Amenzi ilegale date de conducerea Liceului Gheorghe Cartianu!

Cei din conducerea Colegiului Tehnic Gheorghe Cartianu se cred un fel de „amendatori” care şi-au descoperit un nou scop în viaţă: amendarea elevilor, în baza unui regulament intern care încalcă nu doar legile ci şi bunul simţ, anunţă un comunocat remis de Societatea Academică din România (SAR).

<<Stat în stat la un liceu din Piatra Neamț: conducerea unității de învățământ aplică amenzi elevilor>> este titlul comunicatului din care aflăm că <<În contextul proiectului Școli Curate, Societatea Academică din România atrage atenția că la Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamț conducerea unității de învățământ a găsit o metodă cel puțin interesantă și ilegală de sancționare a elevilor, și anume aplicarea de amenzi pentru „abateri de la Regulamentul de ordine interioară”. Din păcate, înțelegerea greșită a ceea ce unitatea de învățământ poate sau nu poate face este un fapt întâlnit des în școlile din România. Interesant este totuși modul în care agentul constator, rol jucat aici profesor, descrie întâmplările care au dus la aplicarea „amenzii” – „obrăznicie”; „chiul repetat”. Dacă „obrăznicia” este ceva de natură subiectivă, pentru absentarea de la orele de curs există instrumentul absenței, care are tocmai rolul de a consemna lipsa elevului de la orele de curs. De asemenea, conform Statutului Elevului, acumularea unui număr de 10 absențe nemotivate într-un semestru atrage după sine scăderea unui punct la purtare.
Faptul că prin regulamentul intern școala a decis aplicarea de sancțiuni pecuniare încalcă art. 16, alin. (4) din Statutul Elevului, precum și art. 2, alin. (1) și (2) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, Guvernul sau administrația publică locală fiind singurele în măsură să stabilească amenzi contravenționale. De asemenea, comunicările scrise către elevi prevăd faptul că neplata în termen de maximum 3 zile a amenzii va conduce la exmatricularea elevului. Or, exmatricularea este o sancțiune care poate fi aplicată doar începând cu clasa a XI-a și trebuie în mod obligatoriu să fie însoțită de un preaviz de exmatriculare, conform dispozițiilor Statutului Elevului>>.

<<Asistăm la un caz clasic de „stat în stat”, care poate fi stopat doar prin intervenția celor din comunitatea școlară, la firul ierbii. Societatea Academică din România a cerut deja Colegiului Tehnic „Gheoghe Cartianu” regulamentul intern, potrivit legii privind accesul la informații de interes public, solicitând modificarea acestuia în conformitate cu prevederile legale. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, vom cere anularea regulamentului în instanță>> punctează Constantin-Alexandru Manda, expert în politici educaționale în cadrul proiectului Școli Curate.

<<Urmând exemplul Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra Neamț, care și-a arogat capacitatea de a amenda elevii pentru aberații precum „obrăznicie”, de astăzi voi amenda liceele și școlile care funcționează pe principiul „stat în stat”, ignorând drepturile elevilor și un set minimal de valori. Vă invit pe toți să „amendăm” școlile și liceele care promovează rele-practici. Cum? Scoțând în evidență acele probleme și rezolvându-le!>> subliniază şi Petru Apostoaia, președinte al Consiliului Județean al Elevilor (CJE) Neamț.

O privire mai atentă pe două stfel de amenzi (vezi foto de mai sus, remise tot de SAR) mai scoate în evidentă câteva detalii ale managementului de DICTAT de la acest liceu. În primul rând, în România, amenzile dunt date (aşa spune lege) prin documente care se numesc PROCES VERBAL, iar la liceul respectiv e vorba pur şi simplu de COMUNICARE. Mai mult, o amendă dată de o instituţie a statului poate fi contestată în instanţă în timp ce sancţiunile de la liceu sunt definitive şi executorii, adică nu pot fi contestate. Iar ameninţarea cu EXMATRICULAREA pentru neplată ţine şi ea de Noaptea Minţii.

Astfel de Regulamente interne precum cel invocat pentru amendare sunt stabilite, în dispreţul legilor în vigoare, în Consiliile de Administraţie din care fac parte cadre didactice, reprezentanţi ai părinţilor, ai Consiliului Local şi ai Primarului. Aprobarea unui astfel de regulament e încă o dovadă a activităţii de tip „sindicat galben” pe care o au astfel de CA-uri în care, în general. directorul propune şi toţi ceilali votează orbeşte fără să înţeleagă pentru ce ridică mâna.

Din păcate, cazul generează nişte întrebări referitoare la ISJ, în condiţiile în care, reglementările prevedeau cutuma ca regulamentele şcolare interne să fie aprobate şi de forul suprem judeţean din Educaţie:
-A ajuns regulamentul intern de la Liceul Cartianu la ISJ?
-A fost el aprobat în această formă, cu amenzi pentru orice, inclusiv pentru absenţe?
-Ce spun juristii din ISJ despre dubla sancţionare, atâta timp cât chiului este sancţionat şi cu scăderea notei la purtare şi cu amendă?

VOM REVENI.

D.VINCA

 

 

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns