Cine e misteriosul diriginte de șantier de la Podul prăbușit al lui Arsene?

Din noianul de informații sau aprecieri legate de Podul (prăbușit) de la Luțca – s-a vorbit despre expertize preliminare, proiectant, beneficiar, constructor – lipsește una esențială: cine e dirigintele de șantier?

Presa a publicat deja nume și chiar declarații scurte ale constructorului, ale onor beneficialului (Ionel Arsene, președintele CJ Neamț), referiri la proiectantul care face parte din mega-asocierea pentru pod și alte investiții și care, prin contract, trebuia să facă, pe repede înainte, vreo 44 de proiecte. Nimeni nu a suflat însă nicio silabă despre identitatea celui care este dirigintele de șantier pentru investiția prăbușită după darea în folosință.
De ce oare? Cine o fi personajul al cărui nume pare să fie un secret mai bine păzit decât numele spionilor ruși din Europa (devoalați de serviciile ucrainene)?

Nu vom afla acest răspuns prea curând, în condițiile în care Arsene le-a dat cu tifla consilierilor județeni, spunându-le într-o ședință că nu răspunde la întrebări vizând informații despre această afacere pentru că… e o anchetă în curs. Motivația este absolut puerilă și arată secretomania întronată de câțiva ani la CJ-ul transformat într-un fel de moșie proprie: numele firmelor implicate (constructor, proiectant), al specialiștilor implicați (experți, diriginte de șantier) plătiți din bani publici, sumele decontate sunt informații definite drept publice și discutarea acestora în spațiul public nu are cum influența ancheta procurorilor.
Mai ales că Arsene – grație unei strategii de imagine absolut puerile – s-a cățărat de-a lungul timpului, obsesiv și invaziv, în asumarea meritelor strict personale pe astfel de investiții, inclusiv această lucrare fiind transformată în „Podul sunt eu”. „Vă garantez”, „zeci de ani” – sunt doar două formulări din deja celebra postare pentru care actualul președinte CJ ar trebui să se închidă, voluntar, prin vreo mânăstire (până nu-l închid alții):

Revenind la dirigintele de șantier și implicarea lui în dezastrul de la Luțca, legea (din care vom da câteva pasaje la finalul articolului) arată rolul foarte important pe care îl joacă un astfel de personaj-cheie. El e cel care asumă și validează proiectul (urmărind ca pe parcursul lucrărilor ceea ce e în proiect să fie în concordanță cu situția din teren), valideaza faze de lucru din lucrare, semnează pentru operațiuni care apoi vor deveni lucrări ascunse, participă la verificarea lucrărilor din faze determinante, „semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese verbale în faze determinante, procese verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse”.
Mai pe românește, dirigintele de șantier este cel care semnează toate documentele care stau la baza recepțiilor parțiale în baza cărora se emit facturile pentru decontări până la recepția de la terminarea lucrărilor.

Un diriginte de șantier poate bloca lucrările (atunci când acestea nu sunt de calitate sau când constată că proiectul a fost scris din birou și planșa nu bate cu situația din teren), poate bloca plăți. Acestea sunt atribuții și obligații conferite de lege care îl transfoormă pe un astfel de personaj în supervizorul și decidentul foarte important al unei lucrări.

Și-a făcut dirigintele de șantier de la Podul de la Luțca treaba așa cum scrie la carte? A stat, real, la acele lucrări, așa cum trebuie, mai ales că prin aplicarea succesivă a unor tratamente etc, mare parte din lucrări devin, de facto, ascunse? A pus în oglindă proiectul (care încălca flagrant expertiza inițială, cea care prevede două soluții diferite – ori pod nou, ori renunțarea la hobane și construirea a 4 piloni noi – nicidecum doar „tencuirea”) cu situația din teren?
Și-a îndeplinit dirigintele de șantier atribuțiile așa cum scrie în lege sau a cedat la rugăminți/presuni venite de la constructor sau de la beneficiar?

Toate acestea sunt întrebări la care, probabil, răspunsurile vor veni de la anchetatori. Într-un timp mai scurt sau mai lung (la Neamț mai sunt anchete care trenează, inclusiv cea cu incendiul criminal din 14 noiembrie 2020, de la ATI-Spital Județean, când au murit 10 oameni în acea seară plus alți 5 apoi)…

Din informațiile neoficiale obținute de Vestea, dirigintele de șantier este o persoană care este angajată la Consiliul Județean Neamț. Posibil să fie chiar un profesionist…

Circulă și informația neoficială că ar putea fi vorba de un angajat mai aparte, adică cu consoarta nu doar angajată la aceeași instituție ci pe o super-funcție de conducere…

Vom reveni.

Daniel Vinca

Context.
Ce spune legea despre atribuțiile dirigintelui de șantier.

Extras din Ordinului M.D.R.T. nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a Diriginţilor de Şantier:

„ – – – – – – – – – –

Capitolul VIII – Drepturile, obligaţiile şi răspunderile titularilor de autorizaţii:

Art. 44

În exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcţii, Diriginţii de Şantier au următoarele obligaţii şi răspunderi:

 1. În perioada de pregătire a investiţiei:

 1. Verifică existenţa Autorizaţiei de Construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;

 2. Verifică concordanţa dintre prevederile Autorizaţiei de Construire, Certificatului de Urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;

 3. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;

 4. Verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;

 5. Verifică existenţa Expertizei Tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;

 6. Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către Verificatori de Proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către Expertul Tehnic atestat, acolo unde este cazul;

 7. Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;

 8. Verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante şi le depune împreună cu proiectanţii de specialitate la Direcţia Regională în Construcţii (D.R.C.) – Inspectoratul Judeţean în Construcţii (I.J.C.) în vederea vizării;

 9. Verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;

 10. Preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;

 11. Participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

 12. Predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;

 13. Verifică existenţa „Planului Calităţii” şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

 14. Verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul Autorizaţiei de Construire şi la D.R.C. – I.J.C.;

 15. Verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil.

 1. În perioada execuţiei lucrărilor:

 1. Urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile Autorizaţiei de Construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;

 2. Verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

 3. Interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic;

 4. Interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

 5. Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;

 6. Verifică respectarea „Planului Calităţii”, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

 7. Interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;

 8. Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

 9. Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese verbale în faze determinante, procese verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.;

 10. Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;

 11. Transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;

 12. Informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;

 13. Urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/organele abilitate;

 14. Verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;

 15. Anunţă I.J.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului;

 16. Anunţă I.J.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;

 17. Preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează Cartea Tehnică a Construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

 18. Urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia.

 1. La recepţia lucrărilor:

 1. Asigură secretariatul Comisiei de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie;

 2. Urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor Comisiei de Recepţie;

 3. Predau către investitor actele de recepţie şi Cartea Tehnică a Construcţiei după efectuarea Recepţiei finale.

………………………………

3 thoughts on “Cine e misteriosul diriginte de șantier de la Podul prăbușit al lui Arsene?

 1. Dirigintele de santier, a carui identitate este tinuta ascunsa, ar putea fi „eternul” domn Facalet, acelasi personaj care a dirijat in ultimii 30 ani, mai toate ispravile PSD. Practic,nu exista nici o ancheta in legatura cu prabusirea podului. Se trage de timp, pana uita lumea, incidentul.

 2. chiar așa prosti suntem…… Din banii publici a fost plătit și acest diriginte… cum sa nu știm cine a participat la aceste lucrări ?!??

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.