 2 nume noi ci toată anexa! Deci problema e caldă, în termenul legal de contestare.
Dar oare e normal să-și consume timpul și energia cetățenii și instanțele pentru aceste erori făcute de toți distinșii aleși locali, la grămadă (plus specialiștii din Primărie), în loc ca greșelile să fie corectate mai rapid chiar de cei plătiți din banul public?

Vom reveni.

Background – Ultima ședință de la CJ Neamț (deci de la CJ, nu de la CL) a durat mai bine de 4 ore pentru că au fost votați reprezentanți ai CJ în diverse AGA la firme la care autoritatea județeană este acționar sau în CA-uri din școli și instituții subordonate. De ce 4 ore? Pentru că au fost numeroase buletine de vot, câte unul pentru fiecare entitate juridică în parte.
Din postura celor care am sancționat deseori derapajele (inclusiv juridice sau de procedură) de la CJ, pe acest punct, al votării separate, pe câte un buletin de vot, spunem că acum CJ a procedat corect și legal. Ceea ce nu a făcut azi CL Piatra Neamț.

Daniel VINCA

 

Lasă un răspuns