57%, pierderi în rețeaua de apă de la Roman! Raport oficial exploziv

Nemțenii care plătesc una din cele mai scumpe ape potabile din țară (deși trăiesc într-un județ cu un bazin hidrografic generos) finanțează, de fapt, indirect incompetența conducerilor numite politic: pierderile sunt, de exemplu, de 57% la sută în reațeaua de distribuție a apei din municipiul Roman (județul Neamț), arată un raport exploziv făcut public de viceprimarul Radu Samson (publicat, integral, la finele articolului).

În traducere, din 100 de mc de apă intrați în rețeaua de distribuție din Roman, doar 43 mc ajung la robinetele beneficiarilor, 57 de mc pierzându-se pe traseu. Dar apa pierdută prin țevile sparte include prețuri de producție care, firește, se regăsesc în prețul plătit pentru apa livrată, că doar directorii de la Apaserv și membrii CA nu susțin din propriul buzunar finanțarea pierderilor din rețea.

Volumul total de apă potabilă introdusă în anul 2021 în rețeaua de distribuție a municipiului Roman a fost de 4.617.880 m3. Din această cantitate, apă facturată efectiv utilizatorilor a fost doar 1.956.608 m3, rezultând astfel că 57,63% din apa introdusă în rețeaua de distribuție se pierde undeva între stația de pompare și punctele de consum. Având în vedere dimensiunea procentuală a pierderilor se impune elaborarea unei strategii de înlocuire etapizată a conductelor de distribuție și transport de pe raza UAT Roman în următorii ani.
În alta ordine de idei, în baza unui calcul simplu putem constata că din apa introdusă în rețeaua de distribuție, cantitatea care se pierde este mai mare decât cea consumată de utilizatori, respectiv 2.661.272 m3″, spune raportul viceprimarului Radu Samson (căruia, prin dispoziție de primar, i-a fost stabilită în urmă cu câteva luni responsabilitatea de a se ocupa de relația Primărie – Apaserv).

Samson concluzionează că aceste pierderi uriașe (plătite de cetățeni) pot avea doar două cauze, care nu se exclud: fie apa se pierde prin ‘evile sparte (ceea ce înseamnă infiltrații în cantități uriașe), fie e vorba și de branșamente ilegale. Cum ipoteza branșamentelor ilegale nu poate anula total prima cauză, viceprimarul consideră că aceste infiltrații masive vor afecta, în timp, „stabilitatea clădirilor, datorită solului macroporic care caracterizează zona”.

Publicăm mai jos, integral, Raportul realizat de viceprimarul Samson pe baza cifrelor colectate de la Apaserv:

………………………………

„RAPORT DE COORDONARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE A MUNICIPIULUI ROMAN

  • IUNIE 2022 – 

Ca urmare a delegării coordonării realizării serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al municipiului Roman, precum și verificarea modalității contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și canalizare, dispusă prin Dispoziția nr 492 / 09.05.2022 emisă de dumneavoastră, pentru perioada 10 mai – 30 iunie, vă aduc la cunoștință următoarele:

În perioada susmenționată am efectuat împreună cu reprezentanții ApaServ mai multe vizite de recunoaștere la obiectivele componente ale rețelei de furnizare a apei și captare și epurare a apelor uzate, cu scopul de a cunoaște modul de lucru, probleme operaționale și planurile de investiții ale operatorului C.J. ApaServ S.A.. În cadrul acestor deplasări, care s-au derulat pe parcursul mai multor zile, am  vizitat fronturile de captare de pe teritoriul comunei Cordun, gospodăririle de apă în cadrul cărora se desfășoară activitatea de repompare a apei, respectiv Autogară și Episcopie, stația de epurare a apelor uzate iar traseul s-a încheiat printr-o discuție cu reprezentanții operatorului despre planurile cartografice ale instalațiilor de alimentare cu apă, respectiv colectare și transport a apelor uzate de pe raza UAT Roman, pe care compania le are în posesie.

