167 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române


Astăzi se împlinesc 167 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, informează un comunicat de presă remis de Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) Neamț. La 3 aprilie 1850, domnitorul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica semna „Legiunea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi”. Potrivit respectivului document, Regimentul de jandarmi din Moldova se împărțea în două subdiviziuni, fiecare având o zonă de responsabilitate formată din șase ținuturi (județe).
În total erau 14 companii de jandarmi cu un efectiv de 1433 de oameni, călări și pedeștri. Potrivit aceluiași document, jandarmii aveau misiunea de a priveghea siguranța publică, de a ține o bună rânduială și de a duce la îndeplinire legile.

Astăzi, Jandarmeria Română este „instituția specializată a statului, cu statut militar, componentă a Ministerului Afacerilor Interne, care exercită, în condițiile legii, atribuțiile ce îi revin cu privire la apărarea ordinii și liniștii publice, a proprietății publice și private, la prevenirea și descoperirea infracțiunilor și a altor încălcări ale legilor în vigoare, precum și la protecția instituțiilor fundamentale ale statului și combaterea actelor de terorism”. Organizarea și amplasarea efectivelor de jandarmi, procesul de instruire și formare a cadrelor și dotarea acestora cu armament și tehnică de luptă oferă o disponibilitate operațională mărită în toate acțiunile desfășurate.
Astăzi, când ne revin în memorie, tradiţiile de luptă ale Jandarmeriei Române, îndreptăm un gând de recunoştinţă către înaintaşi, fiind de datoria noastră să ne implicăm cu întreaga capacitate şi inteligenţă în amplele misiuni pe care le executăm pentru îndeplinirea cu onoare şi devotament a responsabilităţilor încredinţate. Putem aprecia că experienţa acumulată în urma îndeplinirii unor misiuni diverse în plan intern şi internaţional, parteneriatul cu societatea civilă, profesionalizarea structurilor mobile şi managementul modern proiectează Jandarmeria Româna ca factor fundamental de stabilitate a societăţii româneşti, prin îmbinarea armonioasă a elementelor de tradiţie cu cele moderne, sub deviza LEX ET ORDO”, precizează responsabilii IJJ Neamț.

Alex SÎRBU


Comentarii Facebook

Lasă un răspuns