Cazul primarului care scoate asistaţii sociali la lopată! Legea prevede munca în folosul comunităţii!

Cazul primarului nemţean din comuna Icuşeşti care a anunţat că nu va face plata ajutorului social asistaţilor care nu deszăpezesc minim 3 gospodării ale unor bătrâni din sat (cărora să le asigure şi sprijin la aprovizionarea cu alimente şi medicamente, căratul unor lemne în casă etc) a stârnit numeroase comentarii. Mii şi mii de comentarii din care cea mai mare parte sunt apreciative la adresa acestuia sau punctează faptul că şi alţi primari ar trebui să facă la fel, să-i pună la muncă pe cei care primesc aceşti bani, nu să se folosească de ei doar ca masă de manevră electorală la alegeri.

Cititi si: Primul primar din România care decide aşa ceva: „Cei de la ajutorul social nu primesc banii dacă nu deszăpezesc câte 3 gospodării ale bătrânilor!”

Sunt şi un procent mai mic de comentarii (sub 5 la sută) care încearcă să inducă ideea falsă că primarul ar comite un abuz, „condiţionează banii care li se cuvin bieţilor oameni”, că „pune condiţii” (sugerându-se un gest discreţionar).
Ei bine, toţi aceşti părerişti (beneficiari de ajutor social sau rude de ale lor sau băgători în seamă) bat câmpii. Bat câmpii inclusiv din punct de vedere juridic pentru că ajutorul social este acordat în baza unui act normativ (Legea 416/2001, actualizată) care legiferează ceea ce îndeobşte este numită drept… muncă în folosul comunităţii. Mai pe româneşte, o administraţie locală prin intermediul căreia se acordă aceste ajutoare sociale nu că are dreptul ci ARE OBLIGAŢIA să pună la muncă pe acei beneficiari apţi de muncă.
Ca să nu fie vorbe, legea defineşte şi ce înseamnă persoană aptă de muncă (în niciun caz nu e vorba de copii, bătrâni de peste vârsta standard de pensionare, bolnavi, persoane cu dizabilităţi). Sunt de asemenea scutiţi şi adolescenţii care urmează o formă de învăţământ, persoanele cu dizabilităţi (dovedite cu acte medicale), mamele (sau, după caz, taţii) cu copii în vârstă de până la 7 ani (sau până la 16 dacă au anumite probleme şi nu au însoţitor) sau persoanele care au în îngrijire persoane vârstnice cu probleme.

Altfel spus, legiuitorul a luat în calcul toate excepţiile posibile. Drept e că parlamentarii care au votat legea au omis să treacă o excepţie: puturoşii care sunt sănătoşi ca şi restul populaţiei, nu au chef de muncă dar reazemă zidurile cârciumilor. Spre supărarea leneşilor şi a „avocaţilor” lor de ocazie…

Cititi si: Primul primar din România care decide aşa ceva: „Cei de la ajutorul social nu primesc banii dacă nu deszăpezesc câte 3 gospodării ale bătrânilor!”

Mai jos, articolele din „LEGEA Nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat” care stipulează că beneficiarii ajutorului social care sunt apţi de muncă trebuie să presteze activităţi în favoarea comunităţii. Iar pentru cei tentaţi de manipularea „da, dar a curăţa zăpada în curtea unui bătrân nu este activitate în interesul comunităţii” se mai cuvine o menţiune: primarii sunt şi şefii comandamentelor locale de situaţii de urgenţă şi sunt obligaţi prin lege să ia măsuri pentru protejarea vieţii şi sănătăţii persoanelor vulnerabile în astfel de situaţii, prin implicarea tuturor resurselor legale (angajaţi de la Primărie, firme de prestări servicii etc), deci şi prin angajarea în astfel de activităţi a „celor de la ajutorul social”:

ART. 6 (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri nete lunare până la nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care cel puţin un membru al familiei face dovada că lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcţionar public sau prestează o activitate, realizând venituri cu caracter salarial.

(2) Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) familiile pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de până la 50 lei (RON)/lună; pentru acestea orele de muncă se stabilesc trimestrial şi se efectuează în prima lună de plată.

(4) Orele de muncă prevăzute la alin. (2) se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

(5) Numărul zilelor de lucru, limitate la norma lunară de 21,25, se stabileşte prin împărţirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi. Fracţiile se întregesc în plus.

(6) Obligaţia de a presta acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute la alin. (2) poate fi transferată altor persoane din familie, cu acordul primarului, în situaţia în care persoana nominalizată să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial capacitatea de muncă.

(7) Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.

(8) Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la alin. (7), lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local. (9) Documentele prevăzute la alin. (8) se transmit agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în luna următoare aprobării acestora prin hotărâre a consiliului local.

ART. 7^1 (1) Prin persoană aptă de muncă se înţelege persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;
 2. b) nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege;
 3. c) are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci.

(2) Incapacitatea fizică şi psihică este dovedită cu acte eliberate în condiţiile legii. ART. 7^2 Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi a condiţiei prevăzute la art. 7 alin. (1) persoana aptă de muncă şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;
 2. b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;
 3. c) participă la un program de pregătire profesională;
 4. d) este încadrată în muncă.

Cititi si: Primul primar din România care decide aşa ceva: „Cei de la ajutorul social nu primesc banii dacă nu deszăpezesc câte 3 gospodării ale bătrânilor!”

D.V.

2 thoughts on “Cazul primarului care scoate asistaţii sociali la lopată! Legea prevede munca în folosul comunităţii!

 1. la munca cu toate putorile astea alcooliste! Bravo,domnule primar! Sa nu ai mila! Sa moara naibii de foame daca nu vor sa munceasca. Eu muncesc 12 ore pe zi sa am ce imi doresc. Bine le faci!!!!

 2. Buna ziua,

  Va rog sa investigati pe aceeasi filiera a ajutoarelor sociale si primariile din Curtisoara, Linia de Vale, si Proaspeti.
  Numitul Primar Ganescu alearga efectiv dupa persoanele care muncesc, mai ales in perioada asta de recoltat, le ofera ajutoare sociale ca sa nu poata alti agricultori sa ii ia la munca cu ziua. In urma acestor ” beneficii” aduse consatenilor, domnul primar isi asigura scaunul si din acel scaun, obliga amaratii de agricultori sa achite sume exorbitante pentru a le lucra terenurile cu utilajele proprii, a luat majoritatea pamanturilor agricole din localitati si din prejur pentru a le lucra.
  Consider ca a fost ales primar pentru a aduce satului la un nivel de trai mai bun, nu pentru a ne aduce inapoi in Evul Mediu, unde un boier detine tot satul.

Lasă un răspuns