5 milioane de euro de la Guvernul Cioloş pentru reconstruirea unor corpuri de clădiri la Roman şi Războieni

22 de milioane de lei (circa 5 milioane euro) au fost alocaţi ieri, printr-o Hotărâre de Guvern, de Cabinetul Cioloş judeţului Neamţ, pentru reconstruirea a două coprpuri de clădire (unul la Roman şi unul la Războieni). Banii alocaţi de Guvern au fost aprobaţi ca urmare a unei adrese comune înaintate de CJ Neamţ şi Prefectura Neamţ după ce planşeul clădirii din Roman s-a prăbuşit în data de 3 noiembrie peste bătrânii aflaţi în acel Centru iar inspecţiile ulterioare au concluzionat că şi un corp de clădire de la Războieni este impropriu.

Mai jos, câteva pasaje din motivarea Hotărârii de Guvern:

„Prin adresa comuna a Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ nr. 16262/23.11.2016 și a Consiliului Judeţean Neamţ nr. 23053/23.11.2016, au fost transmise Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, proiectul de hotărâre a Guvernului și nota de fundamentare privind alocarea sumei 22.770 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul în stat pe anul 2016, judeţului Neamţ. În data de 3 noiembrie 2016, la orele 03:15, a avut loc un accident tehnic la Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, datorat prăbuşirii unor grinzi structurale ale planşeului clădirii din Pavilionul Administrativ, salonul numărul 5. In urma evenimentului au fost accidentate mai multe persoane, care au necesitat îngrijiri medicale, iar altele, au suferit atacuri de panică.

Pentru identificarea cauzelor care au condus la producerea accidentului tehnologic, a fost numită o comisie de experţi care s-a deplasat la faţa locului constatând că procesul de cedare a elementelor structurale este generalizat, evolutiv şi imprevizibil, clădirea prezentând pericol public, iar atingerea pragului de colaps se poate manifesta în orice moment. Clădirea se poate încadra în clasa I de risc seismic deoarece şi-a epuizat capacitatea portantă de rezistenţă mecanică şi stabilitate. Având în vedere cele constatate s-a luat măsura evacuării de urgenţă a celor 50 de beneficiari şi relocarea lor în serviciile sociale existente la nivelul localităţii Roman, precum şi în alte centre de specialitate pentru persoane adulte cu handicap din judeţul Neamţ. Pentru evitarea unor evenimente similare s-a luat măsura extinderii verificărilor în vederea identificării şi altor construcţii aflate în situaţii similare ce deservesc servicii sociale specializate pentru persoane cu handicap.

În data de 11.11.2016, în urma solicitării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, comisia de experţi s-a deplasat la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni unde a constatat că Pavilionul central, construit în anul 1905, în sistem parter cu suprafaţă de 847 mp, prezintă fisuri şi deplasări vizibile atât în elevaţii cât şi în zidăria de cărămidă autoportantă, cu deplasări în plan vertical, degradări ale grinzilor din lemn care formează planşeul. De asemenea, la nivelul şarpantei s-a constatat lipsa unor elemente esenţiale de rezistenţă, căpriorii şi astereala fiind afectaţi de îmbătrânire şi putrezire avansată. Învelitoarea din tablă facilitează infiltraţii masive de apă în mai multe zone ale clădirii.

Având în vedere cele constate s-a dispus măsura interzicerii utilizării corpului de clădire şi evacuarea celor 31 beneficiari neuropsihici şi relocarea lor în corpurile de clădire existente la nivelul centrului, conducând Ia o supraaglomerare a spaţiilor.

Ţinând cont de constatările Inspectoratului de Stat în Construcţii şi ale comisiilor mixte constituite la nivelul judeţului, nu se justifică financiar şi nici din punct de vedere al respectării standardelor de calitate, consolidarea, repararea şi reabilitarea clădirilor menţionate mai sus. Soluţia propusă şi agreată de toate instituţiile implicate este aceea de a se construi noi corpuri de clădire pentru cazare (câte două corpuri pentru fiecare locaţie) şi corpuri multifuncţionale (câte unul pentru fiecare locaţie) care vor satisface standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. Prin alocarea sumei 22.700 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, se vor construi în municipiul Roman, cât şi în comuna Războieni, corpuri noi de clădire cu destinaţia cazare şi corpuri multifuncţionale, pentru a răspunde adecvat nevoilor specifice fiecărui tip de serviciu social în parte, astfel încât beneficiarilor cazaţi acum în spaţii improprii şi supraaglomerate, să li se asigure condiţiile impuse de Ordinul M.F.P.S.P.V. nr. 67/2015.

Având în vedere faptul că autorităţile administraţiei publice locale nu dispun de fondurile necesare, în temeiul art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, prin prezentul act normativ se alocă suma de 22.770 mii lei, judeţului Neamţ pentru construirea noului corp al Pavilionului central din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni și pentru construirea clădirii Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman”.

D.V.

Comentarii Facebook

Lasă un răspuns