CJ Neamț a finalizat documentația tehnică pentru o „autostradă” intrajudețeană de zeci de kilometri. Valoarea investiției – 144 milioane lei!

Consiliul Judeţean Neamţ a finalizat în data de 31.01.2017 documentația tehnico-economică a proiectului Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-Bacău-Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti-limită judeţul Bacău, proiect înregistrat la Organismul Intermediar POR ADR NORD-EST, anunță un comunicat remis de instituția județeană

Proiectul a fost depus în cadrul apelului de proiecte POR 2014-2020, Axa Prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1  Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, în perioada următoare urmând să aibă loc verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii, urmată apoi de evaluarea tehnică şi financiară a proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 144.772.188,26 lei, urmând să fie reabilitaţi 60,360 km astfel:

Drumul judeţean DJ 157 Horia – Trifeşti – Climeşti – Făurei – Mărgineni – Piatra Neamţ km. 0+000 – 47+700 , respectiv 40 km lungime drum modernizat;
Drumul judeţean DJ 207 C Horia – Ion Creangă km. 0+000 – 7+100, respectiv 7,100 km lungime drum modernizat;
Drumul judeţean DJ 207 D Ion Creangă – Recea – Icuşeşti – Bătrâneşti km. 12+170 – 28+000, respectiv 13,260 km lungime drum modernizat.

Prin execuția unui sistem rutier modern și asigurarea corespunzatoare a scurgerii apelor pluviale, prin menținerea curățeniei și esteticii drumului modernizat (amenajarea cu îmbrăcaminte asfaltică a intrărilor drumurilor laterale și de exploatare), vor fi satisfăcute  condițiile de siguranță și confort impuse de legislația tehnica în vigoare. Totodată, prin îmbunătăţirea infrastructurii drumurilor judeţene ce alcătuiesc axa de transport interjudeţeană Piatra Neamţ- Roman- Icuşeşti- limită judeţul Bacău, se asigură realizarea unui alt obiectiv important, respectiv  sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale durabile, atât din punct de vedere economic, cât şi social prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi a mediului de afaceri, care susţin creşterea economică, mai ales în condițiile în care această zonă a județului este una dintre cele mai sarace.

V.N.

Comentarii Facebook

One thought on “CJ Neamț a finalizat documentația tehnică pentru o „autostradă” intrajudețeană de zeci de kilometri. Valoarea investiției – 144 milioane lei!

Lasă un răspuns