Carantină totală în 2 comune din Neamț! Școlile, terasele, bisericile – ÎNCHISE!


Comunele Tașca și Tarcău din județul Neamț intră de azi în CARANTINĂ TOTALĂ, după cum prevede o hotărâre a CJSU Neamț. Vot fi închise total școlile, restaurantele, terasele și chiar și bisericile (fiind permise doar slujbe în aer liber, cu maximum 20 de participanți).
Deplasările în și din localitățile respective sunt permise doar cu legitimație de serviciu sau doar pentru urgențe medicale majore sau pentru munci agricole sau pentru motive personale care implică urgența (cu declarație scrisă, pe propria răspundere).
Mai jos, Hotărârea CJSU care instituie un blocaj total în aceste comune:

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerii Direcției de Sănătate Publică Neamț, cu avizul Institutului Național de Sănătate Publică, de instituire a carantinei zonale în comunele Tașca și Tarcău, județul Neamț

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ

Având în vedere:

– prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– art. 12, alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

– informarea Direcției de Sănătate Publică Neamț cu nr. 16965 din 19.10.2020 privind evaluarea situației epidemiologice de la nivelul comunelor Tașca și Tarcău;

– avizul de carantinare zonală nr. 16356 din 20.10.2020 emis de Institutul Național de Sănătate Publică pentru comuna Tașca;

– avizul de carantinare zonală nr. 16357 din 20.10.2020 emis de Institutul Național de Sănătate Publică pentru comuna Tarcău;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă propunerea Direcției de Sănătate Publică Neamț, cu avizul Institutului Național de Sănătate Publică, de instituire a măsurii de carantină zonală pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 21.10.2020, ora 08.00, pentru comuna Tașca și comuna Tarcău, județul Neamț.

(2) Se va solicita Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență emiterea ordinului privind instituirea carantinei zonale în comunele menționate la alin. (1).

Art. 2. În localitățile prevăzute la art. 1 se propune instituirea următoarele măsuri:

 • Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) în spații închise și deschise;

 • Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv a teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor;

 • Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;

 • Se interzice activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică;

 • Se interzice organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte;

 • Slujbele religioase vor fi oficiate doar în exteriorul clădirilor, fiind permisă prezența a maxim 20 de persoane;

 • Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spațiile publice închise și deschise;

 • Se suspendă cursurile școlare care presupun prezența „față în față” pentru toate unitățile de învățământ, cursurile urmând a se desfășura online;

 • Se limitează la maxim deplasarea persoanelor pe raza acestor localități.

Art. 3. (1) În localitățile prevăzute la art. 1 este permisă intrarea / ieșirea persoanelor pentru:

 • transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în zonele carantinate, precum și aprovizionării populației;

 • persoanele care locuiesc în zonele carantinate și desfășoară activitate profesională în afara zonelor carantinate;

 • persoanele care locuiesc în afara zonelor carantinate și desfășoară activitate profesională în zonele carantinate;

 • persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

 • deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

 • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

 • urgențe medicale.

(2) Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităților competente legitimație de serviciu valabilă, adeverință de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională, iar pentru deplasarea din alte motive decât profesionale  vor prezenta o declarație din care să rezulte motivul justificat al depasării.

(3) Este permisă tranzitarea localităților prevăzute la art. 1 de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în aceste localități.

Art. 4. Autoritățile publice locale vor asigura dezinfecția periodică a spațiilor publice pe baza calendarului stabilit de către Direcția de Sănătate Publică a județului Neamț.

Art. 5. Toți medicii de familie, din localitățile prevăzute la art. 1, au obligația să monitorizeze, din punct de vedere medical, toate persoanele izolate la domiciliu și să asigure asistență medicală tuturor cetățenilor, în mod special femeilor gravide, persoanelor în program de hemodializă, pacienților oncologici, etc.

Art. 6. Autoritățile publice locale au obligația să asigure colectarea deșeurilor, iar deținătorii de rețele de utilități au obligația să asigure funcționarea continuă a serviciilor de utilități publice.

Art. 7. Autoritățile publice locale au obligația să asigurare continuității aprovizionarea cu alimente și bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susținători sau fără posibilități de asigurare a subzistenței.

Art. 8. Unitățile farmaceutice, din localitățile prevăzute la art. 1, au obligația să asigure continuitatea aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al tuturor cetățenilor.

Art. 9. Medicii de familie, cu sprijinul și sub coordonarea Direcției de Sănătate publică a județului Neamț, vor pune la dispoziția tuturor cetățenilor a informațiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală, ce trebuie respectate în contextul epidemiologic existent.

Art. 10. Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției va institui norme derogatorii de la prevederile ordinului ce urmează să fie emis de către Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, numai cu aprobarea Prefectului Județului Neamț sau a înlocuitorului de drept al acestuia.

Art. 11. Verificarea respectării măsurilor stabilite privind limitarea deplasării persoanelor în/din zonele de carantină, cât și măsurile de ordine publică, vor fi asigurate de către Inspectoratul de Poliție Județean Neamț și Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț.

Art. 12. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Petrodava al județului Neamț va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean Pentru Situații de Urgență Neamț și Departamentului pentru Situații de Urgență, în vederea emiterii ordinului privind instituirea carantinei zonale în localitățile prevăzute la art. 1.

PREŞEDINTE,
PREFECT George LAZĂR

 

D.V.

Lasă un răspuns