Pe 26 mai, în cadrul Adunării generale a Asociației de Dezvoltare intercomunitară AQUA Neamț, am votat „Pentru” cu privire la acordarea unui aviz consultativ asupra Studiului de Fezabilitate revizuit, în urma observațiilor și recomandărilor reprezentanților AM POIM și a experților BEI, pentru Proiectul Major „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzată în județul Neamț în perioada 2014 – 2020”.

Referitor la solicitarea ApaServ S.A și solicitarea A.D.I. Aqua Neamț de emitere a unei hotărâri a Consiliului Local Roman privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor tehnico-economici pentru “Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020 ”, am redactat și depus la registratura primăriei Proiectul de Hotărâre înregistrat cu numărul 40531 / 14.06.2022. Studiul de fezabilitate și indicatorii au fost în cele din urmă aprobat, respectiv aprobați, prin HCL 148 din 23.06.2022. 

În data de  15.06.2022 am solicitat Companiei Județene ApaServ, printr-un email, să ne comunice în format electronic hărțile detaliate și actualizate la zi ale instalațiilor, atât de alimentare cu apă cât și de colectare și transport a apelor uzate, de pe raza UAT Roman, cu identificarea diferențiată (prin culori diferite) a categoriilor diferite de conducte, respectiv aducțiune, transport și furnizare a apei. Atașez mailul la prezentul raport și vă rog, în cazul în care primiți la registratura primăriei materialele solicitate, să mi le comunicați pentru a putea efectua niște analize legate de frecvența avariilor.

Tot în perioada mai – iunie i-am comunicat domnului Cristian Buzdugan, responsabil de zona Roman în cadrul companiei ApaServ, mai multe avarii atât la rețeaua de furnizare a apei cât și la rețeaua de canalizare. Ca urmare a acestor sesizări au fost reabilitate căminele unor canale situate pe străzile Ecaterina Teodoroiu, Matei Millo și Veronica Micle și au fost remediate mai multe avarii la rețeaua de apă pe străzile Mihai Viteazu și Zebrei. Am observat disponibilitate din partea domnului Buzdugan, motiv pentru care comunicarea pe subiectele susmenționate a fost deocamdată preponderent directă și telefonică, pentru mai multă operativitate.

În 29.06 au avut loc două avarii succesive în perimetrul stației de captare de pe raza comunei Cordun. Prima avarie a fost remediată dimineață, în intervalul 6:30 – 10:00, fără sistarea furnizării în municipiul Roman iar la reîncărcarea instalației conducta a cedat în apropierea primei avarii. Datorită epuizării rezervelor de apă din rezervoare în cursul dimineții a fost necesară întreruperea furnizării apei pe raza municipiului Roman în intervalul orar 15:00 – 18:00.

Concluzii:

Volumul total de apă potabilă introdusă în anul 2021 în rețeaua de distribuție a municipiului Roman a fost de 4.617.880 m3. Din această cantitate, apă facturată efectiv utilizatorilor a fost doar 1.956.608 m3, rezultând astfel că 57,63% din apa introdusă în rețeaua de distribuție se pierde undeva între stația de pompare și punctele de consum. Având în vedere dimensiunea procentuală a pierderilor se impune elaborarea unei strategii de înlocuire etapizată a conductelor de distribuție și transport de pe raza UAT Roman în următorii ani.

În alta ordine de idei, în baza unui calcul simplu putem constata că din apa introdusă în rețeaua de distribuție, cantitatea care se pierde este mai mare decât cea consumată de utilizatori, respectiv 2.661.272 m3. În același timp, cantitatea de apă deversată în emisar prin stația de epurare în anul 2021 a fost de 4.713.920, adică cu 96.040 m3 mai mult decât cantitatea de apă introdusă în sistemul de distribuție, lucru perfect explicabil considerând că o parte din precipitații ajung în sistemul de canalizare și ulterior trec prin stația de epurare până la deversare în emisar.

Având în vedere că practic nu există pierderi semnificative măsurabile între sistemul de furnizare și sistemul de colectare a apelor uzate, există două concluzii posibile: 

  1. fie în subsolul municipiului Roman sunt infiltrații uriașe, în cuantum anual de peste 2,5 milioane de metri cubi de apă, care apar la operator ca diferență între furnizare și facturare iar ca urmare a precipitațiilor colectate de sistemul de canalizare se compensează diferența dintre apa consumată de utilizatori și apa epurată și deversată ulterior în râul Siret. Dacă aceste pierderi au într-adevăr valoarea susmenționată acest lucru constituie un pericol pentru stabilitatea clădirilor, datorită solului macroporic care caracterizează zona. 
  2. fie există numeroase branșamente ilegale sau improvizații de ocolire a debitmetrului în cazul unor branșamente legale, lucru care ar putea explica faptul că apa furnizată, deși nu este facturată, ajunge totuși în rețeaua de ape uzate.

Realitatea este probabil rezultatul unui cumul de cauze cu factori determinanți în ambele ipoteze. Ambele probleme, atât pierderile cauzate de vechimea conductelor cât și posibilele furturi, și-ar găsi rezolvare prin înlocuirea conductelor de transport și distribuție de pe raza Municipiului Roman. Vă propun să luați în considerare elaborarea unei strategii de înlocuire a conductelor de transport și distribuție a apei potabile de pe raza municipiului Roman.

Totodată, pentru eliminarea suspiciunilor de posibile furturi, vă propun să dispuneți formarea unei echipe mixte din reprezentați ai municipiului Roman și reprezentanți ai ApaServ, care să verifice felul în care sunt efectuate branșamentele la consumatorii mari: restaurante, hoteluri, spălatorii auto, unități de producție cu procese pe bază de apă și alți utilizatori cu potențial de consum ridicat de apă potabilă.

Solicitări:

Pentru posibilitatea realizării în bune condiții a celor dispuse de dumneavoastră în Dispoziția nr. 492 din 09.05.2022 vă rog să dispuneți reinstituirea accesului meu în platforma de management intern al documentelor SIVADOC. Acest lucru este necesar pentru a putea lua la cunoștință cu promptitudine despre înscrisurile înaintate instituției noastre de reprezentanți ai companiei ApaServ sau ai asociației Aqua Neamț, unele fiind depuse fizic la registratura primăriei și nemaifiindu-mi aduse la cunoștință.

Totodată, vă rog să îmi comunicați Programul anual de reparații, dotări și investiții pentru anul 2022 al Companiei Județene ApaServ S.A. cât și situația patrimoniului public (cantitav și valoric) la 31 decembrie 2021, ambele comunicate municipiului Roman în baza prevederilor art. Art 18, lit. c), alin. 15 respectiv 18, din Secțiunea a 2-a privind Obligațiile operatorului, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare. Vă rog să-mi comunicati dumneavoastră documentele susmenționate pentru că ele au fost deja comunicate instituției noastre de către operatorul serviciului și ar fi inoportun și inadecvat să solicit acestuia recomunicarea lor.

 

Viceprimar
Radu C. SAMSON”

……………..

Apaserv este o companie cu acțioari din administrația publică locală și județeană din Neamț. Acționarul majoritar este Consiliul Județean Neamț.
De-a lungul timpului, firma a fost vizată de mai multe scandaluri, unele vizând modul discreționar în care managerii sunt numiți de către decidenții politici.
Avariile reprezintă o problemă curentă dar care, în ultimii ani s-a cronicizat.
Intervențiile la avarii presupun întreruperea furnizării apei și cînd aceste avarii sunt înregistrate la conducte magistrale sau în zone unde apa nu poate fi oprită punctuală (din cauza nesectorizării rețelei), cei afectați sunt de ordinul zecilor de mii de oameni o dată…

Daniel Vinca

 

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